In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 21 Grudnia 2012

List Kustosza Sanktuarium
na Boże Narodzenie 2012

Tekst: ks. prałat Jacek Plota

Rodzino Świętego Józefa Kaliskiego

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Sanktuarium Świętego Józefa i witam się z Wami, którzy kochacie Świętego Józefa, Jego obraliście sobie za szczególnego Patrona doświadczając Jego szczególnego orędownictwa, pomocy i opieki.

W Kościele Powszechnym obchodzimy Rok Wiary, na otwarcie którego Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: „W minionych dziesięcioleciach rozwinęło się duchowe „pustynnienie”. Rozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co niezbędne do życia: w ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyraźne w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce na Łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga i w ten sposób wskazywanie drogi.”

Niewątpliwie przewodnikami na drodze wiary są dla nas Maryja - Matka Syna Bożego i Święty Józef, o którym tak śpiewamy w jednej z pieśni: „Bóg Ciebie wybrał silnego wiarą, uczynił Cię cieniem Ojca, z pracy rąk swoich chleb przynosiłeś, Świętej Rodziny obrońco.”

Dzięki bezwarunkowemu zaufaniu i zawierzeniu Bogu Św. Józef wchodzi w tajemnicę zbawienia. Jego posłannictwo jest wyjątkowe. To Jemu Bóg powierzył swoje najcenniejsze skarby Maryję i Jezusa. To On chroni dziecię Jezus przed zakusami Heroda, to On w Nazarecie współuczestniczy w wychowaniu Syna Bożego, przekazuje wiarę i strzeże jej, przygotowuje Jezusa do misji zbawienia świata. Będąc „cieniem Ojca” - ziemskim opiekunem Jezusa Chrystusa żyje w wielkiej przyjaźni z Bogiem.

Święty Józef właśnie taki ubogi w duchu, cichy, milczący, zwyczajny i prosty oddany bez reszty woli Bożej, wraz z Maryją prowadzi nas do Boga, jest przykładem i pomocą w kształtowaniu naszej wiary.

Tu w kaliskim Sanktuarium Święty Józef od prawie 400 lat działa bardzo skutecznie. Jego opiekuństwo jest w pełni niezawodne. Ludzie to wyczuwają i przybywają tu do „Polskiego Nazaretu” aby czerpać siły do zmagania się z codziennością. Przynoszą swoje radości, troski i niepokoje ufając, że Święty Józef przez swoje Orędownictwo u Boga zaradzi ich biedzie. I tak się też dzieje. Święty Józef w sposób sobie właściwy nigdy nie pozostaje obojętny na prośby swych czcicieli. Świadczą o tym liczne wota i świadectwa otrzymanych łask.

Również my doświadczamy nieustannie opieki Świętego Józefa. Właśnie dzięki Jego wstawiennictwu oraz dzięki Waszym modlitwom i ofiarom przekazanym na potrzeby naszego Sanktuarium mogliśmy zrealizować kolejne przedsięwzięcia. W tym mijającym już roku udało się wykonać remont kapitularza-skarbca, w którym będą umieszczone zabytkowe szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, Kodeks Prymasa Łaskiego z XVI w. i inne cenne zabytki.

Zostały poddane gruntownej konserwacji i upiększeniu cztery boczne ołtarze i ambona. Wewnątrz Bazyliki zostały zdjęte stare tynki na wysokości lamperii, osuszono mury i nałożono najpierw tynki techniczne, a następnie tynki renowacyjne. Do końca roku zostaną one pomalowane i poddane procesowi marmuryzacji.

Wydaliśmy dwie książki: „Obraz Świętego Józefa Kaliskiego” - ukazująca historię cudownego Obrazu od strony naukowej oraz „Od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa” - poświęcona najstarszej w Polsce kaliskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

Podejmujemy różne działania służące rozwojowi kultu Świętego Józefa. Do Jego tronu przybywa coraz więcej pielgrzymów aby pokłonić się Świętemu Józefowi, powierzyć swoje intencje, zaczerpnąć atmosfery Polskiego Nazaretu. Wiele osób również nawiedza nasze Sanktuarium duchowo łącząc się z nami w modlitwie podczas I-szo czwartkowych transmisji nabożeństw w intencji rodzin i obrony poczętego życia transmitowanych przez Radio Maryja, Radio Rodzina i Telewizję TRWAM.

Jako Kustosz tego miejsca zawsze wszystkich zachęcam i Was także „Idźcie do Józefa On Wam dopomoże”. Szczególnie pragnę to przypomnieć w Roku Wiary, gdyż jestem przekonany, że Święty Józef Opiekun Kościoła Świętego zaprowadzi nas do Jezusa.

W zaciszu Sanktuarium pielgrzymi mogą skorzystać ze smacznych i tanich posiłków w Restauracji Św. Józefa oraz z noclegów w Domu Pielgrzyma, a także kupić niepowtarzalne pamiątki w sklepiku parafialnym.

Zachęcam, abyście z ufnością powierzali Świętemu Józefowi swoje intencje. Jemu oddajcie trudne dziś i niepewność jutra, swoje rodziny i siebie samych. Przypominam, że w naszym Sanktuarium można zamówić Msze Św. indywidualne, zbiorowe i wieczyste za zmarłych jak i za żyjących. Można również przysłać intencje modlitewne na środową Nowennę, na Mszę Św. połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o godz. 1500 oraz na I–szo czwartkowe nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia. Zapewniam, że każda nawet najmniejsza złożona przez Was ofiara jest w całości przeznaczona na szerzenie kultu Św. Józefa i rozwój Jego Sanktuarium.

Pragnę również przypomnieć, że zostaną odprawione dwie Nowenny 9-ciu Mszy Św. do Św. Józefa: od 10 - 18 marca 2013 r. przed Odpustem Św. Józefa Oblubieńca NMP, który przypada 19 marca oraz od 24 maja do 1 czerwca 2013 r. przed Odpustem Opieki Św. Józefa, który będzie obchodzony 02 czerwca 2013 r. Jest to czas szczególnej łaski, dlatego zachęcam przekażcie Św. Józefowi swoje prośby, podziękujcie za otrzymane łaski. Każda zamówiona Msza Św. czy złożona intencja zostaje potwierdzona stosownym obrazkiem przesłanym na adres ofiarodawcy. Intencje bardzo proszę przysyłać listem, pocztą elektroniczną lub podać telefonicznie. Jeśli chcecie złożyć ofiarę to podaję nr konta bankowego:

Sanktuarium Św. Józefa, Pl. Św. Józefa 7, 62-800 Kalisz
BS Ziemi Kaliskiej 94 8404 0006 2008 0011 6990 0001

Można się z nami kontaktować:

nr tel. 62  757 58 22 , nr fax 62  767 51 70
lub pocztą elektroniczną e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Sekretariat czynny codziennie od godz. 800 do 1500 i tu można zgłaszać pielgrzymki, składać wota, świadectwa, prośby i podziękowania na Nowennę, zarezerwować nocleg w Domu Pielgrzyma oraz uzyskać wszelkie informacje.

Łamiąc się z Wami opłatkiem, poświęconym przed Cudownym Obrazem Św. Józefa, życzę aby dary, które w dzieje świata wnosi Boże Dziecię – miłość, dobro i pokój stały się udziałem każdego z nas, a blask Betlejemskiej Nocy niech będzie drogowskazem w trudzie budowania braterstwa i jedności, życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Św. Rodziny w Nowym 2013 Roku.

Kustosz
Sanktuarium Świętego Józefa
Ks. Prałat Jacek Plota