In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 11 Listopada 2012

ks. Łukasz Przybyła

X Pielgrzymka Myśliwych Diecezji Kaliskiej

 

W 94. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2012 roku Sanktuarium św. Józefa nawiedzili po raz dziesiąty członkowie Polskiego Związku Łowieckiego z terenu Diecezji Kaliskiej. Myśliwi i Łowczy wraz ze swymi duszpasterzami i sztandarami pocztowymi uczestniczyli w Eucharystii o godzinie 11.00.

Galeria

W uroczystej procesji z 31 sztandarami, na czele z pocztem sztandarowym Kaliskiej Organizacji Łowieckiej, uczestnicy pielgrzymki weszli do Bazyliki św. Józefa przy dźwiękach unikatowych instrumentów sygnalistów z Zespołu Muzyki Myśliwskiej przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie pod kierownictwem Henryka Mąki. Procesji, a następnie Mszy Świętej, przewodniczył Biskup Senior Stanisław Napierała. Towarzyszyli mu kapłani: Ksiądz Prałat Jacek Plota - Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Kanonik Lechosław Woźniak - Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych, Ksiądz Kanonik Marian Błaszczyk - Kapelan Koła Łowieckiego nr 36 "Sokół" z Kalisza, Ksiądz Przemysław - Prezes Koła Łowieckiego "Grzywacz" w Błaszkach, Ksiądz Emeryt Kanonik Eugeniusz Lijewski i Ksiądz Prałat Maciej Jóźwiak. Po przekroczeniu progów Bazyliki kapłani i myśliwi zatrzymali się przy filarze pod chórem świątyni, na którym od lat znajduje się figura św. Huberta. Tu słowa tradycyjnej modlitwy i zawierzenia patronowi łowczych i myśliwych wypowiedział Ksiądz Biskup Stanisław:

"Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników, już po raz dziesiąty Myśliwi Okręgu Kaliskiego przychodzą do tej Bazyliki, aby swoje życie zawierzać Twojej opiece i Św. Józefa. Stając przed figurą upamiętniającą Twój wizerunek, św. Hubercie, na początku dzisiejszej uroczystości w szczególny sposób Twojej opiece polecamy wszystkich myśliwych i prosimy, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał ich we wszystkich potrzebach. Wyjednaj im łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj ich umysłami, prowadź ich oczy i ręce, aby wypełniali swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż ich od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen."

 

Przy ołtarzu Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota przywitał uczestników pielgrzymki, wskazując na bogaty kontekst wydarzeń skupiających się w dniu 11 listopada: Jako rodzina Boża, Kościół, gromadzimy się w niedzielę, Dzień Pański, na sprawowaniu Eucharystii. Jednocześnie świętujemy narodowe Święto Niepodległości. Myślimy dziś o naszych przodkach, którzy na przestrzeni dziejów poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Prosimy też, aby Polska była wierna Bogu i tak się rozwijała, by Boże prawa były w niej przyjmowane z wdzięcznością i przekazywane następnym pokoleniom.

Dziś też przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Modlimy się a jednocześnie możemy wesprzeć materialnie, składając ofiarę przy wyjściu z kościoła na ten cel.

W tak bogatym kontekście uroczystości i tylu intencjach pragnę gorąco powitać X Pielgrzymkę Myśliwych Okręgu Kaliskiego do św. Józefa z bogactwem pięknych sztandarów poszczególnych Kół łowieckich.

Ksiądz Prałat powitał w tym miejscu sygnalistów, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Okręgową Radę Łowiecką, młodzież z Gorzyc w strojach ludowych oraz kandydatów, którzy w dniu dzisiejszym wstąpią w szeregi myśliwych.

Od dziesięciu lat w Sanktuarium św. Józefa bardzo licznie gromadzą się myśliwi i leśnicy - kontynuował Ksiądz Prałat - którzy ufundowali figurę św. Huberta podczas pierwszej pielgrzymki. I w liczbie 300-400 przybywają tu każdego roku w Święto Niepodległości, 11 listopada. Jednoczy się również z nami Ksiądz Biskup Edward. Pragniemy dzisiaj św. Józefa przyzywać i prosić tego wielkiego orędownika, patrona, opiekuna Kościoła, rodzin, ludzi pracy, mężów, ojców zatroskanych o utrzymanie domów. Jest on również wzorem wiary i zawierzenia Bogu do końca i jest obrońcą od różnych klęsk i nieszczęść.

