In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 1 Czerwca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Zakończenie cyklu Studium Duchowości Chrześcijańskiej

W sobotę, 1 czerwca 2013 roku, w Sanktuarium Świętego Józefa odprawiona została o godzinie 9.00 Msza Święta wieńcząca trzeci rok edukacji uczestników Diecezjalnego Studium Duchowości Chrześcijańskiej prowadzonego przez Księdza Kanonika dra Jerzego Jeżowskiego.

Galeria

Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył Pasterz Diecezji, J. E. Ks. Bp Edward Janiak.

We wstępie do Eucharystii Ksiądz Kanonik Jerzy Jeżowski przypomniał, że cykl Studium to trzy lata wykładów, z czego kończący się trzeci rok zajęć w całości poświęcony był modlitwie i wierze z racji trwającego w Kościele Roku Wiary a także zagadnieniom mistycznym. Poprosił również o to, by Ksiądz Biskup sprawował Mszę Świętą, upraszając u św. Józefa to, by On był Patronem życia pogłębionego, życia wewnętrznego.

Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Edward. Wskazał w niej na to, że w uprawianiu nauki, w nauczaniu, w studiowaniu, w ogóle w życiu winniśmy być realistami. Wszelkie zaś utopie, nierealne wizje opierają się na ideologii, na fałszowaniu albo zakłamywaniu rzeczywistości. Taki jest świat. Tak mało jest w dzisiejszym życiu publicznym realizmu, a tak dużo ideologii, zakłamania. Widać to w dyskusjach, zwłaszcza w naszych mediach. Ideologia i mity biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, poczuciem prawdy. Iw związku z takim stanem rzeczy tak wiele oczekuje się dziś od ludzi nauki, ale potrzeba jest kształtowania swojej osobowości, swojej wrażliwości, żeby mieć wyrobione zdanie osobiste na konkretny temat. I dlatego też świat nauki jest powołany do tego, aby te mity demaskować. Ale wierność prawdzie, troska o realizm, obalanie mitów, utopie jest drogą do kreowania w życiu osobistym i publicznym prawdziwego dobra. I ten głos, który jest – można by powiedzieć oddolny, chociaż zasady wolności obowiązują – nie wolno oddzielać od odpowiedzialności tej etycznej każdego człowieka, a w przypadku ludzi nauki ta odpowiedzialność etyczna jest szczególnie ważna.

Dzisiaj spotykamy się z relatywizmem etycznym, z tą moralnością sytuacyjną. I dlatego tylko człowiek pogłębiony, o wyrobionej duchowości, o wyrobionym zdaniu co do danych kwestii, nawet szczegółowych, tych życiowych, może przetrzymać i przetrwać najtrudniejsze próby.

Ksiądz Biskup dodał także: Niech ten czas spędzony na nauczaniu modlitwy, odkrywaniu Boga przynosi jak najlepsze owoce. Bądźmy  otwarci, wrażliwi na głos Pana Boga i łączmy tą naszą codzienność, naszą pracę, nasze zajęcia z modlitwą. Modlitwa, jak to ktoś powiedział, jest jak świeża, źródlana woda, która wzięta do dłoni ochładza, obmywa, ale jej nie widać, a jest życiodajna. I człowiek, który nie modli się, właściwie prędzej czy później traci wiarę. A człowiek, który nawiązuje, zwłaszcza ten osobisty kontakt, te relacje osobiste z Panem Bogiem, nawet przy największych próbach w odniesiu do nauki o krzyżu Chrystusowym nabiera to wszystko sensu, ten człowiek nabiera siły, mocy do dźwigania krzyża codzienności.

HOMILIA W CAŁOŚCI - TUTAJ

Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup wręczył dyplomy ukończenia Studium 21 uczestnikom.

Pomysł utworzenia studium zrodził się w sercu Pierwszego Biskupa Kaliskiego, Stanisława Napierały oraz tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach oazowych, czy w konferencjach głoszonych podczas pielgrzymek na Jasną Górę.

Swoją działalność Studium zainaugurowało w sobotę 29 września 2001 roku. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 116 osób. Pierwszy cykl wykładowy ukończyło 77 słuchaczy. Odtąd siedzibę swoją ma ono w Domu Parafialnym przy Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie odbywają się wykłady w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Zajęcia prowadzą księża profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej oraz zaproszeni goście. Słuchaczami Studium są: studenci, osoby w średnim wieku, małżonkowie, siostry zakonne.

Poruszane tematy dotyczą życia duchowego chrześcijanina, wiary, roli słowa Bożego, sakramentów i Kościoła; modlitwy i medytacji chrześcijańskiej. Zajęcia teoretyczne łączą się w duchową całość w praktyce modlitwy każdego dnia.

Dyrektorem Studium jest ks. dr Jerzy Jeżowski, wykładowca teologii duchowości w WSD w Kaliszu. Uczestnictwo w Studium jest bezpłatne, kończy się uzyskaniem dyplomu animatora duchowości po czterech semestrach.