In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 6 Października 2008

fot. ks. Łukasz Przybyła

Dziękczynna Pielgrzymka Jezuitów
Polskich Prowincji do Świętego Józefa

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

„Święty Józefie, my, wszyscy członkowie obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego z ufnością przychodzimy do Ciebie i obieramy Ciebie szczególnym Patronem prowincji naszych, jak też każdego z nas. Tobie powierzamy samych siebie i wszystko, co Boża Opatrzność złożyła w nasze ręce” - tymi słowami, jak każdego roku od ponad pół wieku, tak i dziś, 6 października, jezuici dwóch polskich prowincji, wielkopolsko-mazowieckiej i krakowskiej, odnowili akt poświęcenia siebie i placówek w Polsce Świętemu Józefowi widniejącemu w Cudownym Obrazie Świętej Rodziny w Kaliszu.

Galeria

Ojcowie Jezuici orędownictwu Świętego Józefa przypisują cudowne ocalenie w trudnych latach powojennego reżimu stalinowskiego. Władze państwowe przygotowywały dokument, którego realizacja doprowadziłaby do kasaty Jezuitów w Polsce. Tradycja powierzania się co roku opiece Świętego Józefa sięga więc roku 1950, kiedy to właśnie w obliczu grożącej likwidacji zakonu ze strony władz komunistycznych, dwaj prowincjałowie oddali jezuitów w Polsce pod opiekę św. Józefa i w razie ocalenia ślubowali co roku przyjeżdżać do kaliskiego sanktuarium i dziękować za przetrwanie zakonu w trudnych czasach.

Zakonnicy z ufnością oddawali tę sprawę Bogu poprzez Świętego Józefa. Ocaleli i od wielu lat przybywają do Kalisza dziękować za wysłuchanie i odnowić zawierzenie. Stąd dzisiejsza obecność władz zakonnych i przedstawicieli domów obu polskich prowincji w Domu Świętego Józefa. Dziś uczestniczyli w Mszy Świętej o godzinie 12.00 sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały, a na uroczystość przybyło ich ponad 80 ze wszystkich polskich placówek.

Homilię wygłosił ojciec prowincjał prowincji krakowskiej Wojciech Ziółek, który wraz z o. Dariuszem Kowalczykiem z prowincji wielkopolsko-mazowieckiej ponowił po Eucharystii akt zawierzenia Świętemu Józefowi polskich prowincji jezuickich.

Ksiądz Biskup dziękując za przybycie ojcom jezuitom do Kaliskiego Sanktuarium, zwrócił uwagę na ich wkład w prowadzone przez nich w Diecezji Kaliskiej od sześciu lat Misje Miłosierdzia Bożego oraz na aktywność w rozmaitych dziełach Kościoła Kaliskiego i zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie w przyszłym roku.