In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 31 Maja 2013

ks. Łukasz Przybyła

Diecezjalna Pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych

Nazajutrz po uroczystości Bożego Ciała, w piątek, 31 maja, do Sanktuarium Świętego Józefa przybyła Pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych z terenu Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Spotkanie przygotował i za organizację odpowiedzialny był Diecezjalny Duszpasterz ERM ks. Piotr Kowalek, wikariusz z parafii p. w. Królowej Polski w Kaliszu. Zaprosił on do udziału w Pielgrzymce do św. Józefa członków parafialnych oddziałów Eucharystycznego Ruchu Młodych, ale także dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe, dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci oraz z innych grup duszpasterskich zrzeszających w parafiach Diecezji Kaliskiej dzieci.

Pierwsze w tej formie pielgrzymowanie do Kaliskiego Sanktuarium rozpoczęło się o godzinie 11.00. W zawiązaniu wspólnoty poprzez wspólny, radosny, dziecięcy śpiew pomógł zespół Promyczki Dobra z Nowego Sącza.

Mszy Świętej o godzinie 12.00 w wypełnionej dziećmi Bazylice przewodniczył Biskup Senior Teofil Wilski, obok którego przy ołtarzu stanął Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota oraz kapłani - opiekunowie dzieci z 24 miejscowości Diecezji Kaliskiej. Pieśnią "Przymnóż nam wiary, Panie nasz" rozpoczęto wspólną modlitwę, nawiązując tym samym do trwającego w Kościele Roku Wiary.

Gromadzimy się - rozpoczął Ksiądz Piotr Kowalek - jako wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych, jako dzieci rocznicowe, jako dzieci po I Komunii Świętej. Gromadzimy się w Sanktuarium św. Józefa, Opiekuna Pana Jezusa. Gromadzimy się w czasie Oktawy Bożego Ciała. Ta wspólnota, to miejsce i ten czas sprzyjają temu, by oddawać cześć Bogu ukrytemu w Eucharystii. W Roku Wiary pragniemy jako wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych prosić Boga, by przymnożył nam wiary. Chcemy kontynuować przeżywanie Roku Wiary. Chcemy tu, w Bazylice, odnowić przyrzeczenia chrztu świętego, które za nas złożyli nasi rodzice, rodzice chrzestni. Chcemy wyrzec się złego i wyznać wiarę w Boga. Prosimy Cię, Księże Biskupie, byś sprawował tę Eucharystię w naszej intencji, byś pomógł nam bardziej kochać Jezusa Eucharystycznego.

W odpowiedzi na te słowa Ksiądz Biskup powiedział: Pan jest pośrodku nas. Uobecni się na ołtarzu. Chce przyjść do naszych serc. Serdecznie wszystkich pozdrawiam: kapłanów, siostry zakonne, dzieci, szczególnie Promyczki z Nowego Sącza, rodziców, katechetów, opiekunów – wszystkich serdecznie pozdrawiam. To są szczególne intencje i okoliczności: Oktawa Bożego Ciała, obecność św. Józefa, który się opiekował Panem Jezusa, był głową Świętej Rodziny. Chcemy wiarę odnowić. Niech Duch Święty ożywi nas wszystkich, byśmy radośnie to spotkanie przeżyli.

Ksiądz Biskup wygłosił do dzieci homilię. Przypomniał w niej tajemnicę dnia, w którym dzieci zgromadziły się w Bazylice św. Józefa w Kaliszu: Dziś w liturgii przeżywamy święto Nawiedzenia przez Matkę Bożą św. Elżbiety. I cały nastój tajemnicy tego wydarzenia ukazuje nam sprawę bliskości wobec Pana Jezusa, takiej serdecznej, głęboko w sercu przeżywanej jedności z Panem Jezusem. Matka Najświętsza przyjęła już wolę Ojca Niebieskiego, wypowiedziała swoje Fiat, i za sprawą Ducha Świętego poczęła pod sercem Pana Jezusa. Przeżywa głęboko tę tajemnicę i z pośpiechem idzie do św. Elżbiety, by jej pomóc, bo św. Elżbieta też spodziewała się urodzenia swojego syna, Jana Chrzciciela. Tu spotykają się dwie święte kobiety i dwoje dzieci: Pan Jezus i Jan Chrzciciel. Jakaż to piękna bliskość. W tym miejscu Ksiądz Biskup przypomniał, że dzieci przybyły do Sanktuarium, by odnowić się w wierze. Przez wiarę powierzamy się Panu Jezusowi, otwieramy się na Pana Jezusa i przeżywamy z Nim jedność.

