In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 2 Maja 2013

ks. Łukasz Przybyła

Majowa modlitwa w intencji rodzin

2 maja 2013, w I czwartek miesiąca, Bazylika św. Józefa wypełniła się wiernymi, którzy przybyli na comiesięczną modlitwę w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Majowe spotkanie odbywało się w kluczu tematu: Porozmawiajmy raz jeszcze o wychowaniu młodego pokolenia i powierzmy to dzieło Opiece Świętego Józefa - o młodych i z młodymi w Polskim Nazarecie. Za przygotowanie spotkania modlitewnego odpowiedzialna była tym razem młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie oraz Klerycy z roku propedeutycznego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego z Henrykowa.

Galeria

O godzinie 17.00 Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota przywitał czcicieli św. Józefa i przybyłych gości, nawiązując do tematu modlitwy: Rozpoczął się miesiąc maj w sposób szczególny poświęcony Maryi, Matce Bożej. W polskiej pobożności gromadzimy się w świątyniach oraz wokół przydrożnych krzyży i kapliczek, aby w nabożeństwach majowych wyrazić miłość i cześć naszej najlepszej Matce i Królowej.

My dziś gromadzimy się w „Polskim Nazarecie” u stóp Św. Rodziny, będącej ikoną każdej chrześcijańskiej rodziny, aby czerpać wzór i siłę dla naszych rodzin, aby uczyć się od Świętego Józefa i Jego Dziewiczej Małżonki Maryi jak wychowywać nasze dzieci na wzór Jezusa Chrystusa, „aby wzrastając w latach, wzrastały w mądrości w łasce u Boga i u ludzi.”

Miesiąc maj to w życiu dzieci i młodzieży czas różnego rodzaju egzaminów np. podsumowujących naukę w szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych. To także czas podejmowania decyzji dotyczących wyboru dobrej szkoły, kierunku studiów czy wyboru dalszej drogi życiowej. W naszych comiesięcznych zamyśleniach nad problematyką rodziny dzisiejsze spotkanie poświęcimy tym sprawom. Dlatego temat dzisiejszego spotkania brzmi: „Porozmawiajmy raz jeszcze o wychowaniu młodego pokolenia i powierzmy to dzieło Opiece Świętego Józefa – o młodych i z młodymi w Polskim Nazarecie.”

Po wymienieniu kolejnych parafii z terenu całej Polski, które przybyły na majową modlitwę młodzież z Henrykowa poprowadziła w Kaplicy Cudownego Obrazu nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia.

 

O godzinie 17.30 w rozmowie z Księdzem Prałatem Leszkiem Szkopkiem na temat Co to znaczy, że nasze dzieci posyłamy do dobrych szkół? Co decyduje o tym, że możemy o szkole powiedzieć, że jest dobra? udział wzięli Siostra Alma Pachuta, nazaretanka, dyrektorka Centrum Edukacyjnego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu oraz Ksiądz Prałat dr Jan Adamarczuk, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie wraz z uczniami i rodzicami z obu powyżej reprezentowanych Szkół.

Prelegenci zachęcali, aby dzieci posyłać do dobrych katolickich szkół, w których oprócz nauki kładzie się nacisk na wychowanie w duchu religijnym. O funkcjonowaniu szkół katolickich wypowiadali się też uczniowie i rodzice.

 

Eucharystii o godzinie 18.00 przewodniczył Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz – arcybiskup senior wrocławski. Przy ołtarzu stanęli także Księża Biskupi: Edward Janiak - Ordynariusz Kaliski, Stanisław Napierała - Biskup Kaliski Senior i Ksiądz Biskup Senior Teofil Wilski. Do wszystkich zwrócił się z podaniem intencji Mszy Świętej Ksiądz Biskup Edward: Bardzo serdecznie witam wszystkich według tej listy, która została wymieniona przez Kustosza Sanktuarium. Szczególnym gościem dzisiaj jest Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz. Prosimy, aby modlił się w obronie życia w naszym kraju, o szacunek dla wszystkich ludzi i tego życia pod srecem matki, i tych ludzi starszych, schorowanych. Modlimy się za rodziny. Ale dzisiaj też modlimy się za szkoły katolickie. Pragniemy, aby młodzież, która jest wychowywana w tym duchu, z ogdwagą świadczyła o Chrystusie i o Jego Kościele.

Polecam też modlitwie Księdza Biskupa Stanisława, który nie długo będzie przezywał imieniny, by miał dużo radości w posługiwaniu Kościołowi Kaliskiemu.

Pielgrzymi przybyli tu z intencjami. Wszystkich zachęcam do gorącej modlitwy. Złóżmy na ołtarzu Pańskim te intencje, z którymi przybywamy. Św. Józef, Opiekun Kościoła, sprawdzony Orędownik, niech zaniesie je przed tron Ojca, i jeśli to zgodne z jego wolą niech staną się one rzeczywistościąś.

Pamiętajmy także o Ojczyźnie, by był w niej szacunek i dla życia i dla każdego człowieka w Ojczyźnie, bo Ojczyna to nasza Matka, by były szanowane wartości chrześcijańskie, by młodzież, która wyrasta tu, była naszą chlubą i radością.

