In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 26 Maja 2013

ks. Łukasz Przybyła

Prymicje Księdza Daniela Kalisa

Nazajutrz po przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich, a więc w niedzielę, 26 maja 2013 roku, o godzinie 12.30 swoją pierwszą Mszę Świętą odprawił w Sanktuarium św. Józefa ks. Daniel Kalis, który przez minony rok akademicki pełnił posługę diakona w ramach praktyki duszpasterskiej.

Galeria

Na Mszę Świętą przybyli wierni z parafii sanktuaryjnej a także przedstawiciele grup i wspólnot duszpasterskich, z członkami których przez cały rok spotykał się pracował Ksiądz Daniel.

Homilię wygłosił ks. Przemysław Krzywański, wikariusz w parafii św. Mikołaja w Kaliszu, który przed kilkoma laty był katechetą Księdza Daniela w Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie.

Po Mszy Świętej składano życzenia Księdzu Neoprezbiterowi, a Kustosz Sanktuarium wręczył mu na pamiątkę obraz św. Józefa Kaliskiego. Tradycyjnie również nowowyświęcony kapłan udzielił wszystkim przybyłym prymicyjnego błogosławieństwa.

Ksiądz Daniel zapisał się bardzo miło w naszej wspólnocie parafialnej począwszy od dni, w których brał udział w Kaliskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w grupie sanktuaryjnej, a następnie poprzez udział w spotkaniach z grupami duszpasterskimi oraz licznie przybywającymi pielgrzymami, którym służył gościnnością i dobrym słowem w imieniu Kustosza Sanktuarium.

Życzymy wielu łask Bożych Księdzu Danielowi w posłudze kapłańskiej, którą rozpoczął w minioną sobotę.