In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 6 Kwietnia 2013

ks. Łukasz Przybyła

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka
Związku Kobiet Katolickich

W sobotę, 6 kwietnia 2013 roku, do Kaliskiego Sanktuarium św. Józefa przybył Polski Związek Kobiet Katolickich w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce. Hasłem tegorocznej Pielgrzymki Kobiet były słowa: Wiara odpowiedzią na miłość Boga. Do udziału w modlitewnym czuwaniu zaproszone zostały także wszystkie Kobiety naszej diecezji.

Galeria

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00. W imieniu nieobecnego z powodu choroby Księdza Prałata Adama Modlińskiego pielgrzymów powitał ks. Witold Kałmucki, wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. W słowach powitania zwrócił uwagę na wyjątkowość dzisiejszej Pielgrzymki: Tegoroczna  pielgrzymka jest z trzech powodów wyjątkowa, przypada w Roku Wiary, w oktawie Świąt Wielkanocy i w przededniu Święta Miłosierdzia Bożego. Te wydarzenia dają nam światło i wytyczają kierunek dzisiejszego skupienia. Wskazują także na niewiasty, które rozpoznały Chrystusa Zmartwychwstałego i otwarły przed Nim swoje serca.

Dalej ks. Witold zatrzymał się na temacie wiary, która była głównym mottem Pielgrzymki: Rok Wiary, który jest wydarzeniem wielkiej wagi w Kościele, ma odnowić piękno, radość i entuzjazm spotkania z Chrystusem. To dokonuje się na płaszczyźnie wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej: Kiedy mówimy o wierze wyznawanej mamy na myśli przede wszystkim świadectwo składane w swoim środowisku życia, tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. W prostocie i wierności Ewangelii w życiu codziennym najbardziej przemawia nasza przynależność do Jezusa. Przez nieskrywaną więź z Chrystusem możemy wprowadzić światło wiary tam, gdzie panują ciemności smutku, zwątpienia i niewiary. Dzięki temu możemy pomóc wielu ludziom odkryć siłę i piękno wiary. (…) Chciejmy doświadczyć entuzjazmu w przekazywaniu wiary w naszych rodzinach, miejscach pracy, społecznościach lokalnych.

Wiara celebrowana ma swoje zakorzenienie przede wszystkim w Eucharystii: To właśnie tutaj rozpoznajemy Pana jak uczniowie zmierzający do Emaus.  Dla wielu z nas Msza Święta jest codziennym duchowym posilaniem się i czerpaniem sił od Zmartwychwstałego Chrystusa. To, w jaki sposób przeżywamy tajemnicę Eucharystii jest znakiem dla innych, którzy być może nie doświadczyli jeszcze ożywiającej mocy tego sakramentu. Komunia z Bogiem, którą w ten sposób nawiązujemy, kształtuje nasze serca, napełnia je miłością i pozwala kochać nawet nieprzyjaciół.

Wiara bez miłości wyrażanej na zewnątrz nie przynosi owocu. Jest sztuczna i prowizoryczna. Dlatego chciejmy jeszcze bardziej pogłębić treści wiary przez nas przeżywanej. Może się to dokonać przez złożenie świadectwa miłosierdzia.

Poprzez modlitwę – wierną, codzienną i szczerą – powierzamy się w ręce Boga. To modlitwa jest dla nas źródłem pokoju i pokornego wsłuchiwania się w głos Pana, który przynosi nadzieję. Potrzebujemy przemodlenia wiary, abyśmy nie popadli w aktywizm i nie zagubili się w świecie zewnętrznych znaków.

Kończąc słowa powitania, Ksiądz Witold powiedział: Prośmy podczas dzisiejszej modlitwy, aby Pan dotykał naszych serc, aby je otworzył na swoje Słowo tak, jak uczynił to wobec Lidii, o której mówią nam Dzieje Apostolskie: Pan otworzył jej serce, tak, że uważnie słuchała słów Pana.” Pragniemy bowiem zrozumieć to, co mówi do nas Pan, aby nasza wiara doznała umocnienia, abyśmy mogli z radością podążać za Jezusem, naszym Mistrzem i Zbawicielem.

Następnie konferencję  formacyjną zatytułowaną Współczesna kobieta strażniczką wiary i miłości, wygłosiła pani dr Maria Jankowska, Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

O godzinie 12.00 Mszy Świętej przewodniczył Biskup Edward Janiak, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej. Jego oraz wszystkich pielgrzymów powitał Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota, wymianiając obecne panie z Goliszewa, a także z dekanatów zdunowskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego i tych, którzy przybyli do Sanktuarium indywidualnie. Następnie w imieniu Kaliskiego Koła prośbę do Księdza Biskupa o sprawowanie Mszy Świętej w intencji PZKK wypowiedziała Pani Adela Przybył: Dzisiaj przyszedł czas na świętowanie, na pielgrzymkę. Świętowanie niezwykłe, bo u Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i u Świętej Rodziny w Kaliszu, w jej cudownym wizerunku. My, Kobiety Polskie, zgromadziłyśmy się, aby prosić o opiekę św. Józefa i by stanąć przed obliczem Jezusa w Eucharystii. Jesteśmy tu, by Go spotkać po raz kolejny, kto wie może ostatni. Może po to, bo gdy nas zapyta: Dokąd idziesz? – zreflektować się i powiedzieć: Do Ciebie, Panie. Prosimy Cię najdostojniejszy Księże Biskupie, Pasterzu naszej Kaliskiej Diecezji o przewodniczenie tej najświętszej modlitwie, jaką jest Eucharystia. Prosimy, byś ogarnął wszystkie kobiety i prosił o wstawiennictwo dla nas u Boga.