Słowa pozdrowienia wypowiedział również Ksiądz Biskup Stanisław Napierała: Przysyła mnie Ksiądz Biskup Edward Janiak, Pasterz naszej Diecezji, abym przewodniczył modlitwie X Pielgrzymki Myśliwych Okręgu Kaliskiego do Sanktuarium św. Józefa. Bardzo serdecznie witam się z wami i was wszystkich gorąco pozdrawiam. Sprawuję tę Mszę Świętą w intencji waszej, myśliwi i leśnicy. Razem z wami pragnę modlić się dzisiaj za tych, którzy spośród was odeszli do Pana, aby Pan dał im Niebo i modlić się o Boże błogosławieństwo dla was i waszych rodzin, i wszystkich, abyśmy się tu dzisiaj modlili za naszą Ojczyznę, dziękując za nią i równocześnie prosząc, aby Bóg jej błogosławił.

Te nasze modlitwy zanosimy do Boga przez wstawiennictwo św. Józefa, do którego przybyliśmy, św. Józefa, Opiekuna naszego Zbawiciela, Dziewiczego Małżonka Maryi, Głowy Świętej Rodziny, św. Józefa, który jest Patronem wszystkich patronów. I zanosimy tę modlitwę również za wstawiennictwem św. Huberta, Biskupa, waszego patrona, i wreszcie za wstawiennictwem św. Marcina z Tours, Biskupa, Patrona dnia dzisiejszego.

 

Liturgię Słowa przygotowali panowie Marek Wielgosz - Przewodniczący Komisji Etyki, Marek Przybylski - Łowczy Okręgowy oraz Józef Nawrot z Koła Łowieckiego Bolesławiec.

 

Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Stanisław. Zwrócił w niej na dwa rodzaje treści, jakie skumulowały się w dniu dzisiejszym: patriotyczne i religijne. Treści patriotyczne - mówił Ksiądz Biskup - łączą się z 94. rocznicą Niepodległości odzyskanej w 1918 roku. Ta rocznica kieruje myśli i uczucia Polaków ku Ojczyźnie. Współcześni Polacy, mówiąc o Ojczynie, najczęściej koncentrują się na aspektach negatywnych. Przyjął się jakby zwyczaj powszechnego narzekania. To prawda, że jest wiele zła, korupcji, niesprawiedliwości w naszym życiu publicznym, społecznym i politycznym. Ale na szczęście ocalało jeszcze znaczące dobro. Trzeba je zauważać, wydobywać z zapomnienia, o nim mówić  i na  nim budować. Przede wszystkim pamięć o Polskiej Ojczyźnie po długich latach rozbiorów, po podziale między dwa totalitaryzmy w czasie II wojny światowej Polska wolna i niepodległa wróciła na mapy świata. Nie do końca na szczęście została rozprzedana. Pozostała jeszcze polska ziemia i tej trzeba bronić. Pozostały polskie lasy i w nich zwierzyna. Mamy nasze dziedzictwo kulturowe, jakże bogate i piękne. Mamy nasze dzieje bohaterskie, narodowe, utkane poświęceniem i ofiarami tysięcy, tysięcy Polaków. Mamy ogromny wkład w odzyskiwaniu wolności przez narody Europy zwłaszcza środkowo-wschodniej. (...)

O tym wszystkim nie zapominajmy. Nie pozawalajmy, aby co roku spychano nas, Polaków, w milczenie, gdy wspominają znaczące rocznice. Nie pozwalajmy, aby przekłamywano historię, aby na dodatek nasi okrawali w polskich szkołach godziny przeznaczone na naukę historii, tak bardzo potrzebną młodemu pokoleniu. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami, kochajmy Polskę, naszą Ojczyznę.

Bracia i Siostry, mówię to z poczuciem rzeczywistości, którą w różny sposób próbują dzisiaj różni ludzie zasłonić. I za tą zasłoną nam przedstawiają jakieś swoje wizje, swoje, ich wizje, w których nie podobna się rozpoznać, ale które robią swoje. Zamykają usta wielu Polakom, wielu ludziom, którzy po prostu lękają się, aby zabrać głos i po prostu krzyknąć: Król jest nagi.

