In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 12 Maja 2012

ks. Łukasz Przybyła

43. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Znakomici polscy teologowie wzięli udział w 43. Ogólnopolskim Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu, które w tym roku odbywało się pod hasłem Św. Józef i nowa ewangelizacja.

Wykłady poprzedziła Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w Kaliskiej Bazylice sprawowana o godzinie 9.00 przez Ordynariusza Kaliskiego Księdza Biskupa Stanisława Napierałę.

Galeria

Witając uczestników, Kustosz Bazyliki Ksiądz Prałat Jacek Plota powiedział: W imię Boże Eucharystią rozpoczynamy, tu przed Cudownym Obrazem św. Józefa, 43. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne. Eucharystią, której przewodniczy Ksiądz Biskup Stanisław, którego witamy serdecznie i cieszymy się z jego obecności, który też wszystko postawił na św. Józefa. Chcę zaświadczyć, jako Kustosz Sanktuarium, że Ksiądz Biskup od początku odkrył św. Józefa i wszystkie dzieła i instytucje zawierzył św. Józefowi.

Pragnę powitać organizatora – Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu – z ks. Prałatem Andrzejem Latoniem, Prezesem Studium i Dyrektorem Centrum Józefologicznego. Witam wszystkich członków Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu, którzy są współorganizatorami, a także Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej, profesorów, wykładowców i alumnów z Księdzem Rektorem na czele, Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej przy UKSW w Warszawie. Witam prelegentów, którzy głosić będą w Centrum Jóżefologicznym konferencje, witam gości z Francji, siostry zakonne różnych zgromadzeń licznie obecne i Bractwo św. Józefa.

Temat Sympozjum to: Św. Józef i nowa ewangelizacja. To jakby przygotowywanie się już do XI Światowego Kongresu Józefologicznego, który odbędzie się w Meksyku. Gorąco wszystkich witam i cieszę się, że przez refleksję naukową, przez wykłady św. Józef znowu będzie nam bliższy, potem przez wydawnictwa, publikacje, które ukażą się jako pokłosie dla wiernych, pielgrzymów, których co roku jest tutaj ponad 200 tyś. Cieszymy się, że św. Józef ma coraz więcej czcicieli i jest na nowo odkrywany.

Słowo wprowadzenia wypowiedział również Biskup Kaliski Stanisław Napierała: Na samym początku Sympozjum wpatrujemy się w misterium św. Józefa, które w skrócie przedstawia Kaliski Obraz. Ogarnięty Bogiem Trójjedynym, który go wybrał i ustanowił, aby był ojcowskim opiekunem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, aby był dziewiczym małżonkiem Maryi, Matki Jezusa, aby był głową rodziny naszego Zbawiciela, aby był opiekunem Kościoła Jezusa Chrystusa, aby był patronem na wszystkie czasy. Sławimy św. Józefa na samym początku, wpatrując się w to misterium przedstawione na Kaliskim Obrazie. Dziękujemy Bogu za św. Józefa i prosimy, aby Bóg błogosławił Sympozjum tegorocznemu, wszystkim jego organizatorom i uczestnikom.

W homilii Ksiądz Biskup Stanisław zwrócił uwagę na dwa momenty uzasadniające hasło tegorocznego Sympozjum - Św. Józef i nowa ewangelizacja. Możnaby powiedzieć, że św. Józef jest czymś, co nazywa się miejscem teologicznym, a więc źródłem, źródłem wiadomości, treści. Bez św. Józefa, bez jego przekazu, który znalazł się ostatecznie w Ewangelii, nie wiedzielibyśmy o pewnych uwarunkowaniach, których Bóg chciał dla Wcielenia Syna Bożego. Te uwarunkowania są niezwykle ważne, ponieważ Wcielenie jest najważniejsze. Stąd na te sytuacje mało zwracamy uwagę, a przecież to jest bardzo ważne. Jakie to uwarunkowania? To jest to, o czym dowiedział się Józef w czasie snu, jaki otrzymał, i tam jest to najważniejsze, że Wcielenie jest poprzedzone małżeństwem Józefa z Maryją.

Dalej rodzina. Właśnie na małżeństwie Józefa i Maryi Bóg oparł rodzinę, rodzinę swojego Syna, Jezusa, naszego Zbawiciela. I wreszcie niezwykłe zadanie, jakie otrzymuje od Boga św. Józef. Zadanie wobec rodziny. On ma stworzyć tej rodzinie warunki istnienia i rozwoju. On ma być ojcem dla Jezusa Chrystusa, on ma być Jego wychowawcą, on ma być głową rodziny.

Te wartości, te momenty są niezwykłe, bardzo ważne. I one są przez Boga samego wskazane w osobie św. Józefa. I w osobie Józefa niezwykle zaakcentowane. To jest jeden moment, to miejsce teologiczne, jakim jest św. Józef dla ewangelizacji w ogóle.

