In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 12 Maja 2012

ks. Łukasz Przybyła

Kaliski Marsz w obronie Telewizji TRWAM

W sobotę, 12 maja, w Kaliszu odbył się wielki marsz poparcia dla telewizji Trwam. Jego uczestnicy domagali się „powszechnego dostępu do TV Trwam w cyfrowym systemie naziemnym”.

Galeria

Marsz, który stał się już w tylu miastach polskich publiczną i uznaną formą domagania się prawa należnego Polakom i Katolikom, rozpoczęła Msza Święta w Kaliskiej Katedrze celebrowana przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę. Po niej odbył się przemarsz na plac św. Józefa, pod pomnik Jana Pawła II.

HOMILIA WYGŁOSZONA W KATEDRZE KALISKIEJ - TUTAJ

Na przygotowanym w sąsiedztwie Bazyliki podjum, trwała modlitwa i zawierzenie św. Józefowi sprawy telewizji Trwam. Spotkaniu przy pomniku bł. Jana Pawła II przewodził pan Witold Tomczak, poseł Rzeczypospolitej Polskiej ubiegłych kadencji, główny organizator Marszu, który zwrócił się Bazylice św. Józefa do rzeszy uczestników Marszu:

 

Stajemy dziś przed pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II, aby wzywać Jego pomocy w obronie katolickich mediów, w obronie TV Trwam. Ojciec Święty Jan Paweł II od początku dostrzegał znaczenie mediów w życiu człowieka, ich rolę w nowej ewangelizacji. Wołał przed laty do nas: „Musicie aktywnie zabiegać o to, by Ewangelia nie była spychana wyłącznie do sfery życia prywatnego. Nie! Jezus Chrystus musi być głoszony całemu światu i dlatego Kościół musi wejść na rozległe forum środków przekazu z ufnością i odwagą!” Dalej Ojciec Święty mówił: „Kolumny gazet, mikrofony radiowe, i telewizyjne kamery są amboną, z której współczesne społeczeństwo czerpie wiele dla swych moralnych i duchowych postaw(...)Kościół musi być obecny na tej „nowej ambonie” z własnymi gazetami i czasopismami, z własnymi stacjami i programami radiowotelewizyjnymi, z własnym głosem prawdy i miłości!”

Te słowa Jana Pawła II przypominamy Panu Janowi Dworakowi, dawnemu działaczowi „Solidarności”, który pracował w prasie kościelnej i podziemnej, który dziś troszczy się o budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Panie Przewodniczący! Św. Maksymilian Kolbe już przed wojną przestrzegał: „Możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste.”

 

Tu również została odczytana petycja uczestników zgromadzenia do władz  miasta w obronie TV TRWAM.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Was jako do Włodarzy najstarszego miasta w Polsce, miasta wielu kultur, miasta które przyjęło zaszczytny patronat Św. Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny. Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie powszechnego dostępu do jedynej w Polsce, katolickiej TV Trwam, w ramach naziemnego
systemu cyfrowego.

Już kilkadziesiąt samorządów lokalnych różnych szczebli podjęło stosowne uchwały, kierowane głównie do KRRiTV, upominając się o poszanowanie konstytucyjnego prawa do wolności słowa i pluralizmu w przestrzeni medialnej oraz wzywając do uwzględnienia TV Trwam w procesie koncesyjnym dotyczącym możliwości emisji programu w cyfrowym systemie naziemnym, co pozwoli na bezpłatny, powszechny
odbiór tej stacji w polskich domach.

Jak Państwu zapewne wiadomo, to właśnie TV Trwam, poprzez comiesięczne transmisje z Bazyliki Św. Józefa spotkań modlitewnoedukacyjnych, dotyczących spraw polskich rodzin, od kilku lat rozsławia ni promuje miasto Kalisz na cały świat. Jest to szczególne wyróżnienie dla Kaliszan. Ufamy, że Wysoka Rada Miasta Kalisza, szanując prawai wolności obywatelskie, podejmie jednogłośnie właściwą uchwałę w tej tak ważnej dla Polaków sprawie, w brzmieniu godnym miasta Św. Józefa, miasta, które miało zaszczyt gościć największego z rodu Polaków - Ojca Świętego Jana Pawła II.

