In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 23 Marca 2013

ks. Łukasz Przybyła

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Po raz ósmy do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pielgrzymowały Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z całej Polski wraz z Matką Generalną, Siostrą Wikarią Generalną i całym Zarządem Zgromadzenia. Siostry pielgrzymowały do Sanktuarium w sobotę, 23 marca 2013 roku.

W tym roku pielgrzymowanie miało szczególny charakter, bo wpisało się w rok 150-lecia założenia Zgromadzenia. Ponad 120 Sióstr modliło się więc w Roku Jubileuszowym dla Sióstr przed Cudownym Obrazem św. Józefa od godzin porannych.

Galeria

O godzinie 9.30 konferencję wygłosił Siostrom Proboszcz z Parafii Wielki Buczek, Ksiądz Krystian Kowalski. Przypomniał on Siostrom, że Wielki Post służy temu, by wracać do głębi wiary, do głębi miłości, do odkrywania Boga. Bo Pan Bóg chce, byśmy w Wielkim Poście stanęli bliżej Niego, który jest miłosierny. Z miłosierdzia Bóg stworzył świat, z miłosierdzia powołał do istnienia człowieka i z miłosierdzia i miłości jedynie Bóg odcisnął w człowieku swój obraz i podobieństwo.

Kończąc konferencję Ksiądz Krystian powiedział: Jesteśmy posłani i świat potrzebuje dobrej nadziei, właściwej. Ten świat potrzebuje Boga, chociaż on nie chce Boga. Ale to nie znaczy, że nie przyjmie. My mamy głosić, resztę pozostawmy Bogu. Ksiądz, siostra zakonna nikogo nie zbawi, zbawia Bóg, a my mamy być narzędziami. W tym miejscu Ksiądz Krystian przypomniał słowa bł. Jana Pawła II: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” I dodał: To zadanie dla nas. I nigdy się nie załamujmy, nigdy nie opuszczajmy rąk. Zanieśmy człowiekowi dobrą nowinę: Bóg jest dobry, Bóg jest kochający, Bóg jest miłosierny.

Eucharystii o godzinie 10.30 przewodniczył Biskup Kaliski Edward Janiak. Przed jej rozpoczęciem Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota, powitał Siostry oraz kapłanów koncelebrujących z Księdzem Biskupem Mszę Świętą. Wśród nich był ks. Prałat Janusz Kowalski ze Świnic Warckich, ks. Marek Izydorczyk z diecezji łódzkiej oraz kapłani związani z Domem Miłosierdzia św. Józefa działającego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej: ks. Piotr Górski, ks. Krzysztof Niciejewski, ks. Leszek Kromka i o. Bernard Karwel.

Ksiądz Biskup sprawował Mszę Świętą w intnecji dziękczynnej za 150 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, za wszystkie otrzymane łaski w Roku Jubileuszowym, z prośbą o dar nowych powołań i o opiekę św. Józefa nad Zgromadzeniem i wszystkimi dziełami apostolskimi, jakie zaleca Duch Święty misji Zgromadzenia. W słowach wprowadzenia do Mszy Świętej Ksiądz Biskup powiedział także: Mamy świadomość, że modlimy się za konkretne osoby, konkretne siostry. Wspominamy te, które odeszły na wieczną wartę przed tron Boży, ale nie sposób już na początku nie wspomnieć św. s. Faustyny w tym miejscu. Za wszystkie siostry chore, które dźwigają krzyż cierpienia, za te, którym trudno trwać i wypełniać swe obowiązki o łaskę wiary, moc, odwagę świadectwa. I za całe zgromadzenie, niech św. Józef, który po Matce Najświętszej jest najbliżej wśród świętych wyprasza potrzebne łaski dla nas do pełnienia woli Bożej.

Ksiądz Biskup wygłosił homilię, która w całości jest opublikowana w dziale Homilie Biskupa Kaliskiego - TUTAJ.

Przed błogosławieństwem Siostry zawierzyły Zgromadzenie św. Józefowi i odmówiły Litanię ku jego czci.

Na zakończenie Siostra wikaria Generalna powiedziała: W roku jubileuszowym 150 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Józef zaprosił nas na dziękczynnie do siebie, do Polskiego Nazaretu, by z nim dziękować miłosiernemu Bogu za dar powołania każdej Siostry, uwielbiać Jego miłosierną miłość, która pozwala doświadczyć i czerpać z tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Nasza Matka, Teresa Potocka, Założycielka Zgromadzenia, mówiła: „Szczęśliwa jestem, że mnie Pan Bóg powołał do służby swojej.” A Sekretarka Miłosiernego Pana Jezusa, św. Siostra Faustyna napisała w Dzienniczku: „Nieustannie będę Bogu dziękować i okazywać wdzięczność za wielkie miłosierdzie względem mnie, nie zapominając nigdy o dobrodziejstwach, jakie mi uczynił Pan, a zwłaszcza za łaskę powołania.” Patrząc na św. Józefa uczymy się zawierzenia i słuchania Słowa Bożego, które kształtuje naszą wiarę i odpowiedź na wezwanie Pana. Cała nasza rodzina zakonna od samego początku powierzała rozwój duchowy i dzieła apostolskie św. Józefowi. Czujemy jego troskliwą, stałą nieustanną opiekę i orędownictwo. Jesteśmy dzisiaj bardzo wdzięczni za tę jedenastą stację dziękczynienia w Kaliszu. Są z nami wszyscy, którzy w sercu czują Te Deum.

Księże Biskupie, dziękujemy za obecność, za dar modlitwy za  słowo, które nas umocniło, za to, że możemy tutaj być razem, modlić się i dziękować.

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia pielgrzymują do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od 2006 roku. Pragną one stawać w Polskim Nazarecie, by powierzać wszystkie dzieła, jakie wynikają z charyzmatu wpisanego w posługę sióstr, dziękować za wszystkie otrzymane łaski uproszone u Boga przez wstawiennictwo św. Józefa i prosić o Jego dalszą opiekę duchową i materialną.