Natomiast treści religijne pielgrzymka myśliwych znalazła w Słowie Bożym dzisiejszej liturgii i u świętych patronów, Huberta i Marcina. W nawiązaniu do ewangelii o wdowim groszu Ksiądz Biskup Stanisław powiedział: Prawda wszechczasów: ludzi wielkich, zasłużonych łatwiej znaleźć wśród ubogich i maluczkich, aniżeli wśród bogatych, dobrze ustawionych, usytuowanych, nawet uczonych. W ubogich i maluczkich jeszcze nie zagnieździła się tak bardzo znieczulica. Częściej jeszcze w nich miłość można znaleźć, dawanie siebie służbie drugiego człowieka, w służbie wspólnego dobra, Ojczyźnie. Historia uczy, że w czasach trudnych wielcy często zawodzą. Zastraszeni, kierowani swoimi interesami mówią, że trzeba pertraktować.  No i pertraktowali, również z wrogami Polski. A kto obronił polskie Ojczyzny? Najczęściej ci prości ludzie. Dawali największą cenę – własne życie. Bronili Polski robotnicy, jeszcze tak nie dawno. A dzisiaj jakby wstydzili się ci, którzy zagarnęli owoce tej walki wspominać robotników. Robotnicy, rolnicy, ci najwięcej o Polsce pamiętali i pewno będą pamiętać.

W metaforze wdowiego grosza Słowo Boże chce poruszyć i uwrażliwić sumienia tych, którym powierzono gospodarowanie majtkiem i dobrami w kraju, województwach, powiatach, gminach, instytucjach, przedsiębiorstwach. Niech pamiętają o wdowim groszu im powierzonym, aby go nie zmarnowali, a już nigdy nie zdefraudowali.

Kończąc Ksiądz Biskup zwrócił siędo leśników i myśliwych: Myśliwi są na ogół w większości ludźmi o żywym zmyśle wiary. Wierzycie w Boga. Z Bogiem łączycie swoje spotkania, obrzędy, zwyczaje. I dobrze czynicie. Życzę wam, abyście na zwierzęta i ptaki patrzyli jako na Boże stworzenia, które w jakiś sposób zostały powierzone waszej trosce i odpowiedzialności. Polując, nie zapominajcie o tym. Niech wam nigdy nie zabraknie odniesienia do zasad etycznych i moralnych, i miejcie radość. Cieszcie się, czyńcie swoją przynależność do Kół Łowieckich prawdziwą nobilitacją. Przynależę do Koła Myśliwskiego – to nobilituje. Mam tego świadomość. Swoim życiem i postępowaniem tę nobilitację objawiam i potwierdzam. Życzę wam tego, niech wam Bóg błogosławi.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

 

W procesji z darami panowie Romuald Kłodnicki i Marek Sieracki przynieśli dary pól i lasów ofiarowane przez Koło Łowieckie nr 27 "Bażant" w Kobylinie oraz kwiaty, które po zakończonej Eucharystii złożone zostały przy pomniku Jana Pawła II na pl. św. Józefa. Kwiaty przygotowały Koła Łowieckie nr 11 "Kuropatwa" z Krotoszyna i nr 18 "Sokół" z Antonina.

Modlitewne spotkanie w Sanktuarium św. Józefa uwieńczył Akt Zawierzenia Opiekunowi Zbawiciela odczytany w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny z Nazaretu. Już po raz dziewiąty gromadzisz w Swoim Domu, Polskim Nazarecie, Myśliwych Regionu Kaliskiego. Pielgrzymując do Twojego Sanktuarium, stajemy dzisiaj w duchu wdzięczności za Twoją opiekę nad myśliwymi i ich rodzinami. Dziękujemy też za, że co roku pozwalasz im przeżywać kolejną pielgrzymkę na to święte miejsce.

W tych słowach pragniemy powierzyć Bogu przez Twoje wstawiennictwo życie wszystkich myśliwych i ich rodzin. Dopomóż im w pięknie przyrody dostrzegać ślady obecności Boga, abyśmy z należytym szacunkiem i etyką myśliwską przestrzegali sumiennie praw łowieckich oraz troszczyli się o ojczystą przyrodę.

Modlitwą otaczamy dzisiaj również naszą Ojczyznę - Polskę, dziękując Bogu za jej wolność i niepodległość. Prosimy, aby Polacy w duchu patriotyzmu zawsze kochali swoją Matkę - Ojczyznę.

Święty Józefie, Ty trzymasz Jezusa za rękę; nie opuszczaj nikogo, kto do Ciebie przychodzi, aby prosić o pomoc. Razem ze świętym Hubertem prowadźcie nas zawsze drogą bezpieczną do Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Po Eucharystii pielgrzymi - myśliwi, leśnicy, łowczy - udali się przed pomnik bł. Jana Pawła II i złożyli tam kwiaty.