In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 14 Lutego 2013

ks. Łukasz Przybyła

Sprawozdanie z Rady Duszpasterskiej

W czwartek 14 lutego 2013 odbyło się posiedzenie Rady Duszpasterskiej działającej przy Sanktuarium św. Józefa. W spotkaniu pod przewodnictwem Proboszcza Parafii, Księdza prałata Jacka Ploty, wzięło udział 12 członków Rady. Po przypomnieniu sprawozdania z poprzedniego spotkania podjęte zostały następujące tematy i kwestie:

1. W nawiązaniu do wniosków z poprzedniego spotkania, dotyczącego wskazań duszpasterskich w Roku Wiary w Diecezji Kaliskiej, i podjęcia rozmaitych form katechizacji osób dorosłych, Ksiądz prałat poinformował o rozpoczętym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania siedmiu osób dorosłych, którzy wcześniej nie przeszli tej formy katechizacji i nie otrzymali sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Ksiądz Prałat wyraził jednocześnie ubolewanie, że tak niewielu zgłosiło się na przygotowanie pomimo wielu głosów osób zainteresowanych, które pojawiały się szczególnie podczas wizyt duszpasterskich oraz drogą telefoniczną czy mailową.

- Przypominając wspomniane podczas poprzedniej Rady organizowane pielgrzymki parafialne i diecezjalne, Ksiądz Prałat poinformował o kolejnej przygotowywanej pielgrzymce, tym razem przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej do sanktuariów południowo-wschodniej Polski, której szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej naszej Parafii.Powodem do radości stały się wydarzenia ostatnich tygodni, które wpływają na integrację wiernych i kapłanów, a były nimi: VI Bal Charytatywny oraz VI Dyskoteka Młodzieżowa. To cenione formy integracji Parafian, które cieszą się co raz większą popularnością i zainteresowaniem. Osoby w ten sposób poznające się biorą następnie jeszcze bardziej aktywny udział w życiu wspólnoty parafialnej, co widać szczególnie u młodzieży, która nie tylko potrafi się razem bawić, ale także włącza się czynnie w rozmaitą pomoc w Sanktuarium.

2. Tematem rozmów była również zakończona w styczniu wizyta duszpasterska. Przypomniane zostało osobne opracowanie – sprawozdanie Proboszcza parafii – poświęcone refleksjom „pokolędowym”. W tym miejscu Ksiądz Prałat uzasadnił powody, dla których ¼ Parafian nie przyjmuje kapłana odwiedzającego wiernych podczas kolędy. I tu również pojawił się powód do smutnej refleksji, wynikający z faktu, że część przyjmujących kapłana Parafian wydaje się nie interesować życiem Parafii a także wyraża swoją niechęć i brak szacunku dla odwiedzającego ich domy kapłana, okazując najczęściej to brakiem tematów do rozmów, oziębłością i traktowaniem tej wizyty jako formalności. To jednak tylko niewielka część. Jest bowiem wielu Parafian, którzy przyjmują kapłana z wielką godnością, szacunkiem i gościnnością.

3. Podczas trwania Rady wskazano także na pragnienie pobudzenia wspólnoty parafialnej do jeszcze większej aktywności poprzez zapraszanie do współpracy ciekawych ludzi.

  • Polem do działania w okresie Wielkiego Postu stała się strona internetowa, na której każdego dnia można znaleźć świadectwa przeżywania Wielkiego Postu przez znanych mężczyzn: aktorów, muzyków, artystów, mężów i ojców. Ma to na celu pogłębienie wiary w Roku Wiary dzięki przykładowi ludzi, którzy przeżyli w swoim życiu nawrócenie.
  • w jedną z niedziel stycznia gościliśmy ks. dra Andrzeja Antoniego Klimka, który promował swoją najnowszą książkę o pielgrzymowaniu szlakiem Santiago de Compostella. Promocja ta cieszyła się sporym uznaniem, o czym świadczyła duża liczba rozprowadzonych w tym dniu książek.
  • w Wielkim Poście rekolekcje poprowadzi Redaktor Naczelny miesięcznika „Miłujcie się”, ks. Mieczysław Piotrowski. To kolejna okazja do spotkania się z ciekawą osobowością, której przykład wiary ma na celu pobudzić do jeszcze głębszej wiary naszych Parafian.
  • w zbliżającym się miesiącu marcu do Sanktuarium przybywać zaczną ponownie ze wzmożoną intensywnością pielgrzymi. Wśród nich będzie wiele grup zorganizowanych, do których należą kolejne już wspólnoty zakonne i świeckie. Ich spotkania modlitewne należy także wykorzystać w celu pogłębienia wiary naszych Parafian, widząc wiarę i przykład tak wielu oddających się w opiekę św. Józefa jego czcicieli z całej Polski.
  • Ksiądz Prałat podzielił się również refleksjami związanymi z wizytą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Kaliskim Sanktuarium w dniu 8 stycznia 2013 roku.

4. Rada została poinformowana o przeniesieniu z dniem 15 lutego 2013 roku s. Domiceli Lis do Domu Sióstr Emerytek w Liskowie, pracującej w naszym Sanktuarium od ponad 16 lat. Z tej racji przygotowana została Msza Święta dziękczynna za posługę Siostry, która odbyła się 1 lutego o godzinie 12.00.

5. Przedmiotem rozmów była również różnorodność nabożeństw, jakie organizowane są w Sanktuarium. Wśród nich znalazło się w ostatnim czasie kolejne: modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych prowadzona w każdy III czwartek miesiąca z inicjatywy rezydenta ks. dra Sławomira Kęszki. Inicjatyw i pomysłów jest wiele, ale trzeba mierzyć siły na zamiary, a różnorodność nabożeństw w kaliskim Sanktuarium jest już i tak wystarczającą odpowiedzią na potrzeby wiernych, którzy mogą modlić się między innymi podczas Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie, podczas Mszy Świętej w Rycie Trydenckim, podczas I-czwartkowych spotkań w intencji rodzin i obrony poczętego życia oraz korzystać mogą z wielu innych inicjatyw, jak stałego konfesjonału czy wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

6. Tematem troski duszpasterskiej stały się także trwające prace inwestycyjne i renowacyjne w naszej Bazylice. Ksiądz proboszcz wyraził wdzięczność za pomoc finansową Parafian przy odnawianiu stacji drogi krzyżowej, ale także ołtarzy bocznych, lamperii wewnątrz świątyni i wielu innych podejmowanych prac. Bazylikę czeka jeszcze w najbliższym czasie między innymi gruntowne osuszanie oraz kapitalny monet organów.

7. Kolejna Rada Duszpasterska zaplanowana została na wiosnę.