In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 5 Kwietnia 2012

ks. Łukasz Przybyła

WIELKI CZWARTEK

O święta uczto! Tu, swoim ciałem,

Karmi nas Chrystus, napawa krwią.

W sercu człowieka, biednym i małym,

jasności Bóstwa ukryte są.

 

Wielki Czwartek. Liturgia sprawowana tego dnia upamiętniała Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa.

Wieczorem, o godzinie 18.00, w Bazylice Św. Józefa rozpoczęliśmy sprawowanie Świętego Triduum Paschalnego od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.

 

 

Z racji tego, że był to pierwszy czwartek miesiąca, Eucharystii przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała, stojąc przy ołtarzu Pańskim w koncelebrze razem z wszystkimi kapłanami naszego Sanktuarium oraz Księżmi Gośćmi.

Galeria

Przybyłych na Liturgię powitał Ksiądz Prałat Jacek Plota: "Rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Gromadzimy się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana, jak umiłowani Jego uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus Chrystus zaprasza nas do stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w Swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. W ten wieczór Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Zobowiązał nas też do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład, umywając nogi swoim uczniom, kazał nam kierować się w życiu tą samą zasadą miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali jak Ja Was umiłowałem. Eucharystia, kapłaństwo i nowe przykazanie miłości. Oto jest żywa pamiątka, którą kontemplujemy w Wielki Czwartek.

Dziś  przypada także pierwszy czwartek miesiąca, a w naszym Sanktuarium również dzień szczególnej modlitwy za rodziny i obronę poczętego życia. To spotkanie modlitewne, wpisane w atmosferę Triduum Paschalnego, zbiega się w czasie z obchodami siódmej rocznicy odejścia do Domu Ojca Błogosławionego Jana Pawła II, nazywanego wielokrotnie „papieżem życia i rodzin”, ponieważ Jego pontyfikat był przepełniony troską o te dwie wielkie wartości. Przed piętnastu laty tu, w Kaliszu, mówił do nas: „ani na chwilę nie zapominajcie, jak wielką sprawą jest rodzina i obrona poczętego życia”. Dlatego też za chwilę przed Cudownym Obrazem Św. Józefa Kaliskiego – Rzecznika obrony poczętego życia i Głowy Najświętszej Rodziny,  będziemy modlić się za rodziny, szczególnie te, którym jest ciężko."

Homilię wygłosił do zebranych Biskup Stanisław Napierała. Skupił w niej swoją uwagę na miłości jako służbie. Miłować to znaczy służyć prawdzie, to znaczy służyć tym wartościom, które są fundamentalne do tego, żeby ludzkość mogła być tym, kim jest w swoim powołaniu, żeby mogła się rozwijać, budować, ubogacać a nie niszczyć. Miłować, tu w Bazylice św. Józefa w Kaliszu, będzie zawsze znaczyło służyć życiu. Tak to będzie tu brzmieć. Miłować – służyć życiu. Służyć człowiekowi w całej rozciągłości jego istnienia, od początku, od poczęcia po przez  wszystkie etapy, aż do naturalnej śmierci. Służyć – miłować będzie tu znaczyło głosić to, czym jest małżeństwo i na nim oparta rodzina. Tu zawsze będą wołać, że nie ma małżeństwa między jakimiś jednostkami tej samej płci. Tu zawsze będą mówić, wołać, krzyczeć, że coś takiego jest przeciwko człowiekowi, jest przeciwko naturze. I będą wołać tym bardziej, im bardziej będą ogłaszać, stanowić, deklarować nawet instytucje najwyższe. Prawda bowiem jest najważniejsza. Miłować, znaczy służyć prawdzie, prawdzie o małżeństwie, prawdzie o rodzinie.

Całość HOMILII - TUTAJ

Msza św. miała charakter bardzo uroczysty. Była dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

Po Mszy św. ruszyła procesja do ciemnicy przygotowanej przez Siostry Służebniczki pod kierunkim s. Ireny, przełożonej. Tam rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

AKT ZAWIERZENIA KAPŁANÓW,

RODZIN I POCZĘTEGO ŻYCIA

Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012

Święty Józefie, przez miłość Twą dla Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś w dniu gdzie wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii  pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich pasterzy Kościoła. Patronie Kościoła Świętego, miej w swojej opiece duchowieństwo diecezji kaliskiej, mnie niegodnego sługę Twego, Księdza Biskupa Teofila, zachowaj nas wszystkich w prawdziwej wierze i jedności.

Wyjednaj kapłanom gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświecenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania. Pomnażaj zastępy tych, którzy na Twój wzór będą gotowi służyć Kościołowi w całkowitym oddaniu i poświęceniu. Ucz postawy służebnej, w której realizuje się przykazanie miłości.

Święty Józefie, powierzamy Ci wszystkie rodziny w Polsce i na całym świecie, ich codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu, pomóż przyjąć Go wszystkim ludziom, uproś łaskę wzajemnej miłości, zgody i pokoju. Niech rodzina przez wspólną modlitwę będzie Bogiem silna i z Bogiem pokonuje codzienne trudności, które zagrażają dzisiaj pięknu małżeńskiego i rodzinnego życia.

Józefie Święty, prosimy Cię także obdarz nasze serca miłością i wrażliwością. Naucz nas otaczać opieką każde poczęte życie, aby dzieciom, którym przekazano życie pozwolono się narodzić. Święty Józefie spraw, aby dzieci mogły dorastać w rodzinach pełnych miłości i pokoju.

Opiekunie Kościoła Świętego upraszaj u Boga dla każdego z nas łaskę takiego życia, abyśmy w dzisiejszym świecie potrafili być autentycznymi świadkami miłości, takiej miłości, jakiej dzisiaj w wieczerniku uczy nas Jezus.

Święty