In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 3 Października 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

VI Pielgrzymka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

W czwartek 3 października 2013 r. po raz szósty w modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia uczestniczyli studenci i profesorowie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pond dwustu studentów przybyło do Kaliskiego Sanktuarium św. Józefa, by wypraszać potrzebne łaski na rozpoczynający się dwunasty rok akademicki toruńskiej uczelni.

Galeria

Przybyłych do Sanktuarium studentów oraz pielgrzymów w imieniu Kustosza, Księdza Prałata Jacka Ploty, powitał Ksiądz Mariusz Andrzejczak – wikariusz, powiedział m.in.

Nasze dzisiejsze spotkanie modlitewne odbywa się w szczególnym czasie, bo 30 września br. Ojciec Święty Franciszek  wyznaczył i ogłosił światu datę kanonizacji Bł. Jana Pawła II na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 r.

Dziękując Bogu za dar pontyfikatu Bł. Jana Pawła II przypomnijmy słowa jakie skierował do nas  tu w Sanktuarium Św. Józefa 4 czerwca 1997r. „Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest „wspólnotą życia i miłości”. Bracia i Siostry ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina”. Wówczas też  Jan Paweł II wskazał nam Św. Józefa jako wielkiego obrońcę życia i Jego opiece zawierzył obronę życia w Polsce i na świecie oraz wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie. Dziś zaś jest obecny wśród nas w znaku swoich relikwii.

Temat październikowej modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia brzmiał:

Wspólnota akademicka miejscem wzrastania w łasce u Boga i u ludzi - w Polskim Nazarecie życie studentów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

Nabożeństwo adoracyjne w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzili: o. Benedykt Cisoń CSsR, ks. Szymon Rybak – wikariusz i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W rozważaniu w kaplicy Cudownego Obrazu modlono się m.in.: w intencji całej społeczności  Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W rozważaniach studenci wzywali pomocy św. Józefa o dobre wybory drogi życiowej, jak również polecali ważne sprawy dotyczące naszej Ojczyzny.

Ważnym motywem, który powracał w modlitewnym rozważaniu były modlitwy za całą społeczność WSKSiM w Toruniu, o potrzebne łaski zarówno w  formacji intelektualnej jak i duchowej.

Ponadto studenci prosili św. Jozefa o umocnienie łaski wiary, którą trzeba nieustannie karmić Słowem Bożym i modlitwą.  Na zakończenie ks. Szymon Rybak przedstawił szczegółowe intencje nadesłane do św. Józefa.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja:

O budowaniu wspólnoty akademickiej, o pięknie wzrastania w wierze, o odpowiedzialnym kształtowaniu wieku dojrzałego, o realizacji życiowego powołania i o roli w społeczeństwie…

W konferencję wprowadził i prelegentów przedstawił  Ks. Prałat Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu.

Konferencja prowadzona była  przez  o. dr Zdzisława Klawkę CSsR – rektor WSKSiM w Toruniu, dr Dorotę Żuchowska – dziekana WSKSiM i Studentów WSKSiM. W konferencji prelegenci wskazali m.in. na następujące tematy: Na okoliczności pielgrzymowania studentów WSKSiM do św. Józefa. Ks. Rektor wskazał na motywy wiary, które przyprowadzają  studentów do św. Józefa. Mówił o św. Józefie, który może być wzorem człowieka nowoczesnego.

Następnie Pani Dziekan mówiła o zadaniach  jakie stają przed kadrą profesorską, aby młodzi ludzie mogli mieć dobre środowisko do wzrastania w mądrości i łasce Bożej.

Centralnym punktem spotkania była Msza św. o godz. 1800, której przewodniczył i homilie wygłosił Ksiądz abp Józef Kupny - metropolita wrocławski, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, Członek Rady Stałej Episkopatu Polski, Przewodniczący Rady KEP ds. Społecznych, Delegat KEP ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich. Mszę św. koncelebrowali: Ksiądz Biskup Edward Janiak - Ordynariusz Kaliski, Ksiądz Biskup Senior Stanisław Napierała, Ojciec Tadeusz Rydzyk CSSR, Dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam o. Zdzisław Klawka CSsR – Rektor WSKSiM oraz pozostali księża.

W homilii Ksiądz Arcybiskup mówił m.in. że prawo do życia jest prawem niezbywalne i nikomu z nas nie wolno tego prawa przekroczyć.

- Dlatego tak ważne jest byśmy na nowo uświadomili sobie prawdę, że prawo do życia jest niezbywalne. Nikomu z nas nie wolno tego prawa przekraczać. Życie ludzkie jest święte i nienaruszalnie w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga. Powiedział Ksiądz Arcybiskup.

Ponadto Metropolita wrocławski przypomniał nauczanie  Jana Pawła II  w adhortacji Familiaris Consortio, gdzie papież wskazał na św. Rodzinę, Maryje i Józefa, którzy chcą prowadzić rodziców i małżonków przez trudy i zawody towarzyszące wychowaniu, aby nie utracili nadziei.

- Ta wyjątkowa rodzina – pisze Ojciec św. – która wiodła ciche życia, która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania jest dla wszystkich rodzin przykładem wierności codziennym obowiązkom, wielkodusznego otwarcia się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego. Mimo niedostatków i cierpień była to rodzina szczęśliwa. Powiedział Ks. Arcybiskup.

Cała treść homilii Ks. Abp Józefa Kupnego
znajduje się w "Bibliotece św. Józefa"

Przed błogosławieństwem o. Rektor Zdzisław Klawka CSsR w Kaplicy Cudownego Obrazu, zawierzył Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, opiece św. Józefa.

Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup Edward Janiak, podziękował  wszystkim za przybycie szczególne słowa wdzięczności skierował do Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego za sprawowaną Eucharystię i wygłoszoną homilie.

Na zakończenie, poproszony przez Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, zabrał głos Ojciec dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, a także Założyciel WSKSiM. Wyraził on radość z tego, że studenci na początku roku akademickiego przybyli do powierzyć wszystkie sprawy opiece św. Józefa.

Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewnił Chór Akademicki WSKMiS pod dyrekcją Pani Ireny Szczurko.