In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 10 Marca 2013

XXXIII Pielgrzymka Sióstr Służebniczek Prowincji Łódzkiej do św. Józefa

Początek Nowenny przed Uroczystością św. Józefa

Od 1980 roku Siostry Służebniczki NMP Prowincji Łódzkiej obchody uroczystości swojego Patrona, św. Józefa, rozpoczynają modlitwą do Opiekuna Zbawiciela w Bazylice Kaliskiej.

Galeria

Podobnie i w tym roku, w niedzielę, 10 marca, w dniu, w którym w Kaliskim Sanktuarium rozpoczyna się Nowenna do św. Józefa, do  św. Józefa po raz 33. przybyły Siostry z całej Prowincji, aby oddać się Jemu w Opiekę i zgodnie z aktem zawierzenia, jaki składają przed Cudownym Obrazem, ponowić swoje zawierzenie.

O godzinie 10.45 Siostry Służebniczki śpiewały Godzinki o św. Józefie. Następnie wzięły udział w Mszy Świętej, sprawowanej w ich intencji. Przewodniczył jej Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota.

Witając Siostry, Ksiądz Prałat powiedział: W połowie Wielkiego Postu przeżywamy niedzielę, która jest niedzielą radości. Liturgia tej niedzieli wzywa nas do radości. Prawdziwa radość jest z nawrócenia. I dzisiaj mamy tę łaskę i dar od Pana Boga, że rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie witam Ojca Rekolekcjonistę, ks. Mieczysława Piotrowskiego, Chrystusowca, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Miłujcie się” i innych publikacji, które wydają Księża Chrystusowcy. Będzie głosił do nas Słowo Boże, wzywające do nawrócenia, do przemiany tak, jak Chrystus nas zaprosił do tego na początku Wielkiego Postu w słowach:  „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Dzisiaj, już tradycją jest od 33 lat, że przybywają do Sanktuarium św. Józefa Siostry Służebniczki NMP Prowincji Łódzkiej pod wezwaniem św. Józefa. Przybywają do swojego Patrona na rozpoczęcie nowenny dziewięciodniowej. Siostry Służebniczki obok Maryi, którą mają jako główną Patronkę i jej imię wpisane mają przy swoim imieniu czczą również św. Józefa: we wszystkich swoich domach, w całym zgromadzeniu i każda Siostra osobiście. I i dzisiaj tę Mszę Świętą sprawuję o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Prowincji Łódzkiej oraz dzieł prowadzonych przez zgromadzenie. Witam więc wszystkie Siostry przybyłe z różnych stron naszej Ojczyzny, na czele z Matką Iwoną, która po Komunii Świętej zawierzy św. Józefowi wszystkie Siostry, całe zgromadzenie i wszystkie dzieła.

Homilię wygłosił podczas Mszy Świętej ks. Mieczysław Piotrowski, który prowadzi w tych dniach w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Po Komunii Świętej Siostra Iwona, Matka Prowincjalna, dokonała Aktu Zawierzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W rozpoczętej dziś modlitwie nowennowej między 10 a 18 marca oraz w samą uroczystość św. Józefa 19 marca będziemy wspólnie prosić Opiekuna Zbawiciela o dar skupienia, który sprzyja zjednoczeniu z Bogiem. Święty Józef uczy nas cichej, ofiarnej miłości w służbie bliźnim. Wspiera w modlitwie, będąc mistrzem trwania przed Panem w ukryciu. Uczy nas poświęcenia, które towarzyszy skromnej i zwykłej pracy, w codziennym trudzie. Udziela nam ducha ofiary, w milczeniu przyjmującego cierpienie, aby je złożyć Bogu w ofierze. Dzieli z nami ufność, która pokonuje wszystkie trudności, a ma oparcie w ogromie Bożego miłosierdzia.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, szczególnie podczas Mszy Świętych o godzinie 18.00, by św. Józef wyprosił nam wiele łask, o które będziemy prosić Boga.