In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 11 Listopada 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

XI Pielgrzymka
Myśliwych Okręgu Kaliskiego

W liturgicznie wspomnienie św. Marcina i w 95. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2013 roku do Sanktuarium św. Józefa przybyli po raz jedenasty członkowie Polskiego Związku Łowieckiego z terenu Diecezji Kaliskiej. Myśliwi i Łowczy wraz ze swymi duszpasterzami i sztandarami pocztowymi uczestniczyli w Eucharystii o godzinie 12.00.

W uroczystej procesji ze sztandarami, uczestnicy pielgrzymki weszli do Bazyliki św. Józefa. Po przekroczeniu progów Bazyliki kapłani i myśliwi zatrzymali się pod chórem świątyni, gdzie na filarze od lat znajduje się figura św. Huberta. Tu słowa tradycyjnej modlitwy i zawierzenia patronowi łowczych i myśliwych wypowiedział Ksiądz Biskup Edward:

"Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników, już po raz dziesiąty Myśliwi Okręgu Kaliskiego przychodzą do tej Bazyliki, aby swoje życie zawierzać Twojej opiece i Św. Józefa. Stając przed figurą upamiętniającą Twój wizerunek, św. Hubercie, na początku dzisiejszej uroczystości w szczególny sposób Twojej opiece polecamy wszystkich myśliwych i prosimy, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał ich we wszystkich potrzebach. Wyjednaj im łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj ich umysłami, prowadź ich oczy i ręce, aby wypełniali swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż ich od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen."

Po rozpoczęciu Mszy św. której przewodniczył i homilie wygłosił JE Ksiądz Biskup Edward Janiak - Ordynariusz Kaliski, wszystkich zgromadzonych przywitał Ksiądz Prałat Jacek Plota - Kustosz Sanktuarium św. Józefa, powiedział m.in.:

Myślimy dzisiaj naszych przodkach, którzy na przestrzeni dziejów poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Prosimy tez Boga, by Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, by Prawo Boże buło przekazywane następnym pokoleniom. Tradycja jest, że Myśliwi Okręgu Kaliskiego w to święto już po raz XI pielgrzymują do św. Józefa. W pobliżu liturgicznego wspomnienia św. Huberta – patrona myśliwych.                                                                                           Galeria               Ks. Prałat powitał imiennie organizatorów pielgrzymki: Okręgową Radę Łowiecką z Łowczym  PanemMarcinem Przybylskim iZarząd Okręgowy PZŁ w Kaliszu z Panem Wojciechem Szostakowskim – prezesem. Poczty Sztandarowe poszczególnych Kół Łowieckich, jak również Zespół Sygnalistów.

Ks. Prałat powitał również zaproszonych gości. Witam Panów Senatorów, Wiceprezydenta Miasta Kalisza, Starostę Kaliskiego, Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie.

Msze św. pod przewodnictwem JE Księdza Biskup Edwarda Janiaka w intencji myśliwych i ich rodzin koncelebrowali: Ksiądz Prałat Jacek Plota - Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Kanonik Lechosław Woźniak - Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych, Ksiądz Kanonik Marian Błaszczyk - Kapelan Koła Łowieckiego nr 36 "Sokół" z Kalisza, Ksiądz Przemysław - Prezes Koła Łowieckiego "Grzywacz" w Błaszkach, Ksiądz Emeryt Kanonik Eugeniusz Lijewski i Ksiądz Kanonik Marcin Papuziński.

W homilii Ksiądz Biskup Edward zwrócił uwagę m.in.:

Na początku Ks. Biskup odniósł się do treści czytań mszalnych, ukazując nadrzędną potrzebę kierowania się w życiu postawa miłości Boga i bliźniego, bo ostatecznie będziemy sądzenia z miłości.

Dzisiaj ze stołu Słowa Bożego, celebrując Msze św. z formularza ze wspomnienia św. Marcina, chcemy zauważyć, że teksty liturgiczne pochodzące od Pana Boga, w ten dzień, mówią nam o miłości, o potrzebie miłowania Pana Boga i człowieka. Prorok Izajasz mówi o duchu Pańskim, który napełnił go i posłał, aby ubogim niósł dobrą Nowinę, żeby opatrywał rany zbolałym, żeby niósł miłość potrzebującym. A w Ewangelii sam Pan Jezus przypomina nam z czego będziemy sadzeni, o co będzie pytał na tym końcowym egzaminie, na tym ostatnim spotkaniu, gdy przyjdzie w chwale, gdy przyjdzie czas zmartwychwstania ciał, gdy nasze cmentarze zamienią się w miasta żyjących, gdy zmarli powstaną z grobu na sąd ostateczny. Postawi nam jedno pytanie, czy mięliśmy dla bliźnich serce miłujące? Droga do Boga prowadzi przez człowieka.

Ks. Biskup mówił również o współczesnych nurtach, które walczą z prawem Bożym i ostatecznie są sprzeczne z Bożym stworzeniem.

Dzisiaj, gdy jest ten trend niszczenia wszystkich tradycji, rodziny – tego co jest święte, to każdy element, który integruje środowisko jest bardzo ważny, nie tylko z powodów narodowych. Proszę zobaczyć jak się sprzęgają siły przeciwne, wskazują że wartości Bogoojczyźniane są nienowoczesne, że to już nie dla tego świata, aby oddalić od przykazań Bożych, od prawa Bożego. Właściwie wszystkie te dewiacje są przeciwko Stwórcy i stworzeniu.

W procesji z darami myśliwi przynieśli dary pól i lasów, ofiarowali również kwiaty dla  udekorowania kościoła.

Modlitewne spotkanie w Sanktuarium św. Józefa uwieńczył Akt Zawierzenia Opiekunowi Zbawiciela odczytany w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny z Nazaretu. Już po raz dziewiąty gromadzisz w Swoim Domu, Polskim Nazarecie, Myśliwych Regionu Kaliskiego. Pielgrzymując do Twojego Sanktuarium, stajemy dzisiaj w duchu wdzięczności za Twoją opiekę nad myśliwymi i ich rodzinami. Dziękujemy też za, że co roku pozwalasz im przeżywać kolejną pielgrzymkę na to święte miejsce. W tych słowach pragniemy powierzyć Bogu przez Twoje wstawiennictwo życie wszystkich myśliwych i ich rodzin. Dopomóż im w pięknie przyrody dostrzegać ślady obecności Boga, abyśmy z należytym szacunkiem i etyką myśliwską przestrzegali sumiennie praw łowieckich oraz troszczyli się o ojczystą przyrodę. Modlitwą otaczamy dzisiaj również naszą Ojczyznę - Polskę, dziękując Bogu za jej wolność i niepodległość. Prosimy, aby Polacy w duchu patriotyzmu zawsze kochali swoją Matkę - Ojczyznę. Święty Józefie, Ty trzymasz Jezusa za rękę; nie opuszczaj nikogo, kto do Ciebie przychodzi, aby prosić o pomoc. Razem ze świętym Hubertem prowadźcie nas zawsze drogą bezpieczną do Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Po Eucharystii pielgrzymi - myśliwi, leśnicy, łowczy - udali się przed pomnik bł. Jana Pawła II i złożyli tam kwiaty.