In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 3 Grudnia 2012

"Być solą ziemi"

W pierwszą niedzielę Adwentu, wraz z początkiem nowego roku liturgicznego, Kościół w Polsce rozpoczął realizację programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Być solą ziemi". Jego główne cele to nowa ewangelizacja, rozbudzenie ducha apostolskiego świeckich i formowanie ich do przemieniania świata i służby ubogim.

Program duszpasterski „Być solą ziemi” na rok 2012/2013 jest ostatnią częścią trzyletniego programu „Kościół domem i szkołą komunii”. Poprzednie to: 2010/2011 – „W komunii z Bogiem” oraz 2011/2012 – „Kościół naszym domem”.

Cele ogólne programu „Kościół domem i szkołą komunii” to: odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii, odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła, krzewienie duchowości komunii oraz duszpasterska troska o rodzinę.

Mottem Programu duszpasterskiego „Być solą ziemi” są słowa: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? Nie przydaje się na nic! Wyrzuca się ją z domu i ludzie będą po niej deptać” (Mt 5,13). Doskonale oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:

*     rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,

*     formowanie wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,

*     uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

W Programie duszpasterskim „Być solą ziemi” na rok 2012/2013 zostały zaakcentowane również priorytety pastoralne, takie jak:

*       troska całej parafii o przekaz wiary młodemu pokoleniu – bierzmowanie,

*       zaangażowanie na rzecz misji,

*       solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa,

*       opcja na rzecz ubogich,

*       troska o chrześcijański charakter niedzieli.

 

Program kładzie nacisk na chrześcijańskie świadectwo. Jest to także jeden z tematów przewodnich Roku Wiary, który Benedykt XVI rozpoczął 11 października – w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II.

Wśród zadań na nadchodzący czas – wynikający zarówno z programu duszpasterskiego jak i rozpoczętego w październiku br. Roku Wiary wskazuje się na na organizowanie spotkań i debat także z tymi, którzy nie dostąpili łaski wiary, ale nie są obojętni na pytania, które są ważne dla ludzi religijnych, np. o sens życia i jego kres.

Niezbędna jest stała formacja duchowieństwa w oparciu o dokumenty soborowe i Katechizm – zwrócił uwagę przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Zachęcił, by na szczeblu diecezji organizować nabożeństwa pokutne za grzechy przeciwko wierze.

Podczas rozpoczynającego się nowego roku duszpasterskiego, Kościół w Polsce pragnie uwrażliwić wierzących na ich odpowiedzialność za przekaz wiary młodemu pokoleniu, zwłaszcza bierzmowanym. Chodzi też o chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin oraz obecność wiernych świeckich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, kulturalnym i medialnym.

Wedle wskazań Komisji Duszpasterstwa KEP najbliższy rok będzie także czasem umacniania i rozszerzania działalności Parafialnych Zespołów Caritas, czasem troski o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli oraz okresem, w którym polscy chrześcijanie, tak jak dotychczas, dadzą wyraz zaangażowaniu na rzecz misji i solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa.

Ponieważ jednym z celów Programu duszpasterskiego roku 2012/13 jest rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich, dzielenie się wiarą, a w październiku br. odbył się Synod Biskupów nt. nowej ewangelizacji, Kościół w Polsce zachęca do refleksji na temat tego, czym jest nowa ewangelizacja.

Episkopat Polski w marcu br. określił, że „nowa ewangelizacja skierowana jest przede wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakramentów świętych zaprzestali praktykowania wiary".

Kościół w Polsce pragnie też ożywić "struktury komunijne", czyli różnego rodzaju rady skupiające także świeckich, np. parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, parafialne rady ekonomiczne, rady społeczne przy biskupie diecezji.

W tym celu w dniach 14-15 września 2013 r.odbędzie się w Licheniu I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Warto wspomnieć, że we wrześniu br. odbył się w Licheniu I Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich pod hasłem „Rozpoznanie – Dialog – Współpraca. Idźcie i wy do winnicy mojej.

Program duszpasterski „Być solą ziemi” kończy trzyletni (2010-2013) cykl pracy Kościoła w Polsce, w myśl hasła „Kościół domem i szkołą komunii”. W roku 2010/2011 realizowano program pod hasłem: „W komunii z Bogiem”, zaś w roku liturgicznym 2011/12 temat brzmiał: „Kościół naszym domem”.

 

Z listu Arcybiskupa Józefa Michalika

"Rok duszpasterski, który rozpoczynamy w Kościele w Polsce odwołuje się do fragmentu ewangelii, w którym wiara człowieka przyrównywana jest do soli: Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? – pytał Pan Jezus (Mt 5, 13). (…) Rok Wiary niech stanie się wezwaniem do wspólnej modlitwy w rodzinie, niech obudzi poczucie odpowiedzialności za naukę pacierza i katechizmu w rodzicach i dziadkach, którzy niech ożywią w sobie godność nauczycieli i świadków wiary. (…) W najbliższym roku żyjąc wiarą starajmy się pogłębić w sobie przekonanie, że codzienne życie i codzienne wybory sprawdzają naszą wiarę. Chrześcijanin nie może życiowych decyzji małych ani wielkich odłączać od sumienia ukształtowanego ewangelią. Kościołowi dziś prawdziwie służą nie ci, którzy chcą go nieustannie reformować w innych, ale ci, którzy reformują go w sobie i uświęcają się codziennie. (…) Dzisiaj potrzebna jest szczególna wierność następcy św. Piotra i zjednoczonym z nim następcom apostołów. Starajmy się bronić w sobie i w innych tej wierności wobec nauczania Papieża i biskupów i módlmy się codziennie za naszych pasterzy."

 

Z czasem na naszej stronie internetowej pojawiać się będą materiały pomagające przeżyć nowy rok duszpasterski.