Z wyrazami szacunku
Uczestnicy Kaliskiego Marszu w Obronie Wolnych Mediów i TV Trwam.

(petycję odczytał pan Włodzimierz Muth, mieszkaniec Kalisza, następnie przekazana została na ręce obecnego na marszu radnego pana Andrzeja Plichty, który obiecał przedstawić ją na najbliższej sesji rady miasta w dniu 17.05.2012 r.)

 

Wśród uczestników Marszu obecni byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski a także przedstawiciele NSZZ Solidarność Ragionu Wielkopolska Południowa - popierający inicjatywę.

Pomiędzy wieloma wystąpieniami, przywołaniami słów bł. Jana Pawła II i św. Maksymiliana Kolbego a także petycjami rozmaitych stanów i organizacji odmówiona została wspólna modlitwa oraz gorące wołanie do św. Józefa zawierzające Jemu sprawę Telewizji TRWAM.

Jeden z przedstawicieli ludzi młodych, również obecnych na Marszu, wołał do wszystkich: My, młodzi szukający prawdy i dróg życia, pragniemy, by media nie zniewalały nas. Nie chcemy jedynie świecącej, płytkiej i krzykliwej rozrywki, która zagłusza sumienie i nie pozwala myśleć. Pragniemy programów, których treści zgodne byłyby z wartościami nie przemijającymi, o które Ty, Ojcze Święty, tak często nam przypominałeś. Ze szkoły, programów nauczania znika historia Polski, dzieła literatury polskiej są często pomijane i wycofywane z kanonu lektur. W obecnym czasie, kiedy dochodzi do takich nieprawidłowości i manipulacji sumieniem, to właśnie Radio Maryja, telewizja TRWAM dostrzega zagrożenia, jakie czyhają na młodzież, uzupełnia wiedzę z historii narodu polskiego, często zapomnianej - tej tak bolesnej a także tej pięknej.

Pomimo tak wielu krytycznych opinii na temat Radia Maryja i telewizji TRWAM dostrzegamy nieocenioną wartość tych mediów.

Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami w niebie u Boga Ojca, byśmy odważnie potrafili bronić Prawdy i mediów takich jak Radio Maryja, telewizja TRWAM, które o tę Prawdę walczą.

 

Przypominając wiele słów bł. Jana Pawła II odmówiono również modlitwę za jego wstawiennictwem:

Błogosławiony Ojcze Święty!

Przychodzimy dzisiaj do Ciebie w momencie, kiedy coraz trudniej jest nam przeciwstawiać się złu. Czujemy, że cywilizacja śmierci mami nasze dzieci i młodzież wszechobecną kulturą myślowego zniewolenia. Nasze serca wypełnia strach o przyszłe pokolenia Polaków. Dostrzegamy niebezpieczeństwo braku niezależności współczesnych mediów, które stają się w coraz większym stopniu narzędziami zniewolenia.

Ojcze Święty, Ty doskonale rozumiałeś wartość wolności myśli i słowa. Zdajemy sobie sprawę, że bez prawdy i wolności w środkach masowego przekazu przyszłość naszej Ojczyzny może być zagrożona.

Błogosławiony Ojcze Święty, osłoń Radio Maryja, telewizje Trwam i inne media katolickie, media, które rodziły się na progu niepodległej Polski po latach intelektualnego zniewolenia.

Ojcze Święty, Tobie zawierzamy przyszłość w pełni niezależnych i prawych mediów.  

Dla wszystkich przez cały czas przygrywała „Kapela znad Baryczy”.