In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Aktualności
Czwartek, 28 Czerwca 2012

ks. Łukasz Przybyła

Dwa z czterech ołtarzy bocznych już w Bazylice

W drugiej połowie czerwca dobiegły końca prace nad konserwacją i renowacją dwóch z czterech ołtarzy bocznych znajdujących się w Bazylice św. Józefa.

Galeria

Nad całością prac czuwa Konserwator Dzieł Sztuki pani mgr Maria Góralczyk z Częstochowy. Tam też przeprowadzano niezbędne zabiegi konserwacyjne polegające między innymi na zahamowaniu procesów niszczenia oryginalnej substancji zabytkowej przez aktywne drewnojady, wilgoć i grzyby. Skutkiem tego było bowiem postępujące osłabienie mechaniczne obiektów i coraz większa ich destrukcja. Przeprwoadzono również dezynfekcję i dezynsekcję drewnianych elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych, konsolidację warstw malarskich i pozłot, usunięto wtórne warstwy malarskie pozłot i srebrzeń, uzupełniono ubytki formy przez flekowanie i kitowanie, wykonano retusze i rekonstrukcje warstw malarskich, złoceń oraz srebrzeń, konserwację obrazów ołtarzowych z prostowaniem i ewentualnym dublażem podobrazi a także zabezpieczono warstwy malarskie werniksami.

Starania o rozpoczęcie działań konserwatorskich ołtarzy rozpoczęto we wrześniu 2011 roku, a pierwsze prace ruszyły w styczniu 2012 roku.

W ostatnich dniach (26-28 czerwca 2012) do Bazyliki przywiezione zostały i zamonotwane z powrotem pierwsze dwa z czterech ołtarzy: św. Alojzego Gonzagi i św. Stanisława Kostki. Do konserwcaji i renowacji oddane zostały natomiast ołtarze Matki Boskiej Bolesnej i Męki Pańskiej.

Ołtarze i ich dekoracja rzeźbiarska stanowią największy na terenie Kalisza i najlepiej zachowany zespół rzeźb autorstwa przybyłego ze Śląska i osiadłego w Kaliszu, znanego rzeźbiarza Franciszka Eytnera. Są znakomitym przykładem silnego oddziaływania rzeźby śląskiej na rzeźbę kaliską i południowo-wielkopolską oraz dowodem artystycznej łączności tych dwóch regionów i środowisk artystycznych w 2 poł. XVIII w. Walory historyczne ołtarzy i ich rzeźbiarskiego wystroju podnosi fakt, iż ich autorstwo i czas powstania są znakomicie udokumentowane źródłowo, przez co stały się one przedmiotem ogólnopolskich badań naukowych.

Wiecej informacji znajduje się w opracowaniu pani Ewy Andrzejewskiej - TUTAJ