In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 16 Kwietnia 2012

ks. Łukasz Przybyła

Dzień Świętości Kapłańskiej

Dzień Świętości Kapłańskiej przeżywali w poniedziałek, 16 kwietnia, kapłani Diecezji Kaliskiej. Wraz z Biskupem Kaliskim Stanisławem Napierałą i Biskupem Pomocniczym Teofilem Wilskim pielgrzymowali do Kaliskiego Sanktuarium św. Józefa.

286 kapłanów z całej diecezji rozpoczęło o godzinie 10.00 pielgrzymkę od spotkania modlitewnego i nabożeństwa pokutnego w Katedrze Kaliskiej. Tu konferencję ascetyczną wygłosił Ksiądz Kanonik Antoni Baclerzak z Archidiecezji Gnieźnieńskiej a po niej kapłani mieli mozliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Galeria

O godzinie 11.30 z Katedry św. Mikołaja wyruszyła procesja prezbiterium kaliskiego do Bazyliki św. Józefa, w której w południe przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii Pasterz Diecezji Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. My, kapłani Diecezji Kaliskiej, dzisiaj myślami i sercem jesteśmy obecni w Wieczerniku – mówił we wstępie do Mszy Świętej Ksiądz Biskup – i spoglądamy na naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa. Uczestniczymy w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa, i wiemy, że w tym wszystkim jesteśmy obecni w myślach i Sercu naszego Pana. On w swojej wszechwiedzy widział każdego z nas. Przeżywamy to misterium. Przeżywamy je zgromadzeni teraz przy Ołtarzu Pańskim, aby koncelebrować Najświętszą Ofiarę. Pragniemy wielbić i sławić Boże Miłosierdzie, bo wiemy, że ono jest źródłem wszystkiego. Ono jest źródłem Eucharystii, także i kapłaństwa z niej i dla niej ustanowionego. Myślami obejmujemy całe nasze kaliskie prezbiterium tu zgromadzone, ale także tych nieobecnych. W szczególny sposób, drodzy Bracia Jubilaci Złoci i Srebrni łączymy się w tej Mszy z wami. Chcemy radować się i dziękować Bogu za powołanie kapłańskie, za kapłaństwo, za te lata posługi w Winnicy Pańskiej i za te wielkie dzieła, których Bóg dokonywał przez waszą posługę w ludzkich duszach. Pragniemy razem z wami dziękować Bogu. Obejmujemy także tych, którzy odeszli już do Pana, naszych braci, którzy w ciągu dwudziestolecia istnienia Diecezji budowali Kościół, młody Kościół Kaliski. Święty Józefie, prowadź nas razem z Twoją Dziewiczą Małżonką do Jezusa, do komunii, do nieba.

Ksiądz Biskup w czasie Mszy Świętej wygłosił homilię, której tematem była Świętość Boga i świętość kapłana: Świętość to imię Boga. Bóg udziela świętości swojej w Kościele i przez Kościół. Wszyscy ludzie są powołani do świętości. Kapłani w szczególny sposób mają stawać się świętymi i prowadzić innych do świętości. W kontekście świętości chcemy spojrzeć na naszych Jubilatów, ale też i na samych siebie w tym dwudziestoleciu naszej diecezji. Taka bałyby dyspozycja rozważania.

(...) W dniu świętości kapłańskiej zapytajmy siebie w sumieniu: jak wygląda nasze zjednoczenie z Bogiem? Każdy niech zapyta: jak wygląda moja Komunia z Jezusem Chrystusem? I nie zapominajmy o radosnej nadziei, która płynie ze zmartwychwstania Chrystusa. Ona mówi, że każdy, kto oprze się na Chrystusie, może z Nim zmartwychwstać, może rozpocząć na nowo, może z grzesznika stać się świętym. Dotyczy to również i przede wszystkim kapłana.

Wymowne były ostatnie słowa homilii Księdza Biskupa, po których rozległy się gromkie brawa kapłanów koncelebransów: Carissimi, wiem, że to już po raz ostatni spotykam się z wami tak licznie zgromadzonymi. Dziękuję Wam, dziękuję Tobie, drogi Biskupie Teofilu, dziękuję wam wszystkim dziękuję za wszystko, każdemu dziękuję.

CAŁOŚĆ HOMILII - TUTAJ

Po Akcie Zawierzenia, którego dokonał Ksiądz Biskup w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, do ołtarza podeszły dzieci z Przedszkola Parkowego w Kaliszu ubrane w dawne stroje Wielkopolan i wręczyły Księżom Jubilatom kwiaty. Wśród uhonorowanych było 15 Jubilatów Srebrnych i 10 Złotych. Do nich zaś życzenia dołączył Ksiądz Biskup Stanisław, mówiąc że w tym symbolu, jakim jest róża, kłaniamy się kapłaństwu, któremu, drodzy Jubilaci, służyliście i które jest narzędziem, aby dobry Bóg działał w ludziach i uświęcał ich, i zbawiał.

Ksiądz Biskup zwrócił się również do głoszącego konferencję w Katedrze Kaliskiej w pierwszej części dzisiejszego spotkania kapłanów Księdza Kanonika Antoniego Balcerzaka: Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Kanonikowi Antoniemu Balcerzakowi z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który w Katedrze wygłosił konferencję i mówił ze swojego serca tak, jak on widzi i czuje, co jest najważniejsze dla kapłana. Mnie uderzyło zwłaszcza to końcowe słowo, że trudniej jest prowadzić ten kawałek Winnicy Pańskiej, którym jest kapłan dla samego siebie, niż prowadzić tą Winnicę, którą jest parafia. I tak to jest, bo wiele razy, gdy człowiek reflektuje nad swoją posługą, to ciągle myśli o innych a czasami według tego, co mówi, nie kształtuje swojego własnego życia. Dziękujemy za tą konferencję Księdzu Kanonikowi.

W imieniu Prezbiterium Kaliskiego za sprawowaną Eucharystię oraz za Słowo Boże podziękował Wikariusz Biksup, Ksiądz Prałat Henryk Szymiec.

I ostatnie słowo Księdza Biskupa wypowiedziane w Bazylice Świętego Józefa: Kościół żyje Kapłanem. Taka jest tajemnica Kościoła. Nie ma kapłana - rzeczywistość Kościoła się umniejsza. Jak jest wielu kapłanów, to ta przyszłość jest taka pełna radości i nadziei dla Kościoła. Za miesiąc Diecezja Kaliska otrzyma 22 nowych kapłanów. Czy to nie radość? To jest wielka radość i to jest przyszłość, więc radujmy się wszyscy! (...) Aleluja i do przodu!

Od ołtarza Eucharystycznego kapłani przenieśli się do Seminarium Duchownego, gdzie przy wspólnym stole cieszyli się ze stworzonej dziś wspólnoty kapłańskiej.

Akt zawierzenia duchowieństwa Diecezji Kaliskiej w dniu świętości kapłańskiej

Święty Józefie, Dziewiczy Oblubieńcze Maryi, Opiekunie Kościoła Świętego. Tobie Bóg polecił sprawować opiekę nad Maryją i jej Synem Jezusem. Dlatego też i my, świadomi tego, że świat potrzebuje dzisiaj świętych kapłanów, przychodzimy do Ciebie, aby Twojej przemożnej opiece zawierzyć duchowieństwo diecezji kaliskiej.

Otocz swoją ojcowska opieką mnie niegodnego Sługę Twego, biskupa Teofila, zachowaj wszystkich kapłanów w prawdziwej wierze i jedności. Wyjednaj kapłanom gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświecenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania.

Nasz wielki Patronie! W Tobie szukamy opieki i siły do pokonywania codziennych trudności. Ty pokazałaś nam, co to znaczy przyjąć Chrystusa, jak trzymać Go za rękę i z Nim iść przez życie. Spraw, aby kapłani zawsze z szacunkiem i godnością trzymali w swoich dłoniach Chrystusa obecnego w białym chlebie, dodaj im odwagi, aby zawsze w prawdzie głosili naukę płynącą z Ewangelii, daj takie umiłowanie Boga, aby ich życie było najpiękniejszym świadectwem o Bogu, który do końca nas umiłował.

Św. Józefie, spraw prosimy, aby diecezja kaliska, Kościół w Polsce i na całym świecie mógł się chlubić niezliczonymi zastępami świętych kapłanów. Troskliwy Obrońco Chrystusa, spraw, aby nigdy nie zabrakło młodych ludzi, którzy słysząc głos powołania z odwagą pójdą za tym wołaniem, stając się głosicielami Bożej Miłości i Zbawienia.  Pomnażaj zastępy tych, którzy na Twój wzór będą gotowi służyć Kościołowi w całkowitym oddaniu i poświęceniu. Ucz postawy służebnej, w której realizuje się przykazanie miłości.

Józefie najposłuszniejszy, uzdolnij wszystkich kapłanów, aby wpatrzeni w świętość Twojego życia, umieli w duchu posłuszeństwa rozeznawać i wypełniać wolę Bożą, kierując swoje starania i wysiłki ku większej Chwale Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.