In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 7 Lutego 2013

ks. Łukasz Przybyła

Modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

7 lutego przypadł I czwartek miesiąca. Zgodnie z kilkuletnią tradycją czciciele św. Józefa zgromadzili się w Kaliskim Sanktuarium, by modlić się w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Tematem spotkania były słowa: Każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej - o odpowiedzialności rodzin za dzieło misyjne Kościoła.

Galeria

O godzinie 17.00 spotkanie rozpoczął Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota: W Kościele Katolickim przeżywamy Rok Wiary. Jest to czas dany nam od Boga na pogłębienie naszej wiary i naszej relacji z Bogiem oraz na dzielenie się tą wiarą z innymi poprzez głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie słowem i świadectwem własnego życia. Zadanie to powinni wypełniać wszyscy wierzący, różne grupy i wspólnoty, a także rodziny.

W Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” Jan Paweł II mówi tak” „Kościół domowy jest powołany do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości także dla ludzi stojących „daleko”, dla rodzin, które „przykładem i świadectwem swoim” oświecał „tych, co szukają prawdy”. Rodziny chrześcijańskie dają szczególny wkład w sprawę misyjną Kościoła, pielęgnując powołania misyjne wśród swoich synów i córek oraz w ogólniejszy sposób, poprzez całe dzieło wychowania, które przysposabia dzieci od najmłodszych lat do coraz lepszego poznania miłości Boga ku wszystkim ludziom”.

Ksiądz Prałat powitał także przybyłych gości, kapłanów i księży biskupów, a także zwrócił uwagę na parafie z diecezji i z Polski, które w tym dniu nawiedziły Polski Nazaret.

Następnie w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawione zostało nabożeństwo w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Poprowadził je ks. Łukasz Przybyła wraz z dziećmi z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, działającego przy Kaliskim Sanktuarium. Podczas modlitwy padły słowa: Wiemy św. Józefie, że takich będziemy mieć kiedyś dorosłych ludzi, takich będziemy mieć Polaków, takich będziemy mieć katolików, jak do tej dorosłości przygotują ich rodzice i wychowawcy. Potrzeba więc, abyśmy wszyscy dołożyli starań do tego, aby w ich wychowywaniu wspierać się odpowiednimi wzorami i przykładami. A przecież dla nas, chrześcijan, nie ma piękniejszego wzoru, jak Święta Rodzina. Jeśli będziemy szukać w Świętych Rodzicach Pana Jezusa wzoru dla właściwego kształtowania człowieczeństwa naszych dzieci i młodzieży, to nie będziemy się kiedyś bali tego, że nas nie odwiedzą i nie wesprą, gdy będziemy w podeszłym wieku i schorowani; nie będziemy się bali, że nas zamkną w domach starców, czy że podejmą za nas decyzję o odłączeniu nas od aparatury medycznej. Jeśli wychowamy nasze dzieci, jak Ty św. Józefie z Maryją wychowaliście Bożego Syna, będą one kiedyś zdolne do bezinteresownej miłości, do życia wartościami chrześcijańskimi, do uzewnętrzniania postaw patriotycznych, do szacunku dla każdego ludzkiego życia, a przez to stawać się będą żywymi ewangelizatorami i misjonarzami pośród ludzi, z którymi przyjdzie im się zmierzyć i żyć. Całość nabożeństwa - TUTAJ.

Po nabożeństwie konferencję pod tytułem „Afrykańskie małżeństwo i rodzina – czego możemy się nauczyć patrząc na Czarny Ląd?” wygłosił o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, werbista, misjonarz w Demokratycznej Republice Konga. Stwierdził, że największą wartością w Afryce jest małżeństwo. Dodał, że nie ma mowy tam o związkach jednopłciowych. Podkreślał, że Afrykańczycy żyją wartościami religijnymi.

Wskazywał też na problemy tamtejszych ludzi, a jest to np. brak służby zdrowia i wiążąca się z tym duża umieralność, zwłaszcza dzieci. Mówił również o powołaniu misyjnym oraz o tym, w jaki sposób każdy człowiek może pomagać dziełu misyjnemu. Rozmowę z misjonarzem prowadził Ksiądz Prałat Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina.

Eucharystii o godzinie 18.00 przewodniczył Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Ordynariusz Diecezji Ełckiej. Przy ołtarzu stanęli również Biskupi Seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski. Podczas trwania modlitwy obecny był także Biskup Kaliski Edward Janiak. Rozpoczynając Mszę Świętą Biskup Ełcki powiedział: Gromadzimy się, aby się modlić w intencji małżeństw, aby były Bogiem silne i stawały się kościołami domowymi. Modlimy się, aby życie w naszej ojczyźnie było szanowane, modlimy się w obronie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prosimy Boga, aby wszyscy ludzie ochrzczeni stawali się budowniczymi cywilizacji życia. Modlimy się za małżeństwa, za rodziny, które przeżywają trudności i kryzysy. W pierwszy czwartek miesiąca prośmy Pana żniwa, aby powołał wielu robotników na swoje żniwo, aby ludzie młodzi mieli odwagę iść za Chrystusem, naśladując Go jako kapłani, osoby życia konsekrowanego, misjonarze i misjonarki. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości i do działalności misyjnej, do ewangelizacji i nowej ewangelizacji, i w czasie tej mszy módlmy się abyśmy sobie jeszcze bardziej uświadomili to swoje powołanie do świętości i do ewangelizacji.

Biskup Edward Mazur wygłosił homilię, której tekst opublikowany w całości znajduje się TUTAJ.

W homilii główny celebrans podkreślił, że wierni gromadzą się w Kaliskim Sanktuarium św. Józefa w czasie szczególnym, czyli w Roku Wiary. – Jest to czas łaski dany nam od Pana, abyśmy mogli odzyskać radość płynącą z wiary i entuzjazm z przepowiadania wiary innym – powiedział bp Mazur.

Stwierdził, że żyjemy w bardzo szczególnym okresie dziejów, kiedy atakowane są małżeństwo i rodzina, szerzy się cywilizacja śmierci, której przejawami są aborcja, in vitro oraz próba legalizacji związków partnerskich. Dodał, że rozwija się relatywizm moralny oraz duch materializmu, liberalizacji, sekularyzacji, a także dokonuje się manipulacji człowiekiem poprzez niektóre środki społecznego przekazu. Jakże bardzo potrzebna jest wielka modlitwa w intencji życia, w intencji małżeństw i rodzin naszej ojczyzny, aby były Bogiem silne i stawały się kościołami domowymi. Jakże bardzo potrzebna jest modlitwa w intencji rządzących w naszym kraju, aby Bóg obdarzył ich mądrością, by jako ludzie ochrzczeni nie występowali przeciwko prawu Bożemu i swojemu sumieniu. Wypraszajmy im dar odwagi przeciwstawiania się złu – mówił Ksiądz Biskup.

Wskazał, że wszyscy chrześcijanie są powołani do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu i dawania świadectwa o Chrystusie. Obowiązek głoszenia Ewangelii spoczywa na nas wszystkich, bo wszyscy jako ochrzczeni jesteśmy powołani do działalności misyjnej. Kościół jest misyjny, bo swymi korzeniami wyrasta z misji Jezusa Chrystusa i Jego nakazu: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Jest to wielkie zadanie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi – stwierdził biskup ełcki. Dodał, że ewangelizacja jest odpowiedzią na wszystkie zagrożenia wolności ludzkiej, problemy, ataki, manipulacje.

Zaznaczył, że szczególną rolę i zadanie do spełnienia mają małżonkowie i rodzice w rodzinie. Ukazywanie Chrystusa innym jest najcenniejszym darem, którym możemy drugiego człowieka obdarzyć. Włączajcie się w zryw misyjny Kościoła jako małżonkowie w rodzinie. Jako ojcowie i matki, bądźcie świadkami Jezusa Chrystusa przede wszystkim dla swoich dzieci – powiedział bp Mazur. Zachęcał, aby moc do głoszenia Ewangelii czerpać z modlitwy, Słowa Bożego i sakramentów, szczególnie sakramentu Eucharystii. – W Roku Wiary niech Święta Rodzina będzie dla naszych rodzin wzorem do naśladowania na drodze do świętości i niesienia Jezusa Chrystusa drugiemu człowiekowi – mówił celebrans.

Po dokonaniu zawierzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu do wiernych odezwał się Biskup Kaliski Edward Janiak: Kościół kaliski ma swoich przedstawicieli na misjach, w Brazylii, w krajach postkomunistycznych. Ks. Łukasz Więcław przygotowuje się do wyjazdu do Urugwaju. Mam takie przekonanie, że jeżeli damy kapłanów, stokroć tylu możemy otrzymać. W kościele kaliskim odbywać się będą teraz rekolekcje powołaniowe dla młodzieży. Wypraszajmy dar powołań misyjnych, bo wiara rodzi się ze słuchania, ona ma być potwierdzona świadectwem życia, ale Ewangelię trzeba usłyszeć. I z pokorą, wielką pokorą tu, w Sanktuarium św. Józefa wypraszamy te powołania misyjne i dla świeckich, i dla osób konsekrowanych. A do tego trzeba poczuć powiew Ducha Świętego, jak to było w przypadku ks. Kazimierza, naszego dzisiejszego prelegenta.

Następnie Ksiądz Biskup przedstawił jeszcze jednego gościa, który przybył na jego zaproszenie. A był nim Aleksander Martinez z Filipin, uczestnik programu "Mam talent", dzięki któremu też Aleksander mógł po wielu latach pojechać na Filipiny i przedstawić swojej rodzinie rodzinę założoną w Polsce. Gość z Filipin zaprezentował na zakończenie spotkania krótki program koncertowy.

Ksiądz Biskup podziękował także za przybycie Księżą Biskupom oraz Orkiestrze Dętej „Gród nad Prosną” pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego, współpracującej czynnie od kilku miesięcy z Kaliskim Sanktuarium, któa uświetniła spotkanie modlitewne swoją grą.