In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 1 Marca 2013

Adoracja na III niedzielę Wielkiego Postu

Boże  Ojcze  miłosierdzia,  gorejący  ogniem  miłości.  Ty  ukazujesz  swoją  obecność w Kościele i Ty powołałeś go do istnienia w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.

 

Tak jak niegdyś troszczyłeś się o swój naród wybrany, wyprowadzając go z Egiptu, z niewoli i upodlenia, dając mu wielkiego pasterza Mojżesza, tak teraz również troszczysz się o swój Lud Boży, posyłając nam pasterzy według serca Twojego.

 

Chcemy Cię teraz uwielbiać za posługę piotrową Benedykta XVI, chcemy składać dzięki za jego pontyfikat. Ty Panie dajesz nam świętych i mądrych pasterzy, którzy prowadzą nas ku Tobie, który JESTEŚ Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, a Twoje imię jest wielkie i jest zawołaniem po wszystkie pokolenia.

 

Chcemy   dzisiaj   również   modlić   się,   mając   pełną   ufność   w   Twoją   miłość i troskliwość o nas, chcemy prosić za ten czas konklawe, posyłaj swego Ducha Świętego, aby prowadził kardynałów i napełniał ich światłem i mądrością. Niech z pełną troską o Kościół, otwarci na wolę Boga, dokonają wyboru nowego następcy Piotra.

 

Prosimy Panie, umacniaj Kościół, aby nigdy nam nie zabrakło duchowego pokarmu i   duchowego  napoju, abyśmy  zawsze  czerpali  życie  ze  skały,  którą  jest  Jezus Chrystus. To Ty Panie, prowadzisz swój lud i troszczysz się o niego. Prosimy, abyśmy nie ulegali ludzkim lękom, zamętom i niepewności. Wlewaj w nasze serce pokój i  miłość, oraz wiarę w to, że to Ty posyłasz nam pasterzy. Prosimy więc, daj nam pasterza według Twego serca, abyśmy jako Kościół pielgrzymując dalej mogli wydawać dobre owoce nawrócenia.

 

Dzisiaj słowa psalmisty dodają nam otuchy i przynoszą pokój, bo Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Oddając cześć Twemu imieniu chcemy teraz modlić się słowami:

 

Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu. Spraw prosimy, aby Twój Święty, katolicki i apostolski Kościół, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi. Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia. Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona  wiara,  świętość  obyczajów,  wzajemna  miłość  i  prawdziwa pobożność. Jak nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna, tak nie przestań   kierować   nim   troskliwie,   aby   ożywiony   duchem   ewangelicznym i    apostolskim   -   pociągał   wszystkich   do   Ciebie   i   prowadził   do   jedności w Twojej służbie. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

 

Ks. Piotr Górski