In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 1 Sierpnia 2013

Ks. Krzysztof Duchnowski

Sierpniowa modlitwa w intencji rodzin i obrony życia

Pierwszy czwartek sierpnia był okazją do modlitwy w intencji rodzin i obrony życia,  tematem do rozważenia i modlitwy był rozpoczynający się miesiąc abstynencji i modlitwy o trzeźwość narodu. Szczegółowy temat to: Rodzina szkołą trzeźwości. O szczególnej roli ojca – świadka wiary i trzeźwości w rodzinie.

Galeria

W słowie powitania skierowanym do wszystkich przybyłych Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota, powiedział m.in.:

Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w Domu Świętego Józefa w „Polskim Nazarecie” w Kaliszu, gdzie Święty Józef w Cudownym wizerunku Świętej Rodziny  oręduje, wstawia się u Jezusa i Maryi oraz opiekuje się wszystkimi, którzy się do Niego o taką pomoc zwracają. Również gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina i Radia Maryja oraz widzów Telewizji TRWAM w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami łączących się z nami w modlitwie w intencji obrony poczętego życia i rodzin szczególnie tych, którym jest ciężko.

Miesiąc sierpień to szczególny czas bo:

  1. do tronu naszej Matki i Królowej podążają liczne pielgrzymki głównie piesze i 9 sierpnia wyruszy także na Jasną Górę „Od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa” najstarsza w Polsce Kaliska Piesza Pielgrzymka
  2. obchodzimy kolejne rocznice wydarzeń narodowych: „Cudu nad Wisłą”. 69-tą rocznicę Powstania Warszawskiego oraz kolejną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych
  3. w  sierpniu miesiącu modlitwy o trzeźwość  modląc się za rodziny i obronę życia w sposób szczególny modlimy się o trzeźwość narodu, o trzeźwość  polskich rodzin.

 Mając na uwadze liczne i często dramatyczne prośby zanoszone do Św. Józefa o trzeźwość w naszych rodzinach podczas pierwszo-czwartkowych spotkań modlitewnych już po raz kolejny pochylamy się nad tą problematyką, a temat spotkania brzmi: „Rodzina szkołą trzeźwości, o szczególnej roli ojca – świadka wiary i trzeźwości w rodzinie”.

Rozważanie podczas nabożeństwa w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadził ks. Szymon Rybak i ks. Mariusz Andrzejczak, w nabożeństwie modlili i się z wiernymi m.in. tymi słowami:

Święty Józefie, Ty wybrałeś nasze miasto – Kalisz oraz ten kościół na szczególne miejsce, gdzie ma być ci oddawana cześć i gdzie Ty chcesz wypraszać łaski. Iluż to pielgrzymów przed Twoim wizerunkiem padało na kolana i zanosiło gorące modlitwy, ufni, że je przedstawisz Bogu Najwyższemu. Ty nikogo, jak wierzymy, nie opuściłeś, lecz we właściwy sobie – cichy i dyskretny sposób pocieszyłeś w cierpieniu, wysłuchałeś w trudnościach, wsparłeś w problemach. Każdy dla ciebie jest ważny, bo każdy został odkupiony drogocenną krwią Twojego przybranego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W miesiącu sierpniu modlimy się o trzeźwość dla Naszego Narodu, dla Naszych rodzin, dla nas samych a szczególnie dziś polecamy Ci wszystkich Ojców, którzy są głowami rodzin. Niech ich przykład i odwaga w mówieniu ,,NIE” dla alkoholu będzie przykładem dla młodego pokolenia.

Niech Ojcowie będą wzorami trzeźwości, a tym samym niech budują  trzeźwe rodziny. Józefie św. wiesz jak wielką role odgrywa ojciec w rodzinie. Dlatego to właśnie ich dzisiaj polecamy twojej opiece i wstawiennictwu.

