In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 8 Września 2012

ks. Łukasz Przybyła

Czuwanie Zgromadzeń Honorackich u św. Józefa

W nocy z 8 na 9 września przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego trwały na modlitwie Siostry ze Zgromadzeń Honorackich, a więc założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego. Do Kaliskiego Sanktuarium przybyło 300 sióstr z całej Polski, z 12 zgromadzeń habitowych i bezhabitowych.

Galeria

Czuwanie wpisane było w kalendarz trwającego V roku Wielkiej Nowenny przed setną rocznicą śmierci bł. Honorata Koźmińskiego. Hasłem tego roku są słowa "Miłosierdzie i służba", a mottem czuwania w Kaliskim Sanktuarium były słowa Ojca Założyciela zgromadzeń: "Idźcie do Józefa... a nie doznacie zawodu". W ramach Wielkiej Nowenny siostry biorą udział w dniach skupienia, sympozjach, konferencjach, pielgrzymkach, czuwaniach i rekolekcjach. Jednym z punktów Nowenny była także nocna, modlitewna obecność w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Czuwanie rozpoczęło się o godzinie 20.00 od powitania i przedstawienia historii kultu św. Józefa w Kaliszu przez Kustosza Sanktuarium, Księdza Prałata Jacka Plotę. Następnie Siostry wzięły udział w Apelu Jasnogórskim poprowadzonym przez o. Aleksandra Jacyniaka, jezuitę. Po Apelu br. Paweł Teperski, kapucyn, skierował do sióstr słowa konferencji, po której do północy siostry trwały na adoracji indywidualnej i wspólnotowej ze św. Józefem. Następnie uczestniczyły w Eucharystii, którą o północy sprawował również o. Aleksander Jacyniak. Po Mszy Świętej była także modlitwa różańcowa, czas świadectw "Święty Józef w moim życiu" i Godzinki do św. Józefa. Czuwanie zakończyło się o 5.00 rano aktem oddania św. Józefowi.

Siostry w trakcie obecności w Sanktuarium mogły skorzystać z zaplecza Domu Pielgrzyma a także z ciepłego posiłku i poczęstunku. Za przygotowanie i przebieg pielgrzymki odpowiedzialni między innymi byli br. Grzegorz Filipiuk OFM Cap, m. Anna Bugaj AI i m. Jolanta Milanowska CSFA.

 

KONFERENCJA BR. PAWŁA TEPERSKIEGO z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
rzecznika prasowego, dyrektora Biura Prasowego Kapucynów

 

 

Do Rodziny Zgromadzeń Honorackich, reprezentowanych także w Kaliszu w czasie nocnego czuwania należą:

 1. Doloryści – Zgromadzenie Synów Matki Bożej Bolesnej
  Bezhabitowe zgromadzenie braci dolorystów powstało w celu opieki nad ubogą młodzieżą. Obecnie podejmują pracę w różnych zawodach, a także prowadzą dom rekolekcyjny.
 2. Honoratki -   Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi
  Honoratki są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym założonym w celu podtrzymywania wiary i rozwoju życia chrześcijańskiego w społeczeństwie, szczególnie w środowiskach robotniczych.
 3. Imienia Jezus
  Poświęcenie życia za wolność i rozwój Kościoła na całym świecie jest powołaniem sióstr Imienia Jezus. Apostolski charyzmat zgromadzenia realizowany jest obecnie przede wszystkim przez dawanie świadectwa w środowisku, przez dobry przykład i pomoc potrzebującym, uczestniczenie w pracach duszpasterskich Kościoła lokalnego.
 4. Niepokalanki - Córki Maryi Niepokalanej
  Córki Maryi Niepokalanej są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym, założonym w celu szerzenia czci Maryi Niepokalanej przez oddanie się w niewolę miłości według św. Ludwika Grignion de Montfort i pracę nad podniesieniem poziomu życia religijnego i moralnego mieszkańców miast.
 5. Obliczanki – Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza
  Powołaniem Obliczanek jest wynagradzanie Panu Bogu za grzechy własne i całego świata oraz kult Najświętszego Oblicza.
 6. Pasterzanki - Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
  Pasterzanki mają za cel pozyskiwanie dla Boga osób żyjących niezgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej, szczególnie dziewcząt, a także dzieci narażonych na demoralizację.
 7. Posłanniczki - Instytut Świecki Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi
  Posłanniczki powstały w 1874 r. jako pierwsze z 26 Zgromadzeń ukrytych przed światem założonych przez bł. Honorata. Od początku, najpierw jako Zgromadzenie bezhabitowe, obecnie jako Instytut Świecki, Posłanniczki prowadzą pracę wychowawczą w środowiskach świeckich, zlaicyzowanych, często ateistycznych.
 8. Sercanki - Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Powołaniem sióstr Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny jest życie ukryte w zjednoczeniu z Bogiem, dawanie świadectwa wiary w swoim środowisku, aby przepoić je duchem chrześcijańskim, szczególnie poprzez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
 9. Sługi Jezusa
  Celem bezhabitowego Zgromadzenia Sług Jezusa jest pomoc duchowa i materialna młodzieży żeńskiej w celu przygotowania jej do zawodu i założenia własnej rodziny opartej na zasadach chrześcijańskich.
 10. Służki - Służki Najświętszej Maryi Panny
  Powołaniem Służek jest praca nad odrodzeniem wiary i moralności chrześcijańskiej w środowisku wiejskim. Służki realizują to powołanie poprzez szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumień chrześcijańskich.
 11. Westiarki Jezusa
  Zadaniem Westiarek jest troska o miejsca kultu, w których w szczególny sposób jest obecny Chrystus. Siostry w większości swoich domów prowadzą pracownie hafciarskie i pracownie szycia szat liturgicznych. Wyrazem troski o świątynie jest praca w charakterze zakrystianek i organistek w kościołach.
 12. Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych
  Powołaniem Wspomożycielek jest pomaganie cierpiącym oczyszczenia duszom zmarłych, przez modlitwę, ofiarę i prace apostolskie.