In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 28 Maja 2012

ks. Łukasz Przybyła

51. rocznica święceń kapłańskich Biskupa Stanisława

28 maja przy ołtarzu w Kaplicy Cudownego Obrazu stanął Ksiądz Biskup Stanisław Napierała wraz z kolegami kursowymi, z którymi przed 51 laty przyjmował święcenia kapłańskie.

Kapłani dziękowali Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa za 51 lat posługi kapłańskiej. Przy ołtarzu o godzinie 12.00 wraz z Księdzem Biskupem, przewodniczącym Liturgii, stanęło 14 kapłanów, kolegów rocznikowych.

Galeria

We wstępie do Mszy Świętej Ksiądz Biskup powiedział: Święty Józefie, oto jesteśmy. My, kapłani wyświęceni 27 maja 1961 roku w Archikatedrze Poznańskiej. Jesteśmy w 51. rocznicę święceń i prymicji. Bardzo się cieszymy, św. Józefie, że jesteśmy tu, w tym zaciszu twojego domu, Nazaretu.

Pragniemy sprawować Najświętszą Ofiarę, aby dziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, aby dziękować za ogrom dobra, które Bóg zechciał dokonać w ludziach przez naszą posługę.

Pragniemy także w tej Mszy Świętej modlić się za tych, którzy byli nam bliscy i którym tak wiele zawdzięczamy w naszym życiu, w naszej kapłańskiej formacji, którzy odeszli do Pana – są to nasi rodzice; jest to nasz konsekrator, ks. abp Antoni Baraniak, a także i jego następca, ks. abp Jerzy Stroba; są to nasi moderatorzy, profesorowie, wychowawcy Seminarium Duchownego z ks. Aleksym Pietrzykowskim, rektorem i z jego następcą ks. infułatem Władysławem Pawelczakiem. Pragniemy Ci, Boże, polecić naszych kolegów kursowych. Jest ich już trzynastu. (...)

Św. Józefie, w Twoje ręce składamy ten nasz jubileusz, składamy te nasze modlitewne dziękczynienia, uwielbienia, przebłagania, ale także i prośby. Zanieś je do Jezusa Chrystusa, którego byłeś opiekunem.

Bardzo serdecznie razem z Księdzem Prałatem Jackiem Plotą, Pasterzem tej Parafii i Kustoszem Sanktuarium św. Józefa i razem z kapłanami, moimi kolegami kursowymi, witam was tu zgromadzonych, aby się tu razem z nami modlić. Witam pielgrzymkę z Tulec ze swoim pasterzem, ks. kanonikiem Marianem Liberą, który dziś świętuje 25-lecie swojego kapłaństwa. Wszystkich was witam, bracia i siostry, drogie siostry - osoby życia konsekrowanego - i razem módlmy się.

Ksiądz Biskup Stanisław wygłosił również homilię do zebranych: Zauważmy, że to świętowanie 51 rocznicy święceń kapłańskich wypada nam w czasie, kiedy zauważamy Kościół. Wczoraj Zesłanie Ducha Świętego. To narodziny Kościoła. Kościół zamierzony przez Boga Ojca. Kościół założony przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kościół uświęcony, ożywiony i ożywiany przez Ducha Świętego. Kościół, dzieło Trójcy Przenajświętszej. Kościół, ten sakrament, znak i równocześnie narzędzie zbawienia całego świata. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Kościół, żywy organizm Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest głową tego organizmu, Duch Święty jest duszą, a Maryja jest Matką Kościoła. Dzisiaj właśnie obchodzimy święto Maryi, Matki Kościoła. A Józef Święty jest Opiekunem Kościoła. Więc Kościół.

Kościół, Lud Boży także. Kościół, Boża rodzina. Kościół, nasz dom. Tak w tym roku duszpasterskim spoglądamy na Kościół, jako nasz dom. Ale jest to tylko jedno spojrzenie, aspekt Kościoła, bo Kościół, chociażby w paru zdaniach tu przywołanych, jest rzeczywistością niezwykle bogatą, jest rzeczywistością Bożą i ludzką.

Ksiądz Biskup wskazał również na dwa aspekty 51-letniej posługi kapłańskiej swojej i jego kursowych kolegów. Pierwszy z nich: My, kapłani, od ponad 51 lat jesteśmy sługami Kościoła. Jesteśmy tymi, którzy publicznie w imię Chrystusa mocą Ducha Świętego sprawujemy misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa we Mszy Świętej. Sprawujemy święte sakramenty, również i te, gdzie człowiek upadły, zagubiony, który od Boga się odwrócił, znowu do Boga wraca, aby po przyjęciu tego sakramentu, zwanego sakramentem pojednania i pokuty, rozradować się we wnętrzu swoim. I stąd też jest to sakrament radości. My, kapłani, jesteśmy tego świadkami. Ile razy widzieliśmy, doświadczaliśmy tej radości właśnie z odnalezienia Boga, z nowego zmartwychwstania duchowego, ze zjednoczenia się ponownie z Bogiem.

I drugi aspekt: Jesteśmy w Kościele od ponad 51 lat głosicielami Ewangelii, tej Dobrej Nowiny i Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, Królu wszechświata, Królu dziejów, Królu wiecznej chwały, o Jezusie Miłosiernym. Głosimy tę Radosną Nowinę i prowadzimy ludzi, prowadzimy ich do Boga. Nie raz zgromadzamy ich zabłąkanych, zaginionych gdzieś tam, bo to jest zadanie pasterza na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza – szukać to, co zginęło, zgromadzać razem w Kościele i prowadzić do zbawienia, do nieba.

Ksiądz Biskup Stanisałw wskazał również na powody kapłańskiej radości, która zagościła w sercach Jubilatów: Cieszymy się u św. Józefa tą radością, którą cieszył się Jan Paweł II. 15 lat teraz będzie, gdy tu mówił: Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w sanktuarium św. Józefa. To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu. A dlaczego? Uzasadnił to: bo jest bliskość Józefa i kapłana. W czym jest ta bliskość? Jest w tym, że Józef brał w swoje ręce Jezusa. Ile razy trzymał Go w swoim ręku, ile razy tulił Go do swojego serca, ile razy obejmował ojcowską miłością, Józef. A kapłan? Na każdej Mszy Świętej bierze Jezusa pod postacią chleba i wina w swoje ręce. Czyż nie ma bliskości kapłana i Józefa? I dlatego dzisiaj, kiedy rozpoczynamy następne 50-lecie, ile uda nam się przeżyć, Pan Bóg wie, w każdym razie chcemy zbliżyć się do św. Józefa, tak bardzo nam bliskiego, kapłanom. I chcemy odmówić tu, na tym miejscu modlitwę, którą odmówił Jan Paweł II 15 lat temu: Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

Pod koniec Mszy Świętej dzieci z Przedszkola Bursztynowy Zamek w strojach wielkopolan wręczyli Kapłanom kwiaty. Wyrazicielami życzeń stał się Ksiądz Prałat Jacek Plota. Ksiądz Biskup natomiast otrzymał kosz kwiatów polnych.