In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 24 Września 2008

fot. ks. Łukasz Przybyła

Pielgrzymka
Sióstr Zmartwychwstanek
do św. Józefa

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

24 września 2008 roku do Sanktuarium Świętego Józefa przybyły Siostry Zmartwychwstania Pańskiego z Prowincji Poznańskiej. Celem ich pielgrzymowania było podziękowanie Bogu przez ręce Świętego Józefa za beatyfikację w Rzymie 27 października 2007 roku s. Celiny Borzęckiej, która wraz córką, Jadwigą, założyła w 1981 roku zgromadzenie. To pierwsza w historii Kościoła Katolickiego wspólnota zakonna żeńska założona przez matkę-wdowę, i jej córkę.

Galeria

Do Sanktuarium Świętego Józefa przyjechały Siostry z Zarządu Prowincji Poznańskiej wraz z Siostrą Przełożoną Elżbietą Pionk. Towarzyszyły im Siostry z Poznania wraz z pielgrzymami i kapelanem o. Leonardem Bandoszem oraz Siostry z Brus z ks. Gerardem Janikowskim, zmartwychwstańcem z Kościerzyny. Obecne były także Apostołki Zmartwychwstania, czyli stowarzyszenie kobiet świeckich, które jako dziewczęta, matki rodzin lub osoby samotne żyją duchem paschalnym według Reguły zatwierdzonej przez Kościół. Wszyscy stanęli dziś przed Świętym Józefem, patronem życia wewnętrznego.

Siostry o godzinie 11.00 rozpoczęły swe pielgrzymowanie od kontemplacji Cudownego Wizerunku Świętego Józefa, której pomagały słowa konferencji ks. Jarosława Powąski, wikariusza Sanktuarium. Następnie uczestniczyły w południowej Mszy Świętej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, Ks. Bpa Stanisława Napierałę. Sprawowali ją także kapłani obecni z Siostrami oraz Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa, ks. prałat Jacek Plota, który na początku Eucharystii wszystkich powitał i zaprosił do wspólnej modlitwy w intencjach, które Świętemu Józefowi przywiozły Siostry.

W homilii Ksiądz Biskup wielokrotnie odnosił się do życia bł. s. Celiny Borzęckiej, ukazując jej charyzmat i stawiając ją za wzór do postępowania na drodze do Zbawienia współczesnym Siostrom. Przed błogosławieństwem Biskup Kaliski zawierzył Siostry Zmartwychwstanki Świętemu Józefowi.

Zmartwychwstanki w swym codziennym życiu idą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały, ufając i wierząc mocno, że dzięki mocy Chrystusa, z miłości dla Niego, same sobie umarłe, staną się uczestniczkami nowego, prawdziwego i wiecznotrwałego życia, które On udziela wszystkim, którzy z Nim zmartwychwstają.

Dzisiaj Siostry Zmartwychwstanki są obecne w różnych krajach świata, odpowiadając na współczesne potrzeby Kościoła oraz niosąc Bożą nadzieję i miłość wszystkim, z którymi się spotykają w parafiach, szkołach, szpitalach i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg prowadzi je, aby służyć i apostołować.

Modlitwa, przez którą można za wstawiennictwem bł. Celiny Borzęckiej prosić Boga o łaski

Bądź uwielbiony Panie Jezu,
który udzieliłeś błogosławionej Celinie
daru szczególnego umiłowania tajemnicy paschalnej
i pragnienia wypełniania Twojej świętej woli.
Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas,
prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę (...)
Spraw o Panie, aby Kościół mógł się radować
zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny do grona świętych
dla większej chwały Twojej i naszego dobra.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa zawierzenia Świętemu Józefowi Sióstr Zmartwychwstanek

Święty Józefie, którego Bóg ustanowił Głową Najświętszej Rodziny i Opiekunem Chrystusa, pozdrawiamy Ciebie i dziękujemy za dar Twojego ojcostwa wobec Syna Bożego i duchowego Ojcostwa wobec nas.

Święty Józefie, który uczestniczyłeś bezpośrednio w tajemnicy Syna Bożego, adorujemy wraz z Tobą Wcielone Słowo, naszego Pana i Zbawiciela, pozdrawiamy Dziewicę Maryję, Twoją Małżonkę, oraz dziękujemy za dar beatyfikacji bł. Celiny Borzęckiej.

Mężu wybrany przez Boga na Opiekuna Zbawiciela, uproś dla sióstr Zmartwychwstanek łaskę wierności charyzmatowi zakonnemu: „Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały”.

Jaśniejący cnotami ewangelicznymi przez czystość serca, przez ubóstwo Betlejem i Nazaretu oraz wzór posłuszeństwa wezwaniu Bożemu, dopomóż siostrom owocnie współpracować z łaską Boga. Niech wiernie zachowują ewangeliczną czystość, wyrażającą się w wolności i radości, by sam Bóg był ich bogactwem, a Jego wola codziennym pokarmem.

Wzorze pokory, ucz autentycznego naśladowania Jezusa, nie przez „wielkie rzeczy”, ale przez codzienne oddawanie się Bogu i braciom, żyjąc zwyczajnie, po ludzku i prosto.

Codziennie obcujący z tajemnicą „od wieków ukrytą w Bogu” i pozostający z Jezusem w głębokiej więzi, wspieraj siostry w dążeniu do osobistej odnowy wewnętrznej przez zacieśnianie przyjaźni z Bogiem.

Ty, który złożyłeś całkowitą ofiarę ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, wyproś łaskę oddania Bogu, siostrom i braciom swojego czasu, zdrowia, a gdy zajdzie taka potrzeba nawet i życia.

Święty Józefie, wzorze i opiekunie dziewic, chroń całe Zgromadzenie Zakonne Sióstr Zmartwychwstanek od zasadzek i podstępów Złego Ducha, otaczaj je płaszczem swej opieki. Wypraszaj błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.