In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 5 Września 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do św. Józefa

Pierwszy czwartek września to od kilku lat, tradycyjnie już Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Od wczesnych godzin popołudniowych 5 września 2013 r. przybywali pielgrzymi z różnych stron Polski, aby wziąć udział w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Galeria

Temat tegorocznego spotkania brzmiał: POTRZEBUJEMY RODZIN – mocnych Bogiem i trzeźwo myślących. Siłą wiary i rozumu trzeba odeprzeć współczesne ataki na naszą cywilizację. O globalnej rewolucji seksualnej, jej zakresie i sposobach przenikania do świadomości.

O godz. 16.00 na placu parkowym obok Bazyliki, nastąpiło rozpoczęcie spotkania, po kilku zdaniach powitania skierowanych przez Ks. Prał. Jacka Plotę Kustosza Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i Ks. Prałata Leszka Szkopka, Dyrektora Radia Rodzina, w duchową atmosferę pielgrzymów zgromadzonych przed ołtarzem polowym wprowadził swoją muzyką zespół Moja Rodzina. Grupę tę tworzą Aldona i Artur Wiśniewscy wraz z dziećmi Antoniną, Gabrielem, Szymonem, Mikołajem i Jeremiaszem, oraz przyjacielem rodziny perkusistą Mateuszem.  Rodzice od 18 lat należą do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Dzieci pielgrzymują na Jasną Górę. Łączą muzykę z modlitwą, zabawą i radością przebywania ze sobą. Grając muzykę chrześcijańską, podkreślają wartość rodziny i życiowe priorytety, którymi, ich zdaniem, są - wiara, miłość, wzajemny szacunek, odwaga.

O godz. 17.00  wszystkich zgromadzonych przed ołtarzem polowym przywitał Ks. Prał. Jacek Plota Kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. W słowach powitanie powiedział m.in.:

Spotkanie dzisiejsze odbywa się w szczególnym czasie. W tych dniach obchodzimy 74-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wspominamy i modlimy się za tych którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny. W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Przychodzimy do tronu Św. Józefa tu w kaliskim Sanktuarium uczyć się od Św. Józefa i Jego Dziewiczej Małżonki kształtować naszą świadomość jak wychowywać nasze dzieci „aby wzrastając w latach, wzrastały także w mądrości w łasce u Boga i u ludzi.” Modlimy się o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie, o tę modlitwę prosił nas papież Franciszek. W dniu dzisiejszym obchodzimy liturgiczne wspomnienie Bł. Matki Teresy  z Kalkuty wielkiej obrończyni życia. Słowa Matki Teresy zacytował tu w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997r. Bł. Jan Paweł II, są one następujące: „Mówię dziś do was z głębi serca – do każdego człowieka we wszystkich krajach świata /…/ do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest dziś jest tutaj dzięki miłości Boga. Który nas stworzył i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem, życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się w wielu miejscach świata, życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy – by kochać i być kochanym.

 Wiele razy powtarzam – i jestem tego pewna – że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali. Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt nie ma prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i  żaden rząd. /…/ Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji.”

O godz. 17. 10 w kaplicy Cudownego Obrazu nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych prowadziłKs. Szymon Rybak i Ks. Mariusz Jędrzejczak, wikariusze parafii.

Konferencja: "Gender - śmiercionośna ideologia atakuje"

O godz. 17. 30 rozpoczęła się konferencja, pt.: GENDER – śmiercionośna ideologia atakuje. Nie dać się oswoić, to mało! - trzeba się przeciwstawić temu, co zagraża naszej cywilizacji.

Konferencje wygłosił: Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - teolog moralista i etyk, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, w latach 2002-2008 r. dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest kapelanem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Rozmowę z Księdzem Prelegentem, poprzedzającą konferencje poprowadził Ks. Prałat Leszek Szkopek, Dyrektor Radia Rodzina, Ks. Prof. w konferencji powiedział między m.in.:

XX wiek przyniósł nam dwie wielkie rewolucje obyczajowe, których skutki do dzisiaj odczuwamy w sposób coraz bardziej zatrważający. Pierwsza to rewolucja, której datę można precyzyjnie określić. Rok 1948 – amerykański seksuolog Alfred Kinsey publikuje swój raport dotyczący seksualności Amerykanów. Raport, który został przeprowadzony przez bardzo szczególnego człowieka, przez bardzo szczególny zespół badawczy. Przede wszystkim został przeprowadzony wśród osób głównie homoseksualnych i wśród więźniów osadzonych za przestępstwa seksualne. Na podstawie tak „obiektywnego” raportu Kinsey publikuje swoje wyniki, z których wynika, że znaczący procent Amerykanów preferuje zachowania homoseksualne; inna część preferuje zachowania biseksualne. Zaś część normalna jest właściwie w mniejszości. Zauważmy, co się dzieje dalej. Kilka lat później amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne znosi homoseksualizm z listy zaburzeń seksualnych. Nieco później czyni to Światowa Organizacja Zdrowia. Dzisiaj wiemy, że nazwanie kogoś o preferencjach homoseksualnych osobą o zaburzonych skłonnościach, czy osobą chorą naraża na sankcje karne. Nie mówiąc o sankcjach politycznych. Mieliśmy tego dowody także niedawno w polskiej rzeczywistości wraz z wystąpieniem prof. Pawłowicz.

Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył Ks. Arcybiskup Wacław Depo - arcybiskup metropolita częstochowski, dr teologii dogmatycznej, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Członek Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary, Delegat KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich, Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, wykładowca w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.

Mszę św. koncelebrowali Ksiądz Biskup Edward Janiak - Ordynariusz Kaliski, Księża Biskupi Seniorzy Ks. Bp Stanisław Napierała i Ks. Bp. Teofil Wilski,  Ojciec Tadeusz Rydzyk CSSR, Dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz pozostali księża.

Homilia ks. abp. Wacława Depo

Ks. Arcybiskup Wacław Depo w  homilii powiedział m.in.:

W naszej drodze do św. Józefa jesteśmy razem. Mamy na nowo odkrywać tajemnice własnych powołań. Pełna prawda o człowieku została objawiona w Jezusie Chrystusie, wychowywanym przez Maryję i Józefa.  Nasza ludzka historia jest kontynuacją planu stworzenia i zbawienia dokonanego przez Jezusa.  Bez Boga, jak uczył Papież Benedyk, nasze życie jest puste i bez przyszłości. Na co dzień jesteśmy świadkami ideologii, która zagraża nie tylko nam katolikom, ale całej ludzkości.

Dzisiejsza liturgia Słowa  Bożego, przynoszą  tematy, czuwania na modlitwie i prymatu pierwszeństwo łaski Bożej. Zadaniem każdego chrześcijanina jest w wdzięczność, że przez Chrystusa jesteśmy uwolnieni od zła. Ewangelia natomiast mówiła o niemocy Piotra i mocy Słowa Chrystusa, po nieudanym połowie moc Chrystusa okazała się w obfitości.

Zadaniem Kościoła jest głoszenia Ewangelii. Jednak to głoszenie musi być właściwe. Pierwszym błędem jest głoszenia Ewangelii w oderwanie jej od problemów życia codziennego, drugim jest próba naprawiania świata, polegająca na zawężeniu działalności Kościoła  do dzieł charytatywnych.

Przed błogosławieństwem J.E. Ks. Biskup Edward Janiak, Pasterz Kościoła Kaliskiego odmówił Akt zawierzenia rodzin Świętemu Józefowi.

Po błogosławieństwie zabrał głos J.E. Ks. Biskup Edward Janiak, Pasterz Kościoła Kaliskiego

Powiedział m.in.:

Na początku zwracam się z wdzięcznością do pielgrzymów, którzy przybyli z tak odległych miejsc do św. Józefa. Dzisiejszą rodzinę tak naprawdę dotyk brak normalnych więzi rodzin. Rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi bo człowiek rodzi się w rodzinie i w rodzinie rozwija.

Ks. Biskup podziękował zespołowi Moja Rodzina za koncert i ks. prof. Pawłowi Bortkiewiczowi za wygłoszoną konferencje. Dziękując za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii Ks. Arcybiskupowi Wacławowi Depo, Ks. Biskup Edward Janiak powiedział m.in.: Przez Twoja Osobę Jasna Góra złączyła się z Kaliszem.

Na zakończenie głos zabrał o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Założyciel i Dyrektor Radia Maryja.

Nie ma żartów. Może nie zdajemy sobie sprawy z tego co do nas idzie. Ojciec św. Benedykt XVI powiedział, że ta ideologia zrobi ludziom więcej zła i krzywdy niż komunizm. Czy to rozumiemy? Trzeba to sobie przemyśleć i wziąć się do roboty. Polski nie zniszczyć, „niech będzie biedny, ale czysty. Nasz dom z cmentarza podźwignięty”. 

Na zakończenie wszyscy zebrani przeszli pod pomnik Jana Pawła II na Plac św. Józefa, przed Bazyliką,  aby złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Oprawę muzyczną zapewniły połączone Orkiestry – Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną” pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego i Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta ze Stawiszyna  pod dyrekcją Pawła Skrzypińskiego, kantorem był Ks. Grzegorz Mączka.