Konferencje pt.: Rodzina szkołą trzeźwości – o budowaniu kultury trzeźwości w ciągu całego roku,  wygłosił Ks. Mirosław Żak – kapłan archidiecezji krakowskiej, archidiecezjalny duszpasterz trzeźwości, zaangażowany w Krucjatę wyzwolenia Człowieka, kapelan ruchu Mężczyźni Świętego Józefa. W konferencji powiedział m.in.:

Trzeźwość jest możliwa, bo pijaństwo zamyka drogę do Królestwa Bożego. Słowo Boże najpewniej ukazuję motywacje do trzeźwości. Ks. Mirosław wskazał na sierpień, który jest miesiącem abstynencji w myśl dewizy: przez abstynencje wielu do trzeźwości wszystkich. Kapłan wskazał na wielość zagrożeń i różnych uzależnień jakie przynoszą współczesne czasy. Ważnym wątkiem konferencji było ukazanie roli ojca względem swoich dzieci, jego zadaniem jest nadanie im tożsamość. Dzieci muszą widzieć ojca trzeźwego, bo przykłady pociągają. Pani Ewa i pan Julian zaproszeni goście przez ks. Mirosława, małżeństwo z trzydziestoletnim stażem małżeńskim, dali świadectwo trwania przez wiele lat w abstynencji,  przez przynależenia do Krucjaty Wyzwolenia Człowiek. Małżonkowie ukazali wielki wpław swojej decyzji na życie ich małżeństwa i rodziny, a przede wszystkim na życie ich dzieci.

Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył Ks. Bp. Józef Wróbel – biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, specjalizuje się w teologii moralnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bioetycznej i etyczno- medycznej.

Mszę św. koncelebrowali Ksiądz Biskup Edward Janiak - Ordynariusz Kaliski, Księża Biskupi Seniorzy Ks. Bp Stanisław Napierała i Ks. Bp. Teofil Wilski,  Ojciec Tadeusz Rydzyk CSSR, Dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz pozostali księża.

Ks. Biskup Józef Wróbel w homilii poruszył m.in. następujące tematy:

W słowach wstępu Ks. Bp. nawiązał do Ewangelii, która mówiła o uczonym w piśmie, potrafiącym korzystać z tego co stare i nowe. Nawiązanie do tego co stare, to również przypomnienie tego co ważnego wydarzyło się w historii naszego narodu: Cud nad Wisłą, rozpoczęcie Powstania Warszawskiego. Te ważne wydarzenia miały miejsce w miesiącu sierpniu. Wszyscy bohaterowie tamtych wydarzeń ofiarowali swoje życie za naszą walność. Te postawy odnajdujemy w osobie Św. Józefa, który ofiarował wszystko Bogu dla Maryi i Jezusa. Kolejnym ważnym wątkiem była sprawa wychowania w rodzinie dzieci, szczególnie w aspekcie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie. Kaznodzieja wskazał na współczesny model wychowania seksualnego, który godzi w godność osoby i ogranicza jego wolności. W tym światowym modelu wychowania, wszystko sprowadza się do użycia drugiej osoby i zaspakajania tylko własnych przyjemności. Współczesny model wychowania seksualnego nieuczciwie pomia wymiar duchowy i psychiczny człowieka. Jednym z owoców takiego modelu są niechciane ciąże, które nieraz prowadzą do aborcji. Propagowania środków antykoncepcyjnych prowadzi do tworzenia klimatu nieodpowiedzialności za własne czyny i mentalności rozwiązłości seksualnej. Te smutne i bolesne tematy, zostały podjęte po to, aby przestrzec przed nieuporządkowaniem moralnym. Ważnym zadaniem rodziny jest również wychowanie do skromności, do rozwijania cnoty wstydliwości. Ks. Bp. wzywał rodziców aby, chronili swoje dzieci przed zalewem pornografii. Na zakończenie Ks. Bp polecił opiece Św. Józefa wszystkich, którzy ofiarowali swoje życice za Ojczyzne i tych, którzy swoje siły i zdolności ofiarują dla jej rozwoju. Wezwał również do modlitwy w intencji dobrego wychowania dzieci, aby rodziny wzrastały zdrowe moralnie.

Przed błogosławieństwem Ks. Bp. Józef Wróbel w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówił Akt zawierzenia rodzin Świętemu Józefowi.

Po błogosławieństwie odbył się mini koncert w wykonaniu orkiestry dętej „Ołobok” pod dyrekcja Stanisław Jarosika, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.