In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 6 Czerwca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Czerwcowa modlitwa w intencji rodzin

I czwartek miesiąca czerwca stał się okazją do rozważenia kolejnego tematu przewodniego modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Zawarł się on w słowach: W życiu łatwo się zagubić! - Kto jest twoim przewodnikiem? O naszych ziemskich drogach i o drodze do Nieba tuż przed wakacjami. Spotkanie to połączone zostało z pielgrzymką przedstawicieli Przewodników Turystycznych z całego kraju do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu oraz siedmiu Księży Neoprezbiterów Diecezji Kaliskiej, którzy w maju otrzymali z rąk Biskupa Kaliskiego święcenia kapłańskie.

Galeria

W słowie powitania skierowanym do wszystkich przybyłych Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota, wskazał na szczególny czas czerwcowej modlitwy: Dziś jest zakończenie oktawy Bożego Ciała, a dwa dni temu, 4 czerwca, obchodziliśmy szesnastą rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II, dziś już Błogosławionego, w Kaliszu w naszym Sanktuarium. Ciągle w pamięci wracają skierowane wówczas do nas Jego Słowa: „Umiłowani Bracia i Siostry bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi nie wyłączając nikogo. /…/ Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. /…/ Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny  sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Bracia i Siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina.” Jakże aktualne są właśnie dziś te Słowa.

Wierni temu przesłaniu przychodzimy w każdy pierwszy czwartek miesiąca tu, do tronu Św. Józefa, aby przez wstawiennictwo Świętego Patriarchy z Nazaretu modlić się w intencji obrony poczętego życia i rodzin szczególnie tych, którym jest ciężko. Pragniemy dziękować Bożej Opatrzności za wspaniały dar naszego Papieża Błogosławionego Jana Pawła II i prosić o rychłą Jego kanonizację, ufając, że on błogosławi  nam z Okna Domu Ojca i oręduje za nami u Boga, a dziś jest obecny wśród nas w znaku swoich relikwii.

Tradycyjne rozważanie podczas nabożeństwa w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadził ks. Łukasz Przybyła, który ukazał w nim konieczność symbolicznego uchwycenia się w życiu za ręce Jezusa Chrystusa, by nie ulec tendencjom dominującego w świecie prawa nierespektującego celów rodziny i praw osobowych każdego ludzkiego istnienia: Próbujemy być nieraz mądrzejsi, niż Bóg, bo dyskutujemy z Jego Prawem, bo próbujemy je interpretować wedle ludzkiej logiki. Bo chcemy, jak kiedyś Adam i Ewa w Raju, stać się tak samo mądrzy jak Bóg, choć wiemy, że to przecież nie możliwe. Gdy już tak daleko zajdziemy w naszej arogancji, że trudno jest znaleźć drogę powrotną, zaczyna do nas dochodzić głos współczesnego świata, który utwierdza nas, że ta zła droga, którą obraliśmy, jest słuszna i podsuwa nam swoje, ludzkie prawo, w którym nie Bóg jest punktem odniesienia, ani nawet człowiek, tylko własne, egoistyczne, przyziemne dążenia: wygoda, poczucie stabilizacji, sukces za wszelką cenę, pogoń za dobrobytem i świętym spokojem. W tych prawach nie ma miejsca do szczęścia dla każdej, bez wyjątku, rodziny. W nich nie ma miejsca do szacunku dla każdego, bez wyjątku, ludzkiego życia. W nich nie ma miejsca dla respektowania, bez wyjątku, każdego nakazu Prawa Bożego, które powinno być zasadą każdego stanowionego przez człowieka prawa.

W związku z tym potrzebujemy więc wsparcia, potrzebujemy wielorakich zachęt. Potrzebujemy przykładów, kogoś, kto nas poprowadzi, kogoś, kto już zna drogę i wie jak nią iść, by dotrzeć do celu. A klęcząc przed Tobą, św. Józefie, w Kaliskiej Kaplicy Twojego Obrazu, znajdujemy szybko odpowiedź na pytanie: kto powinien być moim przewodnikiem? – Kto zna drogę szacunku dla Prawa Bożego i dla ludzkich istnień, bez wyjątku. To Jezus Chrystus, którego Ty, św. Józefie, i Maryja trzymacie za ręce na Kaliskim Cudownym Obrazie i dajecie się Jemu prowadzić; Jemu, który jeden jest tylko "Drogą, Prawdą i Życiem" i "nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego."

 

Konferencję na temat Jechać w góry czy nad morze? Zwiedzać dalekie kraje czy zostać w domu? – o walorach turystycznej aktywności i o szansie jaką dla rodziny i dzieła wychowania jest wspólne poznawanie świata, naszego kraju i najbliższej nam okolicy wygłosili państwo Mariola Górecka i Piotr Sobolewski – przewodnicy turystyczni.

