In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 19 Marca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

Dziś jeden z najważniejszych w ciągu roku dni, jakie dane jest przeżywać wiernym w Kaliskim Sanktuarium. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19 marca. Od wielu dni dało się odczuć przygotowania zmierzające do godnego uczczenia Opiekuna Zbawiciela i przyjęcia wielu pielgrzymów, którzy w tym czasie nawiedzają Polski Nazaret. Tak też się działo od wczesnego rana w Bazylice św. Józefa. Wierni z Kalisza i z całej Diecezji, a także z poza jej granic przybywali w tym dniu oddać cześć naszemu Patronowi i uwielbić w nim Pana Boga.

Pielgrzymka Szkół Nazaretańskich

Galeria

Każdego roku w okolicach Uroczystości Świętego Józefa Kaliskie Sanktuarium nawiedzają uczniowie, nauczyciele i wychowawcy ze Szkół prowadzonych w Kaliszu przez Siostry Nazaretanki.

Dziś przybyli oni, by uczestniczyć w Eucharystii o godzinie 10.00, której przewodniczył ks. Grzegorz Mączka, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Kaliszu. Ksiądz Grzegorz odprawił Mszę Świętą, dziękując za łaski otrzymane przez wstawiennictwo św. Józefa, polecając jego szczególnej opiece Szkoły Sióstr Nazaretanek w Kaliszu i prosząc o rozwój i wzrost duchowy dla uczniów, nauczycieli i rodzin tworzących społeczność szkoły.

Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone dwie figury św. Józefa: jedna Robotnika, druga Opiekuna, które znajdą godne miejsca w Szkole Sióstr Nazaretanek. 

Uroczysty Odpust ku czci Świętego Józefa

Galeria

Punktem kulminacyjnym i najważniejszym była Suma Odpustowa, której przewodniczył o godzinie 12.00 Biskup Kaliski Edward Janiak. Sprawował ją w otoczeniu kilkudziesięciu koncelebransów i Kapituły Kolegiackiej. W Bazylice nie zabrakło także przedstawiciela żadnej ze wspólnot, działających przy Sanktuarium. Każdy na swój sposób włączył się w przygotowanie i przebieg Liturgii Odpustowej.

Po liturgicznym pozdrowieniu wiernych przez Pasterza Diecezji, przybyłych gości w progach Bazyliki powitał Proboszcz i Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota:

„Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy, niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy. O Oblubieńcze Panny nad Pannami, Święty Józefie przyczyń się za nami”.

Dziś uroczystość odpustowa, jednocześnie najstarsze i największe Święto ku Twojej czci. Św. Józefie, popatrz, ilu czcicieli i pielgrzymów przybyło do Twojego domu, do „Polskiego Nazaretu” na to święte miejsce naszej diecezji, by Ci wyznać, że Cię kochamy i dziękujemy za Twoją dobroć, miłość, opiekę nad Kościołem Powszechnym, nad naszą Diecezją, Miastem, Seminarium Duchownym oraz każdym z nas.

Doroczna uroczystość odpustowa ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP, zbiega się z wielkimi wydarzeniami dla całego Kościoła Powszechnego. Oto bowiem dziś, 19 marca, o godz. 9.30 odbyła się uroczystość inauguracji Pontyfikatu Papieża Franciszka. Należy zauważyć, że wybór dokonał się w środę, 13 marca – dzień, kiedy wspominamy objawienia fatimskie i dzień św. Józefa. Cały miesiąc marzec jest miesiącem Św. Józefa, i jak zauważył Ks. Jacek Stefański, w dni tzw. sede vacante, od 1 marca ster Kościoła wziął jakby w swoje ręce Św. Józef. 

Cieszymy się, że nowo wybrany papież Franciszek jest również wielkim czcicielem Św. Józefa. W swoim herbie, podobnym zresztą do herbu naszego Biskupa, ma gałązkę nardu, który symbolizuje Św. Józefa w tradycji ikonograficznej krajów języka hiszpańskiego, u nas tym atrybutem jest lilia.

