In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 7 Czerwca 2013

Ks. Prałat Jacek Plota
- Zasłużony dla Miasta Kalisza

Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza, która odbyła się 7 czerwca 2013 r., Rada Miejska nadała Kustoszowi Sanktuarium św. Józefa - Ks. Prałatowi Jackowi Plocie tytuł i odznakę "Zasłużony dla Miasta Kalisza".

Tytuł ten został nadany w uznaniu zasług i wieloletnich ofiarnych działań dla dobra i sławienia Grodu nad Prosną i jego Mieszkańców.

Na uroczystości był obecny Biskup Senior Stanisław Napierała, pierwszy biskup Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Poniżej prezentujemy tekst prezentacji osoby Zasłużonego dla Miasta Kalisza Księdza Prałata Jacka Ploty:

Ksiądz Prałat Jacek Plota, doktor teologii, kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej, propagator kultu Świętego Józefa oraz sztuki sakralnej. 

Ksiądz Jacek Plota jest kaliszaninem, urodził się w Dobrzecu. Jego związki z naszym miastem są więc trwałe i wielorakie. Swoją drogę duszpasterską rozpoczynał jako wikariusz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście koło Konina, skąd już w 1985 roku został przeniesiony do Parafii św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie był wikariuszem do 1991 roku. Następnie, jako kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny niósł słowo boże chorym i umierającym. W latach 1992-2001 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej w Kaliszu. Nadal jest związany z tą uczelnią jako wykładowca nauk teologii pastoralnej.

Jednak przede wszystkim nasza wspólnota docenia księdza Jacka Plotę jako kustosza Sanktuarium Świętego Józefa, któremu poświęca się On w zupełności, oraz jako pracowitego, dobrodusznego, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To w Sanktuarium w 1997 roku, przed Obrazem Świętej Rodziny, modlił się Papież Polak, Jan Paweł II, wielki czciciel św. Józefa, od którego ksiądz Jacek Plota otrzymał zaszczytną godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Ojca Świętego.

Ksiądz Prałat jest z natury człowiekiem energicznym i pełnym inwencji. Oznaką Jego gospodarności jest wygląd bazyliki, widać w nim rękę dobrego gospodarza. Ponadto, ksiądz przewodzi Kapitule Kolegiackiej, jest członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów – organu doradczego biskupa.

Jego aktywność przejawia się szczególnie w dyskretnym i bardzo skutecznym działaniu w sferze troski o rozwój duchowy parafian i pielgrzymów. Jest wspaniałym obrońcą życia i rodziny. Pragnieniem Ojca Świętego były modlitewne spotkania na ten temat, którym patronowałby Święty Józef. Wypełniając wolę Papieża, z inicjatywy Biskupa Kaliskiego, Jego Ekscelencji Księdza Stanisława Napierały, ksiądz Jacek Plota co miesiąc oddaje bazylikę pielgrzymom, przybywającym w tej intencji z całej Polski.

Zatroskany o piękno zabytków sakralnych Kalisza, bez rozgłosu, ale wytrwale i cierpliwie, przywraca nieprzebraną wartość świątyni i pomieszczeń parafialnych, które służą co roku setkom tysięcy pątników. W wybudowanym Domu Pielgrzyma i w świątyni, wciąż poddawanej kolejnym renowacjom, w każdym detalu jej piękna, ksiądz prałat Jacek Plota przyjmuje codziennie grupy wędrowców i czyni to zawsze z wielkim sercem.

Kalisz zawdzięcza Mu promocję nie tylko w Polsce, też jako miasta turystyki pielgrzymkowej. Ponadto ksiądz dba o współpracę przy organizacji Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego i corocznych Sympozjów Józefologicznych, a także patronat i wsparcie Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej. Kościół jest zawsze otwarty dla duszpasterstwa różnych środowisk, gościnny dla „Scholi Cantorum”, sacrosongów i festiwali muzyki religijnej, pomocny dzieciom, młodzieży, chorym i nieporadnym życiowo.

Za oddanie Bogu, św. Józefowi, Kaliszowi i jego mieszkańcom cenią i szanują ks. prałata Jacka Plotę nie tylko kaliszanie, ale wszyscy, do których dociera katolicki przekaz radiowy i telewizyjny z Sanktuarium św. Józefa. Nadanie tytułu niechaj będzie podziękowaniem za Jego dobroć. Niech tytuł „Zasłużony dla Miasta Kalisza” będzie choć cząstką naszej – Kaliszan – wdzięczności i uznania.