Eucharystii o godzinie 18.00 przewodniczył Biskup Kaliski Edward Janiak, Członek Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, Delegat KEP ds. Imigracji, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą. Ksiądz Biskup rozpoczał Mszę Świętą zapowiadając jej intencję: Dzisiaj jest zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Podczas tej Mszy Świętej koncelebrowanej pragniemy dziękować Panu Bogu, że został z nami w Najświętszym Sakramencie. Pokarm duchowy na ziemskie pielgrzymowanie. Powierzmy wszystkie intencje, z którymi przybyli pielgrzymi. Szczególnie chcemy modlić się dzisiaj za przewodników, przewodników w wierze, przewodników turystycznych, wszystkich pozdrawiamy z tego miejsca.

Homilię wygłosił podczas Mszy Świętej Ksiądz Infułat prof. Józef Pater, kapłan archidiecezji wrocławskiej, historyk, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, ceniony duszpasterz wrocławskich przewodników turystycznych i kapelan Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Tekst homilii w całości - TUTAJ.

Kaznodzieja wskazał, że św. Józef, człowiek głębokiej wiary został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską zaufania i jemu jako głowie Świętej Rodziny powierzył Bóg opiekę nad Maryją i Jezusem. W związku z tym Kościół katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną czci i naśladowania. Przypomniał też, że nasz rodak bł. Jan Paweł II w 1997 r. w Kaliszu zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych.

Nawiązując do pielgrzymki przewodników turystycznych do św. Józefa stwierdził, że być przewodnikiem z powołania w każdej dziedzinie to wielkie zobowiązanie. – To wielkie zadanie, zwłaszcza teraz, gdy wzmocnione są ataki na Kościół katolicki i jego pasterzy, kiedy przeciwstawia się prawu Bożemu prawo stanowione, kiedy dzień święty, czyli niedzielę chce się zamienić na lepiej opłacany dzień roboczy, kiedy chce się ograniczyć misję Kościoła do przysłowiowej zakrystii, kiedy krytykuje się większość społeczną katolików za to, że z powodu ich przekonań Polska postrzegana jest rzekomo jako państwo wyznaniowe, że na rynku pojawiły się zdaniem liberałów tzw. obrzydliwie prawicowe pisma katolickie, że Kościół broni życia od poczęcia po śmierć naturalną, że przeciwstawia się seksualnemu wychowaniu przedszkolaków.

Zaznaczył, że przewodnik to ten, który prowadzi nie tylko po szlakach turystycznych, lecz także duchowych. - Odkrywa przed zainteresowanymi piękno natury, ale odkrywa także dobro i prawdę. Można porównać misję przewodnika do misji kapłana. Tak jak kapłan ukazując najwyższe dobro prowadzi powierzonych sobie ludzi do Boga, który jest nieskończoną miłością. Każdy obiektywny przewodnik ukazując piękno nie może zatrzymać się tylko na płaszczyźnie materialnej, ale winien prowadzić zgrupowanych wokół siebie ludzi do autora tego piękna, czyli do Stwórcy.

Podkreślał, że bł. Jan Paweł II cieszył się wielkim autorytetem i uznaniem nie tylko chrześcijan, lecz także wśród przedstawicieli innych religii, a nawet wśród niewierzących, bo on nigdy nikogo nie lekceważył, nie naruszał ludzkiej godności i każdego słuchał z uwagą.

Ubolewał, że we współczesnym świecie nie brakuje nowoczesnych ideologów, którzy uznając się za „nadludzi” manipulują ludzkim życiem, zarówno w chwili poczęcia, jak i starości. - Próbują oni oceniać i decydować kto może żyć i jak długo, kto może odpoczywać i kiedy, nie widząc sensu cierpienia i potrzeby duchowej odnowy, a prawo Boże brzmi jednoznacznie: nie zabijaj, pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Odpowiadając na pytanie: kto jest moim przewodnikiem?, wskazał na Jezusa. - Możemy odpowiedzieć jednoznacznie, że jest Nim Jezus Chrystus, Ten, Którym opiekował się św. Józef, ten, z którym możemy iść przez życie i z którym na pewno dojedziemy do wyznaczonego celu.

W przemówieniu pod koniec Mszy Świętej Biskup Kaliski zachęcał do zaczerpnięcia od św. Józefa optymizmu i radości. - Niech św. Józef dopomaga nam w najtrudniejszych chwilach, byśmy z pokorą i cichością mieli siłę udźwignąć ten krzyż i tę codzienność, a wbrew wszystkiemu umieli się cieszyć z tego, co jest powodem do radości w naszych rodzinach, życiu osobistym, wspólnotach.

Przed błogosławieństwem odmówiony został Akt Zawierzenia młodzieży, kleryków i rodzin Świętemu Józefowi. Podczas Mszy Świętej grał Chór Pasyjny z Parafii p. w. Matki Bożej Królowej – Sololniki Las pod dyrekcją Laury Banackiej-Sołek. Na zakończenie spotkania odbył się także minikoncert Scholi Dziecięcej „Kolorowe Laurki” z Parafii pw. Matki Bożej Królowej – Sololniki Las pod kierunkiem Laury Banackiej-Sołek.

W modlitewnym spotkaniu wzięli udział także Biskupi Seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski. A po zakończonej Mszy Świętej Kustosz Sanktuarium zaprosił wszystkich na ciepły posiłek z sanktuaryjnej kuchni polowej.