 

Homilię wygłosił Ksiądz Prałat dr Jan Adamarczuk, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie. W homilii ks. dr Jan wyjaśnił na początku powód, dla którego do kalisza przybyły w tym dniu szkoły katolickie, w tym uczniowe z Henrykowa: Przybywamy tutaj, do św. Józefa, żeby Jemu zawierzać sprawy ważne w naszej Archidiecezji, ale żeby przede wszystkim zawierzać sprawy związane z nauką, z wychowaniem. Dlatego są tutaj przedstawiciele Szkół Katolickich. To bardzo ważne, żebyśmy widzieli te właśnie szkoły jako szczególne miejsce spotkania człowieka z Bogiem i odkrywania swojego powołania. Przyjeżdżamy tu, by podziękować Panu Bogu, ale też by podziękować św. Józefowi za szczególne wstawiennictwo i za te rzesze powołań, za tych, którzy w naszej szkole odkryli drogę kapłańskiego powołania. Dlatego są tutaj alumni annus propedeuticus, I roku Seminarium, które w Henrykowie, w tym pięknym i szczególnym miejscu może formować tych, którzy podejmują drogę do kapłaństwa. Jesteśmy, drodzy bracia i siostry, w tym szczególnym miejscu, bo mamy za co dziękować. Ale chcemy tutaj na nowo odkrywać, kim dla nas jest św. Józef, dla nas kapłanów, dla alumnów, dla naszych uczniów. Co dzisiaj mówi do nas św. Józef?

Następnie przywołując świadectwo życia i wiary swoich rodziców Ksiądz Doktor dodał, że nie złamała ich ani komunistyczna, ani hitlerowska ideologia, bo najważniejsza w ich życiu była wiara. Powiedział też: Każdy z nas, wracając wspomnieniami do swojego domu rodzinnego, mógłby wiele mówić o świadectwie tych, którzy nas wychowali, którzy dali nam życie, tych, za których chcemy w szczególny sposób modlić się i dzisiaj w tym Sanktuarium, u św. Józefa. Szukajmy tych świadectw wiary, świadectw doświadczenia, doświadczenia obecności Boga. Bez Boga ani do proga.

Stawiając nastepnie pytania: jak żyć dzisiaj, jak żyć prawdziwie po chrześcijańsku, jak żyć z Panem Bogiem każdego dnia? - Ksiądz Jan przywołał słowa z homilii inaugurującej pontyfikat papieża Franciszka, będące odpowiedzią Ojca Świętego na pytanie: Jak Józef przeżywa swoje powołanie opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? I dodał: Na to centrum, na Chrystusa wskazuje nam Papież: Strzeżmy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, strzec dzieło stworzenia. Z tym przesłaniem wyjedźmy z Kalisza. Z tym przesłaniem idźmy w nasze codzienne życie. Na to przesłanie wskazuje nam papież Franciszek. To przesłanie przypomina nam dzisiaj w tym szczególnym miejscu św. Józef.

Tekst homilii w całości - TUTAJ.

Przed błogosławieństwem Biskup Kaliski Edward Janiak odmówił w Kaplicy Cudownego Obrazu Akt zawierzenia młodzieży, kleryków i rodzin Świętemu Józefowi. Natomiast przed błogosławieństwem do wiernych ważne słowo skierował Kardynał Henryk Gulbinowicz:

Przyjmijcie z ust tego starego biskupa prawdę bardo ważną. Bóg Wszechmogący stworzył cały wszechświat, materię duchy czyste i człowieka. I dlatego człowiekowi dał tak wiele dóbr na tym świecie, żeby z nich należycie korzystał. Ale tylko jedną instytucję dla całej ludzkości Bóg powołał. Jest nią rodzina. Nie powołał aniołów, ani senatów, ani sejmu, ani urzędników. Powołał ojca i matkę, bo powiedział do Adama i Ewy, pierwszych rodziców: Rośnijcie, a jak dorośniecie rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. I popatrzcie: dlatego najważniejsi ludzie na świecie to ojciec i matka. Nikt was nie może zastąpić. Dlatego też dzisiaj zabierzcie z tego Sanktuarium, kochani młodzi to, że wasi rodzice to najważniejsze osoby w waszym życiu. Oni dali wam życie, to ziemskie. Oni spowodowali, że kiedy pod sercem matki powstała pierwsza żywa komórka, następuje spotkanie, pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem. Do tego zalążka ludzkiego przychodzi Bóg, żeby ubogacić człowieka duszą nieśmiertelną i to stworzoną na Boży obraz i Boże podobieństwo. I dlatego uszanujcie swoich rodziców.

Ksiądz Kardynał zwrócił się także do rodziców: A wy, rodzice pamiętajcie, że cokolwiek zapiszecie w śwadomości waszych dzieci, to im zostanie na całe życie. To będą te drogowskazy, które usłyszeliśmy w tej pięknej homilii mszalnej. Co ojciec powie i co matka wypisze w świadomości dziecka, to tak samo zostanie. I tego malucha pobłogosław, ojcze, swoją dłonią spracowaną, twardą czy tego inteligenta ręką swoje dziecko. A potem, jak już ujrzy wasze dziecko światło dnia i będzie rosło na waszych oczach, nie zapominajcie, żeby je każdego dnia błogosławić: kiedy idzie na spoczynek, kiedy zaczyna dzień, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie na uczelnię. Pytajcie: czy mówiłeś pacierz? czy byłeś na Mszy Świętej? Matki zapytanie i ojca: czy ty byłeś u spowiedzi wielkanocnej? - jest ogromnie ważne. Tak ważne, że nikt inny nie ma do tego prawa, jak wy to posiadacie. I dlatego, kiedy wy błogosławicie, Bóg z nieba wasze dzieci błogosławi. Nie zapominajcie o tym: Bóg wasze dzieci błogosławi.

Podziękujcie Bogu, że was potrzebuje jako rodziców, jako tych, którzy przekażą swoim dzieciom wartości, które będą dla nich kluczem, które otworzą bramy nieba.

 

Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert patriotyczny Orkiestry Dętej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie pod dyrekcją majora Edwarda Tomków. A na wiernych czekała ciepła zupa ogórkowa z kuchni polowej.