In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 7 Czerwca 2012

ks. Łukasz Przybyła

Czerwcowa modlitwa w intnecji rodzin

I Czwartek Miesiąca czerwca, (7 czerwca), zbiegł się tym razem z Uroczystością Bożego Ciała. Po przedpołudniowej Procesji ulicami Kalisza, popołudniu w Sanktuarium św. Józefa rozpoczęła się modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia w kontekście tematu: Eucharystia: Komunia z Chrystusem oraz między nami. Przed Najświętszym Sakramentem modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia.

Galeria

Dzisiejszą modlitwę transmitowało Radio Maryja bez udziału kamer telewizyjnych. Wiernych w Bazylice św. Józefa o godzinie 17.30 powitał Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota:

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Uroczystością Bożego Ciała. Jezus Chrystus wychodzi na ulice miast i wsi, aby błogosławić nam, błogosławić nasze domy, pola i zagrody.

Poprzez udział w procesji Eucharystycznej wyrażamy publicznie naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. „Witaj Jezu Synu Maryi” – tak śpiewaliśmy dziś, idąc w procesji ulicami naszego miasta, a teraz pragniemy kontemplować tę Tajemnicę w zaciszu „Polskiego Nazaretu”, u stóp Świętej Rodziny, rozważając temat dzisiejszego spotkania:„Eucharystia: Komunia z Chrystusem oraz między nami. Przed Najświętszym Sakramentem modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia”.

Trzy dni temu, 4 czerwca, wspominaliśmy piętnastą rocznicę wizyty Ojca Świętego, dziś już Błogosławionego Jana Pawła II w naszym Sanktuarium. Ukazując znaczenie tego miejsca, Ojciec Święty zostawił nam przesłanie, które brzmi: „Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym jak wielką wartością jest rodzina”.

Poprzez te comiesięczne pierwszoczwartkowe spotkania staramy się wypełnić wolę Ojca Świętego, obejmując naszą modlitwą poczęte życie i rodziny, szczególnie te, którym jest ciężko. Gromadzimy się tu dzięki trosce i staraniom J. E. Ks. Biskupa Stanisława Napierały, którego bardzo serdecznie i gorąco witamy w naszej wspólnocie.

Należy też podkreślić, że w tych dniach odbywały się VI Światowe Spotkania Rodzin w Mediolanie. Papież Benedykt XVI, jak powiedział dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego, głosił nam dobrą nowinę o rodzinie. „Ukazał nam chrześcijańską wizję rodziny jako dobrą nowinę, jako coś pięknego, pociągającego. Były piękne, głębokie świadectwa rodzin i nauczanie papieża. Jest wiele treści, które trzeba głęboko przemedytować.” Z pewnością na nasze czwartkowe modlitewne spotkania będziemy czerpać myśli i inspiracje z tego źródła.

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Uroczystością Bożego Ciała. Jezus Chrystus wychodzi na ulice miast i wsi, aby błogosławić nam, błogosławić nasze domy, pola i zagrody.

Poprzez udział w procesji Eucharystycznej wyrażamy publicznie naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. „Witaj Jezu Synu Maryi” – tak śpiewaliśmy dziś, idąc w procesji ulicami naszego miasta, a teraz pragniemy kontemplować tę Tajemnicę w zaciszu „Polskiego Nazaretu”, u stóp Świętej Rodziny, rozważając temat dzisiejszego spotkania:„Eucharystia: Komunia z Chrystusem oraz między nami. Przed Najświętszym Sakramentem modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia”.

Trzy dni temu, 4 czerwca, wspominaliśmy piętnastą rocznicę wizyty Ojca Świętego, dziś już Błogosławionego Jana Pawła II w naszym Sanktuarium. Ukazując znaczenie tego miejsca, Ojciec Święty zostawił nam przesłanie, które brzmi: „Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Bracia i siostry ani na chwilę nie zapominajcie o tym jak wielką wartością jest rodzina”.

Poprzez te comiesięczne pierwszoczwartkowe spotkania staramy się wypełnić wolę Ojca Świętego, obejmując naszą modlitwą poczęte życie i rodziny, szczególnie te, którym jest ciężko. Gromadzimy się tu dzięki trosce i staraniom J. E. Ks. Biskupa Stanisława Napierały, którego bardzo serdecznie i gorąco witamy w naszej wspólnocie.

Należy też podkreślić, że w tych dniach odbywały się VI Światowe Spotkania Rodzin w Mediolanie. Papież Benedykt XVI, jak powiedział dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego, głosił nam dobrą nowinę o rodzinie. „Ukazał nam chrześcijańską wizję rodziny jako dobrą nowinę, jako coś pięknego, pociągającego. Były piękne, głębokie świadectwa rodzin i nauczanie papieża. Jest wiele treści, które trzeba głęboko przemedytować.” Z pewnością na nasze czwartkowe modlitewne spotkania będziemy czerpać myśli i inspiracje z tego źródła.

 

Po powitaniu obecnych kapłanów oraz grup pielgrzymkowych w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzone zostało nabożeństwo. Wśród wielu słów padły i te, nawiązujące do tematu spotkania:

Potrzebujemy Komunii z Chrystusem, bo potrzebujemy jedności między nami. Łączy nas tak wiele: jesteśmy wszyscy ludźmi; tu, na naszym gruncie, jesteśmy Polakami; wyznajemy wiarę w tego samego Boga; każdy chce godnie żyć i móc utrzymać najbliższych; każdy chce być w jakiejś mierze szczęśliwy i spokojny o jutro; wiele nas łączy.

