In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 23 Września 2008

Dzień Skupienia Katechetów
Diecezji Kaliskiej

Tekst i fotografie: ks. Łukasz Przybyła

23 września 2008 roku do Świętego Józefa przybyli katecheci Diecezji Kaliskiej mieszkający w pobliżu miasta Kalisza na cykliczne spotkanie formacyjne w ramach Dnia Skupienia. Rozpoczął się on Mszą Świętą o godzinie 14.30, przewodniczył jej Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, ks. prałat dr Jerzy Adamczak, a homilię wygłosił ks. Piotr Kowalek.

Galeria

Katecheci spotykają się w ramach stałej formacji katechetycznej kilka razy w roku. Dzisiejsze spotkanie, połączone z uczestnictwem w Eucharystii, jest zarazem rozpoczęciem pracy katechetycznej w I semestrze roku szkolnego 2008/2009. Drugie takie spotkanie ma miejsce w okolicach lutego i inauguruje pracę II semestru. Tak przeprowadzane dwa razy w roku Dni Skupienia mają na celu umocnienie starań o doskonalenie zawodowe na równi z warsztatami metodycznymi i konferencjami przedmiotowymi.

Oprócz tego katecheci spotykają się na cyklicznych konferencjach przedmiotowo-metodycznych, uczestniczą we wspólnej wigilii bożonarodzeniowej wraz z Biskupem Kaliskim, a także biorą udział w rekolekcjach dla katechetów.

W czasie dzisiejszego dnia skupienia ks. Piotr Kowalek przybliżył działalność Eucharystycznego Ruchu Młodych natomiast ks. prałat Jerzy Adamczak skupił uwagę katechetów na nowym systemie oceniania obwiązującym od tego roku szkolnego.

Katecheci zawierzyli również swoją pracę św. Józefowi i św. O. Pio, który jest patronem dnia dzisiejszego.