Jedność z Panem Jezusem to bycie blisko Niego, a to dokonuje się najbardziej w sakramencie Komunii Świętej: Ta bliskość Pana Jezusa, że Pan Jezus przychodzi do naszych serc, możemy się z Nim spotkać, możemy nawiązać z Nim modlitewny kontakt, rozmawiać z Nim w swoim sercu. I przychodzi jako pokarm, żeby nas umacniać, żebyśmy byli dobrzy, żeby była między nami miłość, żebyśmy w tej miłości trwali i żeby ta jedność z Panem Jezusem ujawniała się na zewnątrz, żebyśmy sobie pomagali, byli życzliwi, byśmy nie zaniedbywali się w swojej gorliwości, byli radosnego, ofiarnego ducha. I to jest wielki dar, który otrzymujemy od Pana Jezusa, że On chce być tak blisko nas i chce być naszym pokarmem.

(…) Pan Jezus przynosi Ducha Świętego, którym chce nas ożywić. Dlatego mówi Pan Jezus, że „kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”, to znaczy mocą, którą otrzyma w Komunii Świętej. W tym miejscu Ksiądz Biskup zachęcił do tego, żebyśmy się nie przyzwyczaili do Komunii Świętej, żebyśmy umieli się przygotować, żeby było dziękczynienie. Musimy o to prosić i czuwać nad tym, żebyśmy przyjęli nie tylko zewnętrzny znak, ale istotę tego sakramentu – zjednoczenie, żebyśmy rozmawiali z Panem Jezusem, żeby mógł w nas promieniować swoją łaską i żebyśmy przyjęli całą moc tego sakramentu. Wtedy ten sakrament będzie owocował w nas.

Po świadectwie o przeżyciu swojej I Komunii Świętej, które dał ks. Przemysław Talaga na prośbę Księdza Biskupa, Biskup Teofil zachęcił dzieci do wstępowania do Eucharystycznego Ruchu Młodych i dodał: Starajcie się trwać w tej radosnej jedności z Panem Jezusem, żeby był taki dalszy ciąg pogłębiania myśli tego, czym jest Komunia Święta, czym jest Msza Święta i ta żywa jedność z Panem Jezusem w Mszy Świętej i Komunii Świętej.

Po homilii dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Natomiast po zawierzeniu dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz dzieci pierwszokomunijnych św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu po Komunii Świętej przedstawicielka dzieci, Małgosia Wieczorek, podziękowała Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Mszy Świętej, za modlitwę i obecność wśród dzieci.

Po Mszy Świętej na dzieci czekał przygotowany ciepły posiłek z kuchni polowej, zupa pomidorowa, a uwieńczeniem Pielgrzymki był radosny koncert zespołu Promyczki Dobra przy Baszcie Dorotce z Bazyliką.

Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii Świętej, a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy Świętej. Celami zaś są między innymi: wdrażanie dzieci do czynnego udziału we Mszy Świętej oraz innych form kultu Eucharystii, ukazywanie Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela, rozbudzanie w dziecku pragnienia modlitwy i nauczanie różnych jej form, rozwijanie postawy eucharystycznej a także pogłębianie więzi dzieci z Kościołem, z parafią i zaprawianie do apostolstwa w różnego rodzaju grupach duszpasterskich.