In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 4 Października 2012

ks. Łukasz Przybyła

Październikowa modlitwa w intnecji rodzin
i obrony poczętego życia

V Pielgrzymka Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

4 października 2012 roku po raz piąty w modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia uczestniczyli studenci i profesorowie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pond dwustu studentów przybyło do Kaliskiego Sanktuarium św. Józefa, by wypraszać potrzebne łaski na rozpoczynający się dwunasty rok akademicki toruńskiej uczelni.

Galeria

Przygotowując się do pielgrzymki do Kalisza Dziekan WSKSiM dr Dorota Żuchowska powiedziała, że jest to szczególny czas łaski dla społeczności akademickiej. Ta pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu towarzyszy inauguracji roku akademickiego w WSKSiM i właśnie od tej modlitwy, wspólnie rozpoczynamy nowy rok akademicki. To jest duchowe przygotowanie do inauguracji. Natomiast, jak co roku, studenci bardzo chętnie zapisują się na wyjazd. Jedziemy kilkoma autokarami. Myślę, że jadą także by modlić się za swoje rodziny, ale też polecać Panu Bogu sprawy swoich przyszłych rodzin a także modlić się o dobrego współmałżonka.

Przybyłych do Sanktuarium studentów oraz pielgrzymów powitał Kustosz, Ksiądz Prałat Jacek Plota, który jednocześnie wprowadził w temat październikowej modlitwy:

Przeżywamy miesiąc październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej, do której wielokrotnie podczas swoich objawień zachęcała sama Matka Boża i prosiła: „odmawiajcie różaniec”. Odpowiadając na prośby Matki Bożej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach. Również o taką modlitwę prosił bł. Jan Paweł II. 16 października 2002 roku skierował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym napisał: „Jako modlitwa o pokój różaniec był też zawsze modlitwą  rodziny i za rodziny. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.”

Temat październikowej modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia brzmiał: Trzeba, aby młodzież modliła się za rodziny! Jaka rodzina taki naród – Polskę uratuje rodzina.

Nabożeństwo adoracyjne w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzili o. Tadeusz Rydzyk, ks. Łukasz Przybyła oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Następnie studenci z Teatru Rapsodycznego "Laboratorium słowa", działającego przy WSKSiM, przedstawili inscenizację opartą na fragmentach poematu „Beniowski” Juliusza Słowackiego w reżyserii Mirosławy Marcheluk i pod opieką artystyczną o. Waldemara Gonczaruka.

 

Kolejnym punktem spotkania była konferencja „Korzenie polskiego patriotyzmu” wygłoszona przez prof. dra hab. Mieczysława Rybę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja oparta została na przesłaniu ks. Piotra Skargi, którego rok w Polsce obecnie obchodzimy z racji okrągłej rocznicy jego śmierci. Ks. Piotr Skarga został przywołany, ponieważ to postać znacząca w Kościele, ale i w Ojczyźnie. Występował jako przedstawiciel Kościoła, ale mówił także, jako choćby rektor uczelni wileńskiej, w sprawach publicznych i politycznych, bo i wtedy Rzeczpospolita była w kryzysie; a widział Ojczyznę także w perspektywie historii Kościoła. Opisywana przez niego w Żywotach Świętych postać św. Wojciecha poniosła śmierć po to, by na płaszczyźnie życia publicznego i społecznego kwitła moralność. Tak kiedyś, jak i dziś rozlega się wołanie Kościoła, by życie publiczne i polityka były moralnymi.

Prof. Ryba przywołał obecne tak kiedyś, jak i dziś wady społeczne, jakimi jest choćby kosmopolityzm a także pewna rozbieżność wśród osób działających na polu polityki polegająca na tym, że z jednej strony powołuje się na osobę ks. Piotra Skargi, ustanawiając w Polsce rok upamiętniający jego osobę, a z drugiej strony protestuje się, gdy duchowni występują w obronie spraw społecznych, biorąc udział również w życiu społeczno-politycznym.

 

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Ptrzy ołtarzu stanęli również Ksiądz Biskup Senior Stanisław Napierała, Ksiądz Biskup Senior Teofil Wilski oraz kapłani z diecezji kaliskiej i z calego kraju. Na modlitwie obecny był również Biskup Kaliski Edward Janiak. Główny Celebrans w pozdrowieniu liturgicznym zwrócił się do przybyłych pielgrzymów: Zgromadziliśmy się tu, w tym Sanktuarium, by Panu Bogu powierzać nasze trudne sprawy, by uciekać się z naszą radością i naszym szczęściem, by prosić o błogosławieństwo na przyszły czas. O takie błogosławieństwo proszą studenci WSKSiM. O takie błogosławieństwo i pocieszenie w chwilach trudnych proszą obecni tu pielgrzymi, jak i ci, którzy trwają teraz na modlitwie przy Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wznieśmy nasze serca do Pana Boga, niech będą to serca przepojone modlitwą i niech będą czyste.