Ksiądz Biskup Edward, rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, podał jej intencję: Ogarniamy naszą modlitwą wszystkie intencje, z którymi przybywacie tu, do tego cudownego miejsca jako przedstawicielki kobiet. Wypraszajmy dar zdrowia, błogosławieństwo dla wszystkich, dla matek spracowanych, dla zatroskanych babć, dla tych którzy troszczą się o to, by nie brakowało chleba powszedniego, by był porządek ten moralny i ten zewnętrzny. To ogromny trud, często nie widoczny.

Po Ewangleii Biskup Kaliski wyglosił homilię, której tekst w całości znajduje się TUTAJ. W jej pierwszych słowach zwrócił uwagę na niewiasty, które były pierwszymi świadkami Zmartwychwstania Chrystusa: Rożnie interpretują, dlaczego niewiastom ukazał się Pan Jezus: że są mocnej wiary, że tą wiarę pielęgnują w swoich sercach, że właściwie są nośnikami wiary w swoich środowiskach. A niektórzy mówią: niewiastom, bo one rozpowiedzą, one jedna drugiej szybciutko przekażą wiadomość, mają talent w tym. Mężczyźni są bardziej zamknięci, nawet o wierze im trudno mówić. Tak jak Józef, cichy zupełnie, świadectwem. Wszystko to w sercu się dzieje i czyny. Niewiasty mają ogromny talent ciepła, przekazu słowa. Ale niektórzy teologowie współcześni mówią też: ukazał się niewiastom, bo one nie są takie przekupne, jak mężczyźni, bo chcieli przecież przekupić, przekłamać. I później ci Apostołowie usłyszeli od Pana Jezusa: Nie uwierzyliście. Spotkaliście się z niewiastami. I dopiero właściwie przy łamaniu chleba Go rozpoznali. Niedowiarki, ale poszli na cały świat, jak już było po Zesłaniu Ducha Świętego, jak już dali to słowo, właściwie każdy z nich oddał życie za Chrystusa, za wiarę, jak już uwierzyli.

Następnie Ksiądz Biskup wskazał na miłość, której służył św. Józef, jako na zadanie dla każdego z chrześcijan: My,chrześcijanie, jesteśmy powołani do dawania świadectwa o tej miłości. To, co świat nazywa miłością, dziś nie jest miłością. Prawdziwa miłość do każdego człowieka, szacunek do stworzonej przyrody, pokój między nami, pokój na świecie, to wszystko jest możliwe tylko wtedy, gdy ludzie wrócą do Boga, który jest Miłością. Ale tej miłości dzisiaj zdaje się, jakby ludzie nie chcą, jakby była odrzucana przez tych, którym wydaje się, że rządzą światem, że to od nich wszystko zależy.

Wy, starsi zwłaszcza, pamiętacie, nie tacy potentaci stawali, wydawało im się, że od nich zależy wszystko, dzisiaj śladu po nich nie ma, i po tych systemach. A Kościół trwa, nie dlatego, że jest osadzony na ludziach, chociaż Pan Bóg posługuje się ludźmi, ale dlatego, że ma fundamenty Boskie, od Boga pochodzące. Bóg jednak nie przestał kochać świata.

I jeszcze jedna ważna spośród wielu myśli Księdza Biskupa w homilii: Dzisiaj tak często spotykamy się z faktem, że młode niewiasty wykazują brak zdecydowania, i chcą tak na próbę. I najpierw tłumaczą rodzicom, że kilka miesięcy na próbę, później rok na próbę, potem dziecko przychodzi i jeszcze na próbę. Nie zapraszają przez sakrament małżeństwa Boga do tej ludzkiej miłości. I tak się to wszystko rwie, byle głupstwo, i idą w swoje strony, a biedne dzieci bez miłości, jakby się nic nie liczyło. Nowa moda? A de facto brak tego otwarcia i zaproszenia na miłość, która wynika z sakramentu małżeństwa, a przecież jest to jedyny sakrament, gdzie sami sobie ślubują, nie Kościół, bo Kościół daje tylko przedstawiciela swego. Wobec niego zawierają ten sakrament. Nikt tego w zastępstwie nie może zrobić, ani zastąpić żony, ani męża, oni muszą sami stanąć, powiedzieć: TAK.

 

Po Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówiony został Akt Zawierzenia Kobiet św. Józefowi. Uczyniła to w obecności Biskupa Kaliskiego Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich pani dr Maria Jankowska. Po przerwie obiedniej panie odmówiły Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zakończyły pielgrzymkę okolo godziny 15.00.

Panie przybyły do Sanktuarium ze swoimi duszpasterzami. Objęły również modlitwą nieobecnych chorych kapłanów: Księdza Prałata Tomasza Króla, Krajowego Duszpasterza Kobiet z Warszawy i Księdza Prałata Adama Modlińskiego, Diecezjalnego Duszpasterza Kobiet z Krotoszyna.