Ale też i wiele dzieli: poglądy na te same sprawy, w tym także na sprawę troski o życie od poczęcia do naturalnej śmierci; o miejsce na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam; różnią nas kwestie społeczne i socjalne, ekonomiczne, gospodarcze i edukacyjne. W wielu przestrzeniach, choć tego samego wyznania, tej samej wiary, tej samej narodowości – tak bardzo się różnimy i nie potrafimy znaleźć kompromisu, tylko uparcie stawiamy na swoim, nie rzadko nawet nie chcąc wsłuchać się w racje innych, nawet gdy Ci inni manifestują te racje w głośnych marszach poparcia, czy to dla życia, czy to dla rodziny, czy to dla Telewizji Trwam, bo cichej i merytorycznej argumentacji nikt już nie chce słuchać.

Jesteśmy podzieleni, św. Józefie, jako Naród, ale też i na swoich podwórkach i w swoich domach. Wiele jest ran na Ciele Twojego Syna, Mistycznym Ciele, którym jest Kościół, i my je niejednokrotnie zadajemy. Potrzebujemy jedności w naszym Państwie, ale i w naszych domach, w naszych rodzinach. Gdzie jej szukać, jak nie u Ciebie, doskonale zjednoczonego z Jezusem Chrystusem?

To jest nasza nadzieja. Jedność, Komunia z Bogiem! Trwała, rzetelna a nie sporadyczna, od święta, relacja z Bogiem!

Chcemy o taką Cię św. Józefie prosić. Dziś tak wielu z nas wyszło na ulice miast, by zamanifestować wiarę i pragnienie jedności z Bogiem. Niech ta manifestacja przeradza się w czyn, w jedność pomiędzy nami, braćmi i siostrami w wierze, małżeństwami i rodzinami, Polakami.

CAŁOŚĆ NABOŻEŃSTWA - TUTAJ

Po nabożeństwie Biskup Kaliski sprawował Eucharystię. Na jej począttku zwrócił siędo przybylych pielgrzymów: Pierwszy czwartek miesiąca czerwca spotkał się z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Więc zgromadziliśmy się w Bazylice Sanktuarium św. Józefa, aby jak co miesiąc modlić się w intencji poczętego i nienarodzonego życia, w intencji rodzin, zwłaszcza tych, które znalazły się w trudnej sytuacji. Biorę równocześnie, bracia i siostry tu zgromadzeni, wasze intencje oraz te wszystkie intencje, które napłynęły do Sanktuarium św. Józefa i włączam je w Najświętszą Ofiarę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, aby przez orędownictwo św. Józefa Jezus je przyjął i pobłogosławił.

 

W homilii Ksiądz Biskup poruszył cztery tematy: Pierwszy temat: Poznali Go przy łamaniu chleba. Drugi temat: Chleb, który z nieba zstąpił. Trzeci temat: Jam jest chleb życia. Czwarty: Wierzę w Ciebie Boże Żywy.

W odniesieniu do pierwszego z nich Ksiądz Biskup pytał: Czy Msza Święta jest stawiana w naszym życiu na pierwszym miejscu  w niedzielę? Czy w tygodniu naszego życia nie zginęła niedziela wraz z Mszą Świętą? Czy nie sprowadziliśmy niedzieli do zwykłego dnia, tak iż tydzień to siedem powszednich dni pracy, ale bez niedzieli jako dnia świętego przeznaczonego dla Boga, dla człowieka, dla rodziny. Czy nie nastąpiło też w nas przewartościowanie pracy tak, że praca nie jest już dla człowieka, dla nas, lecz człowiek dla pracy, my dla pracy?

Rozwijając myśl tematu drugiego, Ksiądz Biskup Stanisław zadał kolejne pytania: Czy zamykanie przestrzeni publicznej dla Boga jest działaniem mądrym? Dlaczego zamykać przestrzeń publiczną dla Boga? Czy on nam zagradza? Przeciwnie, On nam siebie daje. On jest największym dobrem. Czy ostatnie manipulacje z lekcjami religii w nauczaniu publicznym to mądre działanie? Co ma znaczyć owo tajemnicze rozporządzenie Ministra Oświaty, które wyłącza religię z ramowego planu zajęć w polskiej szkole? Przecież tego rodzaju działanie, na pozór niewinne, owszem, tłumaczone uspokajająco, jakby lekcjom religii od 1 września nic nie zagrażało, niesie niebezpieczeństwo przerzucenia finansowania religii z państwa na samorządy. A to pociągnęłoby w wielu miejscach napięcia i konflikty między lokalną władzą i rodzicami z powodu braku pieniędzy w samorządach. Uderzyłoby w religię w szkołach. Stałoby się podstępnym działaniem zmierzającym ostatecznie do wyeliminowania Boga z przestrzeni publicznej, jaką jest szkoła.

Czy mądrymi można nazwać działania ustanowionych konstytucyjnie organów państwowych, które wbrew prawu odmawiają Telewizji Trwam dostępu do naziemnego nadawania na Multipleksie Cyfrowym? Uporczywa odmowa łamie prawo i krzywdzi miliony Polaków. Jest zamykaniem przestrzeni publicznej, dla wartości, które są z ducha, dla prawdy, dla Ewangelii, dla norm moralnych. Wszelkiego tego rodzaju działania, nawet perfekcyjnie maskowane pod pozorami strzępów wymyślanych doraźnie formalności są nie mądre. Same ostatecznie się demaskują i kompromitują. Przecież wszyscy wiedzą, o co tak naprawdę chodzi.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

Po zakończonej Mszy Świętej wierni mogli, jak zawsze, posilić się przy kuchni sanktuaryjnej, tym razem zupą ogórkową z chlebem.