W homilii Ksiądz Biskup Marian Florczyk podkreślił, że św. Józef nazywany jest przez Kościół sługą wiernym i roztropnym. Swoje kazanie skupił na służbie i stwierdził, że służba nie jest równa służbie. Można służyć dla pieniędzy, dla jakiegoś układu, dla kariery, można okazać się sługą w partii, czy też w innym stowarzyszeniu. Można służyć dla wygody, tylko po to, by więcej posiąść i więcej mieć, jeszcze więcej znaczyć. Można sprzedać się na służbę zatracając wszelkie cechy dobrego człowieczeństwa.

Zaznaczył, że jest też służba, w której człowiek się nie zatraca, służba, która nie poniża, ale uszlachetnia. Taka służba potrzebna jest rodzinie, słabym, narodowi, a ostatecznie potrzebna jest każdemu człowiekowi. Jest to służba z miłości – wymieniał bp Florczyk. Stwierdził, że służba z miłości to ciągłe dawanie siebie komuś. Taka służba jako dar z samego siebie potrzebna jest dziś dzieciom, ale także małżonkom, potrzebna jest w naszych rodzinach – powiedział biskup.

Przypomniał, że rozpoczyna się Rok Wiary w Kościele Katolickim i zachęcał, aby ten czas był refleksją o wierze i ufności Bogu. Święty Józefie, pomagaj tym, którym trudno przyjąć nowe życie. Święty Józefie pomagaj tym małżonkom, którzy mają kłopoty i wzajemnie się denerwują na siebie. Niech oni przyjmą Twoją miłość i wzór Twojej miłości do Maryi. Święty Józefie sługo wierny i roztropny wspomagaj nas – mówił bp Florczyk.

HOMILIA KS. Bpa MARIANA FLORCZYKA W CAŁOŚCI - TUTAJ

 

Przed błogosławieństwem studenci zawierzyli dwunasty rok działalności uczelni toruńskiej opiece św. Józefa.

Po raz pierwszy nie czułem się gościem w tym Sanktuarium, ale domownikiem - Powiedział na zakończenie spotkania obecny po raz pierwszy jako gospodarz Biskup Kaliski Edward Janiak. Następnie wymienił wszystkich zaproszonych gości, wyrażając swoją wdzięczność za ich obecność. Nawiązując zaś do tematu spotkania, Ksiądz Biskup Edward powiedział, że dziś co raz rzadziej mówi się o patriotyzmie, Europa się unifikuje, zacierają się granicę. W wychowaniu więc do miłości do Ojczyzny ważne jest wychowanie do miłości do małej ojczyzny, do miejsca z którego się pochodzi, do chrzcielnicy, bo wtedy wpisuje się najpiękniejszy testament w serca dzieci. Gdziekolwiek się potem pójdzie, to to co otrzymało się w domu rodzinnym nie jest żadnym ciężkim bagażem, ale umocnieniem. Zło zwycięża się dobrem i miłością, nie złością. Bardzo ważnym elementem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, jest odwaga bycia Polakiem, gdziekolwiek się jest. Biskup Kaliski podziękował również publicznie Księdzu Biskupowi Stanisławowi za jego dotychczasowe zasługi w szerzeniu kultu św. Józefa, podobne podziękowanie skierował w odniesieniu do Telewizji Trwam: Dziękuję mojemu poprzednikowi, że tak dbał, tak pielęgnował i tak bardzo starał się, żeby św. Józef odbierał cześć nie tylko w diecezji kaliskiej. Św. Józef Kaliski dziś jest znany w całym świecie i to jest też ogromna zasługa Telewizji Trwam i Radia Maryja.

Obecny podczas modlitwy Ojciec Dyrektor Radia Maryja, Tadeusz Rydzyk, wyraził swą radość z planowanego na 7 listopada Spotkania Rodziny Radia Maryja z Benedyktem XVI w Rzymie. Zapraszając wiernych do pielgrzymowania do Rzymu w Roku Wiary, zapewnił, że Ojciec Święty wie o przygotowywanej pielgrzymce. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk złożył szczególne podziękowania wszystkim księżom biskupom, którzy podczas niedawnego 359. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wyrazili ponownie poparcie dla Telewizji Trwam i powołali ks. bp. Sławoja Leszka Głódzia na delegata Episkopatu Polski ds. Telewizji Trwam. Dyrektor Radia Maryja podziękował również za tak liczną obecność i jedność podczas marszu w obronie wolnych mediów "Obudź się, Polsko!", jaki odbył się w minioną sobotę w Warszawie. W kontekście antyklerykalnych publikacji, jakie pojawiają się w niektórych mediach, wezwał wiernych do modlitwy za kapłanów, Kościół i do obrony księży. Dyrektor Radia Maryja zawierzył świętemu Józefowi uczelnię, studentów, wykładowców i rektorów uczelni: o. rektora dr. Krzysztofa Bielińskiego CSsR i przejmującego posługę rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr. Zdzisława Klafkę CSsR.

W czasie Eucharystii śpiewał Chór Akademicki WSKSiM w Toruniu  pod dyrekcją Pani Ireny Szczurko przy akompaniamencie organisty Elżbiety Szczurko. Po zakończonej modlitwie studentów ugościło Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.