In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 3 Czerwca 2012

ks. Łukasz Przybyła

Uroczystości ku czci Opieki św. Józefa

Sanktuarium Świętego Józefa obchodziło w niedzielę, 3 czerwca, uroczyście doroczny Odpust Opieki Świętego Józefa. To patronalne święto Miasta Kalisza i Diecezji Kaliskiej, której Opiekunem i Patronem jest Święty Józef. Jest to jednocześnie powrót do wielowiekowej tradycji sięgającej korzeniami roku 1680.

Galeria

Wtedy to Karmelici otrzymali pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na obchodzenie Święta Opieki Św. Józefa w trzecią niedzielę po Wielkanocy. Tu właśnie są początki późniejszej uroczystości Opieki Św. Józefa, która była obchodzona ku czci Opiekuna Kościoła Powszechnego. W Kaliskim Sanktuarium również było obchodzone Święto Opieki Św. Józefa w III-cią niedzielę po Wielkanocy.

W pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kaliskim Sanktuarium, 4 czerwca 1997 r., decyzją Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały Święto Opieki zostało przeniesione z III Niedzieli po Wielkanocy na I Niedzielę czerwca, aby połączyć wspomnienie kolejnej rocznicy nawiedzin Papieża Jana Pawła II w Sanktuarium Św. Józefa.

Tegoroczny odpust rozpoczął się, jak co roku, w wieczór poprzedzjący go procesją "Od Wojciecha do Józefa". W procesji rozpoczętej o godzinie 20.00 niesiono kopię obrazu Świętego Józefa Kaliskiego, relikwie św. Wojciecha przywiezione z Sanktuarium diecezjalnego św. Wojciecha w Cieszęcinie, relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa oraz inne relikwie znajdujące się w parafiach kaliskich. Uczestniczyli w niej księża z różnych parafii Diecezji, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu wraz z księżmi profesorami a także przedstawiciele niektórych parafii, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi, Koła Różańcowe, Bractwo Świętego Józefa, Bractwo Kaliskich Strzelców Kurkowych. Cześć Świętemu Józefowi przybyły również oddać zespoły w regionalnych strojach: z Łubnic, Piwonic oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Turska. W procesji uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta oraz mieszkańcy miasta Kalisza.

Przy Sanktuarium św. Józefa Ksiądz Biskup przypomniał, że przed 15 laty stanął tutaj Jan Paweł II jako pierwszy papież. – Ojciec Święty przybył do Kalisza, aby pokłonić się św. Józefowi i wskazać na rodzinę oraz ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na zakończenie spotkania na placu przed Bazyliką zagrał i zatańczył tradycyjnie już Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Turska.

 

Galeria

Na niedzielną sumę odpustową o godzinie 12.30, sprawowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Napierały w Bazylice św. Józefa przybyła również X Diecezjalna Pielgrzymka Rolników, Ogrodników i Sadowników oraz Bractwo Strzelców Kurkowych wraz z włodarzami Miasta Kalisza. W tym bowiem czasie Kalisz obchodzi swoje Dni, stąd też Msza Święta sprawowana była między innymi w intencji Miasta i jego mieszkańców.

Witając na uroczystości odpustowej wszystkich wiernych Ksiądz Prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium, nawiązał najpierw do piętnastej rocznicy nawiedzenia Sanktuarium przez papiaeża Jana Pawła II:

Przed piętnastoma laty, 4 czerwca 1997 roku, w Sanktuarium Świętego Józefa i przyległych do niego placach modlił się i sprawował Mszę Świętą Jan Paweł II, dziś już błogosławiony. Powiedział wówczas: "Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest nawiedzić Wasze miasto (...). Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium Świętego Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu". Na Placu św. Józefa, jakby w cieniu Jego Bazyliki, w drugą rocznicę papieskiej pielgrzymki do naszego Sanktuarium na zakończenie pierwszej w historii diecezji procesji "Od Wojciecha do Józefa" i jednocześnie tradycyjnego Odpustu Opieki Świętego Józefa został poświęcony pomnik Jana Pawła II, dziś można by powiedzieć, figura Błogosławionego Jana Pawła II.

Biskup Kaliski przypomniał wówczas, że pomnik, znak naszej miłości i wdzięczności za wizytę Jana Pawła II w Kaliszu, „przypomina nam głoszoną przez Niego Ewangelię”. Od tego dnia Plac św. Józefa wraz z pomnikiem stał się szczególnym miejscem dla wiernych. Tu co roku kończy się procesja "Od Wojciecha do Józefa", tu modlono się tak licznie w chwili śmierci Jana Pawła II, tu zatrzymują się pielgrzymki udające się do Sanktuarium Św. Józefa, tu gromadzą się kaliszanie na Apelu Jasnogórskim w kolejne dni Papieskie i w kolejne rocznice śmierci, tu nastąpiło powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, a wcześniej figury Matki Boskiej Fatimskiej. To miejsce nawiedzają również dostojnicy świeccy, władze, goście nawiedzający nasz gród. To miejsce jest dla diecezji i miasta szczególnie drogie i cenne.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi, że doroczny Odpust Opieki Świętego Józefa przeniósł na niedzielę przed 4 czerwca, by wspominać kolejne rocznice wizyty Jana Pawła II w stolicy Diecezji. Dziś wigilia XV rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Kalisza. Towarzyszy nam Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II w znaku relikwii. W Bazylice jest wystawa zdjęć z pielgrzymek Jana Pawła II przygotowana przez Pana Andrzeja Winiarza, a po Mszy Świętej udamy się pod pomnik – figurę Jana Pawła II, gdzie złożymy kwiaty i odmówimy modlitwę do Błogosławionego.

W powitaniu Ksiądz Kustosz ujął następnie władze miasta Kalisza: Bardzo się cieszymy, że przybyli również do swojego Patrona władze Miasta Kalisza z Panem Prezydentem i Jego zastępcami na czele oraz Radni z Przewodniczącym Rady, a także Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych. Historia pielgrzymek Rajców miejskich sięga połowy XVIII w., dokładnie od 1756 roku. Po przerwie reaktywowana została 20 lat temu przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, a od 1998 roku, kiedy to Stolica Apostolska na prośbę Biskupa Kaliskiego i Władz Miasta potwierdziła oficjalnie stosownym dokumentem patronat Św. Józefa nad Miastem Kaliszem, corocznie do tronu swojego Patrona przybywają wspólnie władze Miasta i Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych. (...) W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować za piękną współpracę z Miastem w dziele promocji Miasta i wsparcie materialne w prowadzonych pracach konserwatorskich w Bazylice.

Do powitań Ksiądz Kustosz dołączył także następujące gurpy: Witam Parlamentarzystów, Pana Starostę Powiatu Kaliskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, Cech Rzemiosł Różnych i Budowlanych, Bractwo Św. Józefa z Parafii Narodzenia NMP z Zagorzynka, które przybyło w pieszej pielgrzymce i Bractwo Św. Józefa przy naszym Sanktuarium.

Witam wszystkich kapłanów według godności i urzędów, kleryków naszego Seminarium i ministrantów. Witam ponad 20 pocztów sztandarowych między innymi: Miasta Kalisza, Bractwa Strzelców Kurkowych, Kombatantów, Kaliskich Szkół i innych. Witam wszystkich pielgrzymów, gości i mieszkańców Kalisza, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość Odpustową, by dziękować Świętemu Józefowi za opiekę nad naszym grodem, rolnikami i wszystkimi, którzy się do niego uciekają i wypraszają Boże błogosławieństwo.

Od 10 lat na Odpust Opieki Świętego Józefa przybywają rolnicy, ogrodnicy i sadownicy w swoich przedstawicielach, by pokłonić się Świętemu Józefowi i oddać w opiekę siebie, swoje rodziny i domostwa. Przynieśli dary owoce, warzywa i kwiaty. Są z nami przedstawiciele Powiatowej Izby Rolniczej z Kalisza i rolnicy parafii Rajsko ogrodnicy z naszej parafii i innych miejscowości. Jest też regionalny zespół folklorystyczny „Piwonice”.

 

Prośbę o sprawowanie Mszy Świętej w intencji miasta Kalisza i jego mieszkańców skierował do Księdza Biskupa pan dr Jerzy Wypych, Marszałek i Starszy Bractwa. W odpowiedzi na tę prośbę Ksiądz Biskup, ropoczynając Eucharystię, powiedział:

Wielbimy Boga, który jest Jeden i Jedyny, jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wielbimy Trójcę Przenajświętszą. Wielbimy Boga Tórjjedynego w św. Józefie, którego Bóg wybrał i powołał w dziele zbawienia, aby był małżonkiem Maryi, Matki Jezusa, aby był Opiekunem Zbawiciela, aby był głową Najświętszej Rodziny. Wielbimy Boga Trójjedynego w bł. Janie Pawle II i pragniemy współnie modlić się w tej Mszy przez wstawiennictwo św. Józefa, patrona miasta Kalisza, o błogosławieństwo dla miasta, dla jego mieszkańców, dla tych, którym powierzono sprawowanie władzy, aby Duch Święty wszystkich oświecał, prowadził. Modlimy się także w intencji Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Modlimy się w tych wszystkich intencjach, z którymi przybyliście dzisiaj na tę uroczystość odpustową Opieki św. Józefa. Te wszystkie intencje, a wiem że ich jest mnóstwo, niektóre uwidocznione, ale większość gdzieś w myślach i sercach waszych, składam je wszystkie w Najświętszą Ofiarę, aby Bóg je przyjął i wysłuchał.

 

W homili Ksiądz Biskup Stanisław ukazał, na czym polega patronat i opieka św. Józefa nad miastem Kaliszem: Radujemy się, że św. Józef, ten wielki i niezwykły, jest patronem, to znaczy opiekunem miasta Kalisza. W świadomości Kaliszan św. Józef od dawien dawna jest ich patronem. Fakt ten uznała i potwierdziła w roku 1998 Stolica Apostolska osobnym dokumentem.

Pytamy, jak św. Józef, patron, opiekuje się Kaliszem, swoim Miastem? Oręduje za nim u Boga, strzeże je przed złem, kataklizmami, klęskami, wyprasza mu błogosławieństwo Boże. Nie bez znaczenia jest również i to, że św. Józef promuje Kalisz, rozsławia go. W ostatnich latach czyni to przede wszystkim przez media, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Dzięki transmisjom modlitwy zanoszonej tu, w Bazylice, Sanktuarium w intencji rodzin oraz życia poczętego i nienarodzonego. Ta modlitwa jest wypełnieniem testamentu, jaki w Kaliszu zostawił nam bł. Jan Paweł II w dniu 4 czerwca 1997 roku. Jest to testament dla Kalisza, testament dla Diecezji Kaliskiej, testament dla Polski, dla całego świata, tak szeroki, owszem, uniwersalny, ma bowiem wymiar przedmiotu testamentu, mianowicie rodzina i ludzkie życie. Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz człowiek w całym procesie swojego istnienia i rozwoju od poczęcia, przez narodziny, do naturalnej śmierci.

Nawiązując natomiast do Pomnika Jana Pawła II stojącego na Placu św. Jżóefa Ksiądz Biskup postawił ważne pytania: Jan Paweł II na kaliskim pomniku spotyka się z kilkuletnią dziewczynką, która symbolizuje życie, rodzinę oraz młode pokolenie Polaków. Artysta w przesłaniu pomnika umieścił pytanie: czy spotkają się ręka papieża i ręka dziewczynki? Zawisły bowiem, jak pytajnik w geście zbliżania się do siebie.

Czy młode pokolenie Polaków, owszem czy Polska, uchwyci w przyszłości wyciągniętą rękę swojego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II? Czy pozwoli mu się prowadzić ku jasnej, świetlanej przyszłości, jakiej on dla niej pragnął? Czy będzie kierować się nauką i wartościami, którymi on żył i które głosił.

Ojciec Święty Jan Paweł II był otwarty na każdą kulturę, na wszelką różnorodność i partykularność. Był tolerancyjny do końca, ponieważ żył prawem miłości i głosił katolickość przyjmującą wszelką inność z wyjątkiem zła. Zło bowiem nie może być tolerowane. Zło należy zauważyć, piętnować i odrzucić. Złem między innymi, a nie jakimś postępem i nowoczesnością, jest aborcja, niestety tak rozlegle praktykowana we współczesnym świecie. Aborcja, czyli zabicie poczętego w łonie matki człowieka. Aborcja w żadnym przypadku nie może być tolerowana i legalizowana. Z wielkim bólem mówił o tym Jan Paweł II, zwłaszcza swoim rodakom.

Złem, ponieważ wbrew naturze człowieka, jest życie małżeńskie dwóch panów lub dwóch pań. Czegoś takiego nie wolno legalizować. Nie wolno stawiać na równi z małżeństwem. Czegoś takiego trzeba się wstydzić, a nie obnosić się z tym w jakichś imprezach czy marszach równości.

Czy Polska uchwyci się ręki bł. Jana Pawła II i pozwoli prowadzić się ku dobru, które rodzi prawdziwą radość, wprowadza pokój?

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

W darach ofiarnych do ołtarza przyniesione zostały: chleb wypieczony z piekarni Pana Paraczyńskiego, pozłacana taca na obrączki, które podaje celebrans nowożeńcom podczas ślubu - to dar Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, srebrna Lilia św. Józefa dla zwycięzcy Europejskiego Strzelania, którą dziś pobłogosławił Ksiądz Biskp – to dar Cechu Rzemiosł różnych i Budowlanych w Kaliszu , Warzywa – dar Polskiej Ziemi, ornat ze św. Józefem dla Sanktuarium św. Józefa od Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu  oraz kosz ogrodowych kwiatów ofiarowany przez kaliskich ogrodników, które zdobią balkony, tarasy, okna budynków naszego miasta

Odpust ku czci św. Józefa uwieńczyło oddanie się Opiekunowi Zbawiciela w Kaplicy Cudownego Obrazu. Po tym też zawierzeniu wierni przeszli w barwnej procesji do pomnika Jana Pawła II na Placu św. Józefa, gdzie odmnówiono modliwtę i złozono kwiaty. Uroczystość Odpustową uświetniła orkiestra dęta „Gród nad Prosną” pod dyrekcją Pana Wojciecha Zielezińskiego i Chór Chłopięco-Męski naszej Bazyliki pod dyrekcją Pana Marka Łakomego.

Nikt z przed Bazyliki nie odszedł także głodny, ponieważ kuchnia sanktuaryjna przygotowała na ten dzień zupę pomidorową z makaronem.

 

 

AKT ZAWIERZENIA

 W DNIU UROCZYSTOŚCI OPIEKI  ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, Dziewiczy Oblubieńcze Maryi, Patronie miasta Kalisza i naszej diecezji. Przychodzi dziś do Ciebie w swoich przedstawicielach Kościół Kaliski. Nasz wielki Patronie: w Tobie szukamy pomocy w pokonywaniu codziennych trudności, w Tobie szukamy nadziei i wierzymy, że nigdy nas nie opuścisz.

Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, przed piętnastoma laty w tej świątyni staną Piotr naszych czasów Jan Paweł II, dzisiaj na tym miejscu jako Kościół diecezji kaliskiej dziękujemy za dar Jego beatyfikację. Błogosławiony Jan Paweł II wielokrotnie prowadził nas w stronę Bożego Miłosierdzia, które jest jedyną nadzieją dla ludzkości. Józefie Święty miej w swojej opiece duchowieństwo diecezji kaliskiej, mnie niegodnego sługę Twego, biskupa seniora Teofila, wszystkich kapłanów, braci i siostry zakonne zachowaj wszystkich w prawdziwej wierze i jedności.

Święty Józefie, pod Twoją opiekę oddajemy ludzi sprawujących władzę w naszym mieście. Prosimy wypraszaj dla nich światło Ducha Świętego, aby zawsze troszczyli się o rozwój Kalisza, a w podejmowanych decyzjach mieli na uwadze życie tych, którym dzisiaj najtrudniej żyć. Niech podejmowane inwestycje, również te przeprowadzane w budynkach sakralnych przyczyniają się do pięknego wizerunku grodu nad Prosną. Święty Józefie dziękujemy Ci za Twoją nieustanną Opiekę nad naszym Miastem, Diecezją ,,od klęsk i nieszczęść chroń nasz gród”.

Opiekunie Zbawiciela, oddajemy pod Twoją opiekę wszystkie rodziny. Wypraszaj im wzajemną miłość i pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych troskach i kłopotach i spraw, aby rodzina była miejscem, gdzie chroni się życie i troszczy o katolickie wychowanie nowych pokoleń Polaków.

Święty Józefie, Patronie samotnych i opuszczonych, oddajemy pod Twoją opiekę wszystkich ludzi bezrobotnych, bezdomnych, chorych i cierpiących, tych, którym najtrudniej dzisiaj żyć. Uwrażliwiaj nas na ludzką biedę i spraw, abyśmy nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy czekają na  naszą pomoc.

Zawierzamy Twojej opiece ludzi pracujących na roli, w ogrodach i sadach. Spraw, aby kochali ojczystą ziemię. Niech ich praca będzie godziwie nagradzana i pozwoli na godne życie. Ty znasz trud ich pracy, codziennych zmartwień, walkę o prawdę i chleb, bo sam tego doświadczałeś. Jak Tobie Bóg powierzył opiekę nad największym skarbem: Jezusem i Jego Matką, tak Oni oddaja się pod Twoja Opiekę.    

W dobie laicyzacji i materializmu prowadź ludzi młodych przez życie trzymając ich za rękę i wskazuj nieustannie Kto jest najważniejszy w życiu.  Prosimy Cię Święty Józefie, spraw, abyśmy wpatrując się w świętość Twojego życia umieli w duchu posłuszeństwa rozeznawać i wypełniać wolę Bożą, kierując nasze starania i wysiłki ku większej Chwale Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święty Józefie nasz Opiekunie - Módl się za nami