In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 22 Czerwca 2012

ks. Łukasz Przybyła

XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne
"Carmen Sacrum Festival" Kalisz 2012
120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej


W piątek, 22 czerwca, zainaugurwano w Kaliszu XIX Wielkpolskie Spotkania Chórlane Carmen Sacrum, które tym razem połączone są z jubileuszem 120-lecia tradycji chóralnych w Bazylice św. Józefa. Trzydniowe Spotkania zagospodarowano śpiewem o różnym charakterze i w różnych miejscach.

Galeria

"Carmen Sacrum Festiwal" jest skierowany przede wszystkim do chórów amatorskich. Celem festiwalu, oprócz promowania muzyki chóralnej i doskonalenia poziomu artystycznego chórów amatorskich, jest również wzajemna konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń i okazja do nawiązywania kontaktów miedzy zespołami.

Carmen Sacrum rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice św. Józefa o godzinie 18.00 połączoną z koncertem muzyki sakralnej, w czasie których usłyszeć można było Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej z Limanowej pod dyrekcją Haliny Dyczek oraz Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium św. Józefa. W koncelebrze uczesniczyli również ks. dr Piotr Paćkowski – Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores, ks. kanonik Jacek Paczkowski, Prezes Związku CHórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej i ks. proboszcz Alfred Berlak.

Ksiądz Prałat Jacek przywitał na początku Eucharystii wszystkich uczestników modlitwy: Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich, którzy zgromadzili się na Liturgii, która inauguruje XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum. Tegoroczne spotkania poświęcone zostały 120-letniej nieprzerwanej tradycji śpiewu chóralnego w naszej Bazylice św. Józefa. Jest z nami duchowo złączony Ksiądz Biskup Stanisław, który nie mógł przybyć z powodu przebywania na Kongresie Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu. Podobnie też Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, ks. dr hab. Robert Tyrała.

Wzmianki o chóralnym śpiewaniu w Kolegiacie Kaliskiej pochodzą z dokumentów kościelnych lat osiemdziesiątych XIX wieku. Obecny Chór Chłopięco-Męski jest bezpośrednim spadkobiercą chóru męskiego Echo i jego wszystkich poprzedników.

Serdecznie witam zaprzyjaźnionych z chórem muzyków, kompozytorów, dyrygentów. Cieszymy się z obecności władz miasta Kalisza. Witam członków Towarzystwa Śpiewaczego Echo, rodziców, dziadków, naszych chórzystów. Cieszę się z obecności Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i pani dyrygent Haliny Dyczek. Witam gorąco także nasz chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej i jej dyrygenta, kierownika artystycznego pana Marka Łakomego. Dziękuję wszystkim dobrodziejom, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.

Następnie Ksiądz Prałat przywołał słowa listu Księdza dra hab. Roberta Tyrały, Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, nie mogącego uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych w Kaliszu. Wśród nich znajdowały się i te: Wasz udział na Kongresach Pueri Cantores w Polsce i za granicą jest zawsze żywym świadectwem zainteresowania działalnością naszej wspólnoty. O tym świadczy także wasza codzienna działalność. Pueri Cantores to wspólnota ideałów i celów, żyje jednym życiem duchowym. Pueri Cantores to ruch liturgiczny, który żyje na serio chrześcijaństwem. (...) Moi drodzy kaliscy śpiewacy! Wy to wszystko realizujecie na co dzień. Wy tego wszystkiego jesteście świadkami. Dziękuję Wam za tak piękny przykład Waszej pracy, powołania i dbałości o muzykę w liturgii i jej piękno. (...) Na lata działaności życzę wielu sukcesów duchowych i muzycznych w Wszystkich uczestników Liturgii i koncertu serdecznie pozdrawiam.


Homilię wygłosił zaproszony do koncelebry Ksiądz dr Piotr Paćkowski: Gromadzimy się tutaj, bo chcemy uczcić ważną rocznicę - rozpoczął Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores. - Bowiem jest to rocznica funkcjonowania chóralistyki w tym świętym miejscu. Badacze zajmujący się historią tej świątyni, tego sanktuarium, znajdują w zapiskach kościelnych uwagi o istnieniu już chóru 120 lat temu, a być może i jeszcze klika czy kilkanaście lat wstecz można będzie coś dołożyć. Mogę dodać, że w procesji na wejście zauważyłem tu w świątyni tablicę poświeconą Prymasowi Karnkowskiemu. (...) Doszukując się związków muzycznych trzeba powiedzieć, że z polecenia tegoż Prymasa w XVII-wiecznej Polsce wydano księgi liturgiczne, muzyczne zawierające polską tradycję muzyczną i polską tradycję liturgiczną. A więc jego postać i dzieło wpisują się w tę wspólnotę chrześcijan, która od wieków gromadzi się tu, aby wysławiać Pana Boga.

W sposób naturalny ta rocznica staje się świętem tych, którzy są bezpośrednimi następcami tych, którzy tu kiedyś na początku śpiewali i funkcjonowali od strony muzycznej. Stajecie się więc, Chórzyści, przekaźnikami wielkiej tradycji muzycznej, ale nade wszystko tradycji teologicznej, kultu Bożego. I trzeba o tym pamiętać. Choć nie do wszystkich może waga kultywowania tej tradycji dociera. Jesteście w tym ciągu wielu lat, wielu pokoleń, które tu już kiedyś wychwalały śpiewem Pana Boga. To przywilej i łaska, że was spotyka to w tym momencie, że możecie czcić tę okrągłą rocznicę, że odbieracie splendor i chwałę, bo pełnicie tu i teraz posługę. Niech to będzie dla was ważne wydarzenie i niech ustawi was we wspólnocie Kościoła wszystkich czasów, wszystkich wieków, we wspólnocie całego Kościoła Powszechnego.

Wśród wielu przesłań, jakie znalazły się w homilii pod adresem chórzystów-jubilatów znalazło się i to, nawiązujące do Liturgii Słowa: Federacja Pueri Cantores przez wspólne spotkania jeździ od jednego miejsca do drugiego, w Polsce i za granicą po to, by przez swój śpiew i muzykę nieść orędzie, nieść ewangelię, dobrą nowinę, że Jezus Chrystus wybawił nas od śmierci wiecznej. W to wezwanie „Idźcie i nauczajcie” wpisujecie się i wy, Chórzyści i otwieracie nową perspektywę właśnie na tej płaszczyźnie muzyki sakralnej i wpisujecie się przez swoją piękną, długą wspaniałą tradycję. Bądźcie z niej dumni, szanujcie ją, starajcie się, aby nie zaginęła, doceniajcie trud tych, którzy nad tym pracują, patrzcie życzliwie na tych, którzy próbują swoich sił poświęcają się, by ćwiczyć a później, by wyśpiewać to Panu Bogu.

 

Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Prałat Jacek Plota pobłogosławił Statuetki św. Józefa przyznawane laureatom i uczestnikom Festiwalu a następnie odbył się koncert muzyki sakralenej z udziałem Chóru Bazyliki Kaliskiej i zaproszonego Chóru z Limanowej. Po spotkaniu w kościele w Auli w Domu Pielgrzyma miało miejsce jubileuszowe przyjęcie.

 

W poprzednich latach na Carmen Sacrum Festival występowały m. in. Kraków Gospel Choir, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" z Koła, Chór "Aksion" Prawosławnej Katedry św. Mikołaja w Białymstoku, Chór Chłopięco-Młodzieżowy Państwowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Chór Żydowski "Clil", Pueri Cantores Plocenses a także Chór "Castellum Cantans" z Kórnika.