I drugi moment uzasadniający hasło Sympozjum: Drugi moment wynika z tego pierwszego. Otóż św. Józef jest właśnie małżonkiem Maryi, Matki Jezusa. Małżeństwo tych dwoje, Józefa i Maryi, ono jest u początku i ono jest przez Boga wskazane. Było u początku stworzenia. Ale Bóg wraca do tej swojej myśli o małżeństwie mężczyzny i kobiety i ją ukazuje dobitniej, pełniej wtedy, gdy małżeństwo Józefa i Maryi czyni fundamentem rodziny, rodziny Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Małżeństwo św. Józefa. Św. Józef jest patronem maleństw. I dalej – rodzina. Św. Józef jest patronem rodzin. I wreszcie życie, życie Jezusa Chrystusa, które zostało Józefowi powierzone. On koło niego chodził, troszczył się i bronił je, jeśli zaszła potrzeba. I właśnie te dziedziny – małżeństwo, rodzina i życie, człowiek po prostu w całej rozciągłości swojego istnienia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci – to są dziedziny, którym patronuje św. Józef w naszych czasach. Bo to są dziedziny niezwykle zagrożone, a przecież one stanowią fundament dla całej ludzkości, właśnie życie i rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety. I dlatego mówimy, że św. Józef jest patronem na nasze czasy.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

Wykłady wygłoszone zostały poraz pierwszy w Centrum Józefologicznym przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu i rozpoczęły się od poświęcenia nowych oddanych do użytku sal. Sympozjum otworzył ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. Pierwszy wykład wygłoszony przez Ks. mgr-lic. Stanisława Szupieńko poświęcony był Artystycznej prezentacji postaci św. Józefa na tle barokowej myśli teologiczno-biblijnej.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego.

Założenie Studium było pomysłem wielkiego eklezjologa i mariologa bp. Antoniego Pawłowskiego. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Od 27 kwietnia 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem.

 

PROGRAM

9:00 –  EUCHARYSTIA Sanktuarium Świętego Józefa Przewodniczenie i homilia: J. E. Ks. bp prof. dr hab. Stanisław Napierała 

10:30Początek sesji. Centrum Józefologiczne, ul. Złota 144, Kalisz 

10:30 – Słowo otwarcia: Ks. dr Andrzej Latoń Prezes Polskiego Studium Józefologicznego 

10:45 – Ks. mgr-lic. Stanisław Szupieńko, Artystyczna prezentacja postaci św. Józefa na tle barokowej myśli teologiczno-biblijnej (Kościół św. Józefa w Krzeszowie) 

11:30 – Ks. dr Jacek Stefański, Józefie, wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (por. Mt. 2,13). Ale dlaczego do Egiptu? 

12:15 – Dominique Boyer-Lemoine, L’éducation dans la Foi comme premier pas vers la Nouvelle Évangélisation. [Wychowanie do wiary jako pierwszy krok ku Nowej Ewangelizacji]  

13:00 – Przerwa obiadowa  

14:00 – Gilles de Christen, Les leçons de Joseph pour notre vie quotidienne (et être de vrais témoins) [Lekcje Świętego Józefadla naszego życia codziennego,aby być prawdziwym świadkiem] 

14:45 – Ryszard Montusiewicz, Święty Józef w doświadczeniu wiary i w przekazywaniu wiary (kontekst biblijny i egzystencjalny)    

15:30 – Ks. dr Arkadiusz Wuwer, Teologiczne uzasadnienie paternalizmu społecznego Dyskusja. Prowadzący: Ks. dr hab. Jan Grzeszczak, Prof. UAM w Poznaniu

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

 43 SYMPOZJUM JÓZEFOLOGICZNEGO

 Kalisz 12 maja 2012

 Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa, którego czcimy w Kaliskim Sanktuarium. Tobie Bóg polecił sprawować na ziemi ojcowską opiekę nad Swoim Synem Jezusem Chrystusem. Wybrał Cię spośród wszystkich mężczyzn na czystego małżonka Maryi. Piękno Twojego życia zachwyca nas i sprawia, że chcemy nieustannie zgłębiać Twoją świętość, rozważać ją i uczyć się jej w codziennym życiu.

 Święty Józefie, od 43 lat gromadzimy się na sympozjach poświęconych Twojej osobie. Uzdolnij nas, abyśmy ciągle na nowo odkrywali piękno Twojego życia i ucząc się od Ciebie z Jezusem potrafili iść przez życie. Wyproś światło Ducha Świętego dla wszystkich prelegentów, którzy wygłoszą swoje referaty. Wypraszaj potrzebne łaski dla pielgrzymów i Twoich czcicieli, którzy uczestniczą w tegorocznym sympozjum.

 I tak jak przed wiekami w latach dzieciństwa Jezus raczył poddać się Tobie, jak Ojcu i w swej młodości przyjmował od Ciebie naukę życia ludzkiego, tak dzisiaj my, klęcząc przed Cudownym Obrazem w Twoje ręce przepełnione miłością składamy nasze życie i prosimy, pomóż nam przez udział w tegorocznym sympozjum uchwycić rękę Jezusa, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków Amen.