In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 8 Września 2012

ks. Łukasz Przybyła

XX Europejskie Dni dziedzictwa w Kaliszu

W miesiącu wrześniu miasto Kalisz od dwudziestu lat włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach tego projektu przez cały miesiąc organizowane są prelekcje, konferencje, spotkania i wystawy poświęcone dziedzictwu kulturowemu regionu kaliskiego. Wszystko to odbywa się pod hasłem "Tajemnice codzienności" i przygotowywane jest przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM na podstawie złożonych przez mieszkańców propozycji na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa - koordynatora krajowego EDD.

Galeria

 

W ramach tegorocznych, dwudziestych Europejskich Dni Dziedzictwa w Auli św. Józefa w Domu Pielgrzyma znajdującego się przy Bazylice - Sanktuarium św. Józefa - 7 września o godzinie 17.00 odbyła się konferencja popularno-naukowa pod tytułem „Podróżowanie na przełomie XIX i XX wieku". Organizatorem konferencji było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Kaliszu. Spotkanie obejmowało szereg następujących po sobie odczytów w następującej kolejności:

(godz. 17.00-17.20) Joanna Bruś – Kosińska, O hotelach w dawnym Kaliszu – przegląd obiektów hotelarskich z XIX i I połowy XX wieku;

(godz. 17.30 –17.50)  Olgierd Przepiórka, Turystyka w Kaliszu na przełomie XIX i XX wieku;

(godz. 18:00 – 18:20) Halina Marcinkowska, Nakazy i zakazy związane z przemieszczaniem się podczas świąt religijnych;

(godz. 18:30 –  18:50) Anna Gawrzyjał, Dzieje kaliskiej kolei w 110. rocznicę powstania;

(godz.19:00 – 19:20) Mateusz Halak, Architektura kaliskich dworców kolejowych;

(godz. 19:30 - 19.50) Robert Papuziński, Stefan Szolc – Rogoziński i jego wyprawy:

(godz.20.00-20.15) Dyskusja i zakończenie konferencji.

Dziękując za dotychczasową współpracę i włączenie się w przygotowanie tak różnorodnych przedsięwzięć, zapraszamy do dalszej współpracy w upowszechnianiu dziedzictwa kullturowego Kalisza i Ziemi Kaliskiej.