Papieże ostatnich trzech wieków, od Piusa IX, postawili na Świętego Józefa, by On ochraniał, opiekował się i bronił Kościoła od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Dziękujemy dziś za papieża Franciszka. Po Komunii Świętej, zgodnie z życzeniem Episkopatu Polski, odśpiewamy uroczyste „TE DEUM”.

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Edwardzie, Pasterzu Kościoła Kaliskiego. Cieszymy się, że przyjąłeś zaproszenie i przewodniczysz dzisiejszej sumie odpustowej. Kontynuujesz tradycję swojego poprzednika J. E. Ks. Biskupa Stanisława, który przez 20 lat corocznie przewodniczył w tym dniu  naszemu zgromadzeniu.

Pragniemy podziękować Bożej Opatrzności za przyczyną Św. Józefa, że Diecezja Kaliska otrzymała kolejnego Biskupa, który kocha Świętego Józefa, i jak widzimy po kolei wszystkie wielkie dzieła Jemu powierza i Jemu ufa. To tu, przed Cudowny Obraz, skierowałeś pierwsze kroki i w dniu Ingresu zawierzyłeś Św. Józefowi siebie i Diecezję, i jak wyraziłeś w jednym z wywiadów, codziennie odmawiasz Litanię do Św. Józefa. Dziś również po Komunii Świętej ponowisz zawierzenie Św. Józefowi całej naszej Diecezji, a my, Kapłani, Siostry Zakonne i wierni obiecujemy modlić się za Ciebie tu, przed Cudownym Obrazem Św. Józefa.

Odpust - Święto Patronalne - to też dzień imienin. Corocznie staramy się przygotować jakiś prezent Św. Józefowi. Na przełomie ubiegłego i obecnego roku poddane zostały gruntownej renowacji i złoceniom cztery boczne ołtarze i ambona, a także wykonano nowe, tzw. renowacyjne tynki w obrębie lamperii i okładzinę stiukową. Prosimy J. E. Ks. Biskupa o poświęcenie tych odnowionych zabytków sakralnych. Powoli, w miarę możliwości, przy udziale dotacji z Miasta będziemy kontynuować dalsze prace konserwatorskie.

Od strony duchowej przygotowaliśmy się do dzisiejszej uroczystości przez dziewięciodniową Nowennę, Triduum, a także Rekolekcje, które poprowadził Ks. Mieczysław Piotrowski, chrystusowiec, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Miłujcie się”.

Ten czas to dla Świętego Józefa dni pełne czci i chwały, a dla Jego czcicieli czas szczególnej łaski. Przybyło w tym czasie już kilkanaście zorganizowanych pielgrzymek. Wczoraj przyjęliśmy do Bractwa Św. Józefa kolejnych Braci. Dzięki comiesięcznej transmisji modlitwy za rodziny i w obronie życia z naszej Bazyliki przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM łączą się z nami setki tysięcy ludzi w kraju i za granicą, a stronę internetową dziennie średnio odwiedza od 2-3 tysięcy osób.

Pragnę wyrazić wdzięczność i radość z obecności tak liczne kapłanów różnych godności i urzędów, w tym Wikariusza Generalnego i Wikariuszy Biskupich, Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego z Księdzem Rektorem na czele /pragnę dodać, że jest to również dzień patronalny naszego Seminarium Duchownego/. Witam Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń, Bractwo Świętego Józefa i Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych i inne grupy i wspólnoty, którzy obrali sobie za Patrona Św. Józefa.

Witam pielgrzymów i czcicieli, którzy przybyli z naszego Miasta i Diecezji Kaliskiej a także z innych okolic naszej Ojczyzny. Są wśród nas również pielgrzymi z Czech. Swoim występem uświetni dzisiejszą uroczystość orkiestra dęta „Gród nad Prosną” pod dyrekcją Pana Wojciecha Zielezińskiego.

Po Mszy Świętej pragniemy obdarować wszystkich uczestników obrazkami z wizerunkiem Ojca Świętego, Franciszka, z modlitwą za niego. Klerycy przy wyjściu będą rozdawać te obrazki, a w podwórzu przy plebanii przygotowany jest  żurek, który można spożyć obok w sali.

Zapożyczam słowa papieża Leona XIII i wołam w imieniu nas wszystkich: „Święty Józefie, otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świętobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen”

Po powitaniu Kustosza Sanktuarium Ksiądz Biskup Edward Janiak dokonał poświęcenia czterech odrestaurowanych w minionym roku bocznych ołtarzy dzieła Franciszka Eytnera.

Podczas Mszy Świętej Ksiądz Biskup wygłosił homilię. Podkreślał w niej, że małżeństwo Józefa i Maryi jest wzorem dla wszystkich chrześcijańskich małżeństw. - Proszę Cię św. Józefie, proszę Cię Maryjo za małżeństwami, które tutaj są, za wszystkimi małżeństwami, szczególnie z naszej diecezji, aby ta piękna miłość stała się doświadczeniem – powiedział celebrans. Zaznaczył, że Jezus przyszedł na świat w rodzinie, której głową był św. Józef. - Rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi i dlatego szatanowi bardzo zależy, aby zniszczyć chrześcijański model małżeństwa i rodziny – stwierdził bp Edward Janiak.

Odwołał się też do homilii wygłoszonej dziś przez papieża. - Franciszek kieruje nasze myśli w stronę ludzi biednych, opuszczonych, chorych, w kierunku skromności. Ojciec Święty mówiąc o miłości stworzenia chce, abyśmy szanowali całe otoczenie, w którym żyjemy, ale w tym stworzeniu najważniejszy jest człowiek – zaznaczył. Za papieżem Franciszkiem powtarzał, że kiedy kroczymy bez krzyża, to budujemy bez krzyża. Kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, to nie jesteśmy uczniami w Pana. - Wiara w Boga jest wiarą w krzyż Chrystusowy, w Jego zbawienie. Starajmy się, byśmy sami osobiście swoim życiem, swoją postawą budowali Kościół Chrystusowy na wzór św. Józefa i byśmy byli prawdziwy uczniami Chrystusa – mówił ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

HOMILIA KSIĘDZA BISKUPA W CALOŚCI TUTAJ

W darach ofiarnych, które przygotowały i przyniosły do ołtarza wspólnoty duszpasterskie, działające przy Sanktuarium św. Józefa, złożone zostały między innymi kwiaty, chleb niesiony przez ogrodników i rolników, ornat - dar dla Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu oraz ornat dla Sanktuarium św. Józefa, a także wizerunek Papieża Franciszka do zakrystii sanktuaryjnej. W procesji przyniesiono również Tryptyk Paschalny, będący wyrazem wdzięczności Księdzu Biskupowi Edwardowi za życzliwość dla Kaliskiej Bazyliki oraz dary dla placówek objętych troską duszpasterską przez kapłanów pracujących w Saktuarium: paschał dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, kosz wędlin dla bezdomnych ze Schroniska św. Brata Alberta w Kaliszu i kosz słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka. Przypomniano także o dokonanym w minionym roku remoncie zakrystii w Kaplicy Zakładu Karnego w Kaliszu oraz o wyposażeniu jej w nowe meble.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup Edward odmówił Litanię do św. Józefa oraz Akt Zawierzenia Diecezji Kaliskiej. Biskup Kaliski wyraziłrównież wdzięczność wszystkim za przybycie na Odpust św. Józefa, szczególne zaś wyrazy wdzięczności skeirował pod adresem Kustosza Sanktuarium, księdza Prałata Jacka Ploty. Wszystkim tu obecnym za wasze świadectwo, za waszą modlitwę z serca dziękuję. Niech św. Józef będzie nagrodą przez siły duchowe, przez odwagę do dawania swiadectwa miłości do Pana Boga, do Jego Koscioła. Na zbliżające się Święta, na zwycięstwo dobra nad złem w naszych sercach wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa. - zakończył Ksiądz Biskup Edward.

Po skończonej Liturgii Ksiądz Prałat Jacek zaprosił wszystkich do stołu. Każdy z pielgrzymów mógł się posilić gorącą zupą przygotowaną przez kuchnię sanktuaryjną w kuchni polowej.