In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 22 Czerwca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Kapłańskie uroczystości u św. Józefa

W sobotę, 22 czerwca 2013 roku, w południe kapłańskie uroczystości przyżywali w Sanktuarium św. Józefa dwaj kapłani spokrewnieni ze sobą. Okazją do świętowania był jubileusz 50-lecia kapłaństwa Księdza dra Prałata Jerzego Adamczaka, Wikariusza Biskupiego do spraw katechizacji w Diecezji Kaliskiej oraz jego siostrzeńca, o. Andrzeja Dzidy SVB (werbisty), wyświęconego w Stanach Zjednoczonych a skierowanego do pracy na misje do Sudanu Południowego w Afryce, który u boku doświadczonego pracą i wiekiem Księdza Jerzego sprawował razem z nim swoją Mszę Świętą Prymicyjną.

Galeria

Na Eucharystię sprawowaną w Bazylice św. Józefa o godzinie 12.00 przybyli zaproszeni przez Księży goście, w tym najbliższa rodzina i kapłani przyjaciele. Zaproszenie przyjęli także Biskupi Seniorzy, Stanisław Napierała i Teofil Wilski a także Prowincjał Księży Werbistów o. Eryk Koppa.

Na początku Mszy Świętej wszystkich przybyłych do Bazyliki przywitał Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota, który wymienił obecnych Księży Biskupów, przybyłych gości, siostry zakonne, kapłanów, katechetów, dzieci z PDMD oraz pielgrzymów. W powitaniu Ksiądz Prałat Jacek zwrócił uwagę także na jeszcze jeden szczególnie radosny dla całego Kościoła aspekt: Jakże się cieszymy z ostatniej decyzji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o ogłoszeniu Dekretu, by Imię św. Józefa było włączone do czterech Modlitw Eucharystycznych. Oto na każdej Mszy Świętej na całym świecie będziemy słyszeć imię św. Józefa zaraz po Maryi.

Życzymy naszym czcigodnym, drogim Kapłanom, by św. Józef, Patron na nasze czasy, Patron Kościoła Powszechnego i nowej ewangelizacji wypraszał wam Boże błogosławieństwo i miał was w swojej opiece. Oto szczególnie się dziś tutaj modlimy.

Homilię wygłosił Biskup Senior Teofil Wilski. Pierwszą część homilii Ksiądz Biskup poświęcił kapłaństwu jako wielkiemu darowi Boga dla Kościoła. Przeżywając waszą podwójną uroczystość Złotego Jubileuszu i Prymicji ­– mówił Ksiądz Biskup – pragniemy włączyć się w dziękczynienie Kościoła wobec Jezusa Chrystusa, Jedynego i Wieczystego Kapłana, za sakrament kapłaństwa, za niezwykły dar dla Kościoła i za dar wspomnianych kapłanów.

Ta uroczystość uświadamia nam też pełniej misyjny wymiar Kościoła, to, że my wszyscy uczestniczymy w misyjnym posłannictwie Kościoła. Trzeba przy tym uświadomić sobie, kim jest dla nas Jezus Chrystus jako Wieczysty i Jedyny Kapłan. Chrystus jest Bogiem i Człowiekiem, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, łączy w sobie Boga i Człowieka. W Nim jest nam dana drabina z Nieba i do Nieba. Jest dla nas drogą życia, drogą uświęcenia, drogą zbawienia. Udział więc człowieka w Chrystusowym kapłaństwie przez przyjęcie sakramentu kapłaństwa staje się, jak powiedział Ksiądz Biskup jedyną drabiną do Nieba. W posługę tej miłości włączony jest kapłan jako uczestnik kapłaństwa Jedynego i Wieczystego Kapłana, Jezusa Chrystusa.

Następnie Ksiądz Biskup zwrócił się do Księdza Jerzego i ks. Andrzeja: Każdy z was na  swój sposób myśli dziś o swojej drodze do kapłaństwa i wypowiada radosne dziękczynienie. My dziękujemy razem z wami i za was. Kiedy myślicie o swej drodze do kapłaństwa, pragniemy iść waszymi śladami i wielbić Boga działającego w was i przez was. W tym miejscu Ksiądz Biskup skorzystał ze świadectw, o które wcześniej poprosił, i przypomniał najważniejsze z wydarzeń, które wpłynęły na podjęcie decyzji przez Jubilata i Prymicjanta o zastaniu kapłanem.

Po homilii nastąpił obrzęd związany z Jubileuszem 50-lecia kapłaństwa, podczas którego Jubilat, Ksiądz Prałat Jerzy, otrzymał poświęcony przez Biskupa Seniora Stanisława Napierałę krzyż przyniesiony przez jedną z katechetek Diecezji Kaliskiej.

Po Mszy Świętej Jubilat i Prymicjant udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu, aby powiązać swoje dziękczynienie Bogu z zawierzeniem św. Józefowi. Po akcie zawierzenia wierni przybyli na uroczystość mogli złożyć życzenia kapłanom.

Przed błogosławieństwem do Jubilata i Prymicjanta podeszli wierni z życzeniami. Wśród nich byli katecheci Diecezji Kaliskiej, których formację prowadzi Ksiądz Prałat Jerzy oraz dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. To także Księdzu Jerzemu w swoich życzeniach nadał godność Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza oraz wręczył medal i legitymację potwierdzające tę godność obecny na uroczystości Prezydent Miasta Janusz Pęcherz. Na zakończenie Prymicjant, Ksiądz Andrzej, udzielił specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego.