In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 11 Czerwca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

We wtorek, 11 czerwca, w Bazylice św. Józefa odbyła się Msza Święta połączona z obrzędem ustanowienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Do grona szafarzy dołączyło 21 nowopobłogosławionych.

Galeria

Eucharystii o godzinie 18.00 i obrzędowi ustanowienia przewodniczył Biskup Kaliski Edward Janiak. Na Mszę Świętą przybyły rodziny i przyjaciele kandydatów na szafarzy oraz księża proboszczowie z parafii, z których pochodzą i w których na codzień będą pełnili posługę.

Kandydaci do godności szafarza przeszli w ostatnim czasie czteromiesięczny kurs przygotowawczy i formacyjny pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Kwiatkowskiego, Dyrektora Wydziału Dyscypliny Sakramentów i Liturgii w Kurii Diecezjalnej. Na podstawie tych przygotowań i pozytywnie zdanego egzaminu została im powierzona posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Rozpoczynając liturgię Mszy Świętej Ksiądz Biskup podał jej intencję: Podczas obecnej Mszy Świętej chcemy modlić się za szafarzy Komunii Świętej o odważne świadectwo wiary i to, że będziecie nosić Komunię Świętą do chorych, że będziecie posługiwać, abyście robili to z godnością i dostojeństwem, bo z pośród wszystkich sakramentów świętych jeden jest Najświętszy. Mamy świadomość, że w sprawach wiary Pan Bóg posługuje się ludźmi i choć jesteśmy słabi i grzeszni to ta świętość jest dana w nasze ręce i chcemy w sposób święty obchodzić się z Najświętszym Sakramentem.

Homilię wygłosił obecny na Mszy Świętej Ksiądz Kanonik Piotr Szewior, kapłan Diecezji Kaliskiej, Administator Apostolski na misjach w Prałaturze Terytorialnej Tefe w Brazylii, obchodzący w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Nawiązując do ewangelicznego posłania Jezusa Chrystusa z dzisiejszej Liturgii Słowa Idźcie i głoście – Ksiądz Kanonik powiedział, że bycie chrześcijaninem, bycie szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej wymaga od nas tego, abyśmy przyjęli postawę misjonarzy. Mamy iść na spotkanie osób, iść na spotkanie każdego człowieka. My, jako chrześcijanie, w dniu chrztu świętego staliśmy się misjonarzami i każdy z nas na swój sposób ma obowiązek głoszenia Chrystusa. Iść na spotkanie ludzi: głosić Jezusa Chrystusa. Więc to jest jakiś ruch. Kiedy kończy się Msza Święta Przewodniczący mówi: Idźcie w pokoju Chrystusa. Doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii i Słowie Bożym musi się przedłużyć w naszym życiu. Mamy żyć Eucharystią cały czas, pokazując piękno naszej wiary w Jezusa Chrystusa.

Szafarz musi być misjonarzem. Musi mieć ducha misyjnego - powiedział także Ksiądz Kanonik, ale do tego potrzebna jest troska o osobistą świętość: Będziecie nieść Jezusa Chrystusa do chorych. Po drodze spotkacie różnych ludzi, którzy was rozpoznają. Dlatego jest ważna świętość waszego chrześcijańskiego życia, to, by inni ludzie mogli w was to dostrzec i zauważyć. Inni, patrząc na was, mają widzieć obecność Chrystusa w was. A być chrześcijaninem to myśleć jak Pan Jezus myślał, kochać człowieka, jak Pan Jezus kochał ludzkość, postępować tak jak Pan Jezus postępował, żyć tak jak Pan Jezus żył.

Po homilii nastąpiło imienne przedstawienie kandydatów na szafarzy oraz obrzęd ich pobłogosławienia. Nowoustanowieni Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej będą odtąd mogli udzielać innym Komunii Świętej i zanosić Ją do chorych. W słowach ustanowienia Ksiądz Biskup poprosił kandydatów: Starajcie się przyświecać innym przykładem chrześcijańskiego życia, żywą wiarą i dobrymi obyczajami, gorliwiej korzystając z tajemnicy jedności i miłości, którą jest Eucharystia. Ukazujcie swoje życie wypełnione braterską miłością zgodnie z poleceniem Pana, który podając uczniom swoje Ciało do spożywania powiedział: "To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem."

Po Mszy Świętej ustanowieni szafarze stanęli wraz z Biskupem do pamiątkowego zdjęcia.