In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 13 Stycznia 2013

ks. Łukasz Przybyła

Święto Chrztu Pańskiego

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Święto to przypomina o tym, że w dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn, posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdził swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba odzywa się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Galeria

Tego dnia w Sanktuarium Świętego Józefa Mszy Świętej o godzinie 11.00 przewodniczył Ksiądz Biskup Senior Teofil Wilski. Podczas Eucharystii sakrament chrztu świętego przyjęło pięcioro dzieci z Domu Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie prowadzonego przez Siostry Jezusa Miłosiernego.

Dziś Święto Chrztu Pańskiego - przypomniał we wprowadzeniu do Mszy Świętej Ksiądz Biskup Teofil. Uroczystość, która zamyka okres Bożego Narodzenia, a równocześnie staje się źródłem chrztu świętego w Kościele. Chrystus dokonał dzieła zbawienia i w chrzcie świętym pragnie nas tą miłością, tą łaską ogarnąć. Ojciec Święty chrzci właśnie dzieci w Bazylice św. Piotra, a my w Sanktuarium św. Józefa chrzcimy dzieci z Domu Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie, który prowadzą Siostry Jezusa Miłosiernego. Tu się modlimy za rodziny, o ochronę poczętego życia i dziś chcemy te dzieci ogarnąć naszą modlitwą.

Następnie Ksiądz Biskup w asyście Proboszcza Parafii, Księdza Prałata Jacka Ploty, udał się pod chór, gdzie rozpoczął się obrzęd wprowadzenia dzieci do świątyni. Chrzest Święty wprowadza nas do wspólnoty Kościoła – skomentował ten moment Ksiądz Biskup Teofil.

 

W homilii Ksiądz Biskup najpierw wyjaśnił wiernym zgromadzonym na Mszy Świętej sens wydarzenia, jakim był Chrzest Pana Jezusa: Pan Jezus włączył się w tłum ludzi, którzy szli do Jana Chrzciciela i przyjmowali chrzest pokuty, wyznawali swoje grzechy, budzili za nie żal, wchodzili do Jordanu, by się oczyścić. Chrzest Janowy jest na odpuszczenia grzechów, a przecież Pan Jezus nie potrzebował chrztu na odpuszczenie grzechów. Wchodzi w ten tłum pokutujących, by dać znak, że chce przyjąć na siebie wszystkie ich i nasze grzechy i słabości, bo rozpoczyna swoją działalność misyjną. To jest wydarzenie, przez które rozpoczyna działalność publiczną i bierze na siebie to wszystko, by nas od tego wybawić i dać nam odpuszczenie grzechów, by dać nam zjednoczenie z Bogiem, dać nam nowe życie, by odtąd Bóg do nas mógł powiedzieć: Oto mój syn umiłowany - jak wówczas powiedział to o swoim Synu, Jezusie Chrystusie.

Ksiądz Biskup Teofil przypomniał również, że chrzest udzielany jest dzieciom w wierze Kościoła, i że odtąd dziecko ma wzrastać w środowisku wiary w rodzinie, w parafii i w społeczeństwie. I odniósł ten fakt do przyżywanego Roku Wiary: Przeżywamy Rok Wiary i Nowej Ewangelizacji. Trzeba, byśmy pełniej rozumieli dar chrztu świętego, umieli się cieszyć wspólnotą Kościoła, sakramentami, tym, że jesteśmy na drodze zbawienia, że otrzymujemy Boże Słowa, że znamy drogę prowadzącą do celu, do sensu życia, że mamy dar, którym powinniśmy się radować. Trzeba mieć świadomość tego, czym jest wiara i głębsze przeżywanie wiary.


Temat wiary Ksiądz Biskup rozwinął przypominając nauczanie Ojca Świętego Benedykta XVI: Ojciec Święty Benedykt XVI powiada, że wiara to jest i uznanie Boga, jego Słowa, to jest celebrowanie Boga, to znaczy w modlitwie, w liturgii. To jest także uwielbianie Boga, przeżywanie radości z tego, że tak jesteśmy obdarowani, to jest pogłębianie prawd wiary, to jest świadectwo życia i pokazywanie tego, jakie mamy zasady życia, ze przykazania są naszą drogą życia, że przyjmujemy Ewangelię, że tym żyjemy w rodzinie, na ulicy, w pracy, w życiu społecznym, w rozmowach, żeby uwidaczniało się kim jesteśmy, jak myliśmyy, oceniamy, jakie są nasze wartości – to jest świadectwo wiary. I Rok Wiary ma ożywić w nas tą świadomość i taki sposób życia, bo to jest wprowadzenie Boga we wszystkie sprawy naszego życia. Bóg nie może być tylko w Kościele. On chce być Bogiem naszego życia, chce byśmy się z Nim liczyli, przyjmowali Go na wszystkich drogach naszego życia. I to jest szczególne wezwanie tego Roku Wiary. Tym bardziej, że w życiu społecznym co raz więcej jest wrogości, odchodzenia od Chrystusa, chrystofobii, to znaczy bania się jakoby Chrystus miał zagrażać życiu człowieka, co raz więcej jest oznak wypierania Go życia publicznego. Dlatego tym bardziej mamy dawać świadectwo naszej wiary.

 

Po homilii Ksiądz Biskup Teofil ochrzcił piecioro dzieci, a przed błogosławieństwem słowa wdzięcznosci za udzielenie chrztu dzieciom z Domu Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie i za wygłoszenie Słowa Bożego wypowiedział Ksiądz Prałat Jcek Plota.