In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Poniedziałek, 28 Maja 2012

ks. Łukasz Przybyła

51. rocznica święceń kapłańskich Biskupa Stanisława

28 maja przy ołtarzu w Kaplicy Cudownego Obrazu stanął Ksiądz Biskup Stanisław Napierała wraz z kolegami kursowymi, z którymi przed 51 laty przyjmował święcenia kapłańskie.

Kapłani dziękowali Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa za 51 lat posługi kapłańskiej. Przy ołtarzu o godzinie 12.00 wraz z Księdzem Biskupem, przewodniczącym Liturgii, stanęło 14 kapłanów, kolegów rocznikowych.

Galeria

We wstępie do Mszy Świętej Ksiądz Biskup powiedział: Święty Józefie, oto jesteśmy. My, kapłani wyświęceni 27 maja 1961 roku w Archikatedrze Poznańskiej. Jesteśmy w 51. rocznicę święceń i prymicji. Bardzo się cieszymy, św. Józefie, że jesteśmy tu, w tym zaciszu twojego domu, Nazaretu.

Pragniemy sprawować Najświętszą Ofiarę, aby dziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, aby dziękować za ogrom dobra, które Bóg zechciał dokonać w ludziach przez naszą posługę.

Pragniemy także w tej Mszy Świętej modlić się za tych, którzy byli nam bliscy i którym tak wiele zawdzięczamy w naszym życiu, w naszej kapłańskiej formacji, którzy odeszli do Pana – są to nasi rodzice; jest to nasz konsekrator, ks. abp Antoni Baraniak, a także i jego następca, ks. abp Jerzy Stroba; są to nasi moderatorzy, profesorowie, wychowawcy Seminarium Duchownego z ks. Aleksym Pietrzykowskim, rektorem i z jego następcą ks. infułatem Władysławem Pawelczakiem. Pragniemy Ci, Boże, polecić naszych kolegów kursowych. Jest ich już trzynastu. (...)

Św. Józefie, w Twoje ręce składamy ten nasz jubileusz, składamy te nasze modlitewne dziękczynienia, uwielbienia, przebłagania, ale także i prośby. Zanieś je do Jezusa Chrystusa, którego byłeś opiekunem.

Bardzo serdecznie razem z Księdzem Prałatem Jackiem Plotą, Pasterzem tej Parafii i Kustoszem Sanktuarium św. Józefa i razem z kapłanami, moimi kolegami kursowymi, witam was tu zgromadzonych, aby się tu razem z nami modlić. Witam pielgrzymkę z Tulec ze swoim pasterzem, ks. kanonikiem Marianem Liberą, który dziś świętuje 25-lecie swojego kapłaństwa. Wszystkich was witam, bracia i siostry, drogie siostry - osoby życia konsekrowanego - i razem módlmy się.

Ksiądz Biskup Stanisław wygłosił również homilię do zebranych: Zauważmy, że to świętowanie 51 rocznicy święceń kapłańskich wypada nam w czasie, kiedy zauważamy Kościół. Wczoraj Zesłanie Ducha Świętego. To narodziny Kościoła. Kościół zamierzony przez Boga Ojca. Kościół założony przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kościół uświęcony, ożywiony i ożywiany przez Ducha Świętego. Kościół, dzieło Trójcy Przenajświętszej. Kościół, ten sakrament, znak i równocześnie narzędzie zbawienia całego świata. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Kościół, żywy organizm Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest głową tego organizmu, Duch Święty jest duszą, a Maryja jest Matką Kościoła. Dzisiaj właśnie obchodzimy święto Maryi, Matki Kościoła. A Józef Święty jest Opiekunem Kościoła. Więc Kościół.

Kościół, Lud Boży także. Kościół, Boża rodzina. Kościół, nasz dom. Tak w tym roku duszpasterskim spoglądamy na Kościół, jako nasz dom. Ale jest to tylko jedno spojrzenie, aspekt Kościoła, bo Kościół, chociażby w paru zdaniach tu przywołanych, jest rzeczywistością niezwykle bogatą, jest rzeczywistością Bożą i ludzką.

Ksiądz Biskup wskazał również na dwa aspekty 51-letniej posługi kapłańskiej swojej i jego kursowych kolegów. Pierwszy z nich: My, kapłani, od ponad 51 lat jesteśmy sługami Kościoła. Jesteśmy tymi, którzy publicznie w imię Chrystusa mocą Ducha Świętego sprawujemy misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa we Mszy Świętej. Sprawujemy święte sakramenty, również i te, gdzie człowiek upadły, zagubiony, który od Boga się odwrócił, znowu do Boga wraca, aby po przyjęciu tego sakramentu, zwanego sakramentem pojednania i pokuty, rozradować się we wnętrzu swoim. I stąd też jest to sakrament radości. My, kapłani, jesteśmy tego świadkami. Ile razy widzieliśmy, doświadczaliśmy tej radości właśnie z odnalezienia Boga, z nowego zmartwychwstania duchowego, ze zjednoczenia się ponownie z Bogiem.

I drugi aspekt: Jesteśmy w Kościele od ponad 51 lat głosicielami Ewangelii, tej Dobrej Nowiny i Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, Królu wszechświata, Królu dziejów, Królu wiecznej chwały, o Jezusie Miłosiernym. Głosimy tę Radosną Nowinę i prowadzimy ludzi, prowadzimy ich do Boga. Nie raz zgromadzamy ich zabłąkanych, zaginionych gdzieś tam, bo to jest zadanie pasterza na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza – szukać to, co zginęło, zgromadzać razem w Kościele i prowadzić do zbawienia, do nieba.

Ksiądz Biskup Stanisałw wskazał również na powody kapłańskiej radości, która zagościła w sercach Jubilatów: Cieszymy się u św. Józefa tą radością, którą cieszył się Jan Paweł II. 15 lat teraz będzie, gdy tu mówił: Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w sanktuarium św. Józefa. To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu. A dlaczego? Uzasadnił to: bo jest bliskość Józefa i kapłana. W czym jest ta bliskość? Jest w tym, że Józef brał w swoje ręce Jezusa. Ile razy trzymał Go w swoim ręku, ile razy tulił Go do swojego serca, ile razy obejmował ojcowską miłością, Józef. A kapłan? Na każdej Mszy Świętej bierze Jezusa pod postacią chleba i wina w swoje ręce. Czyż nie ma bliskości kapłana i Józefa? I dlatego dzisiaj, kiedy rozpoczynamy następne 50-lecie, ile uda nam się przeżyć, Pan Bóg wie, w każdym razie chcemy zbliżyć się do św. Józefa, tak bardzo nam bliskiego, kapłanom. I chcemy odmówić tu, na tym miejscu modlitwę, którą odmówił Jan Paweł II 15 lat temu: Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

Pod koniec Mszy Świętej dzieci z Przedszkola Bursztynowy Zamek w strojach wielkopolan wręczyli Kapłanom kwiaty. Wyrazicielami życzeń stał się Ksiądz Prałat Jacek Plota. Ksiądz Biskup natomiast otrzymał kosz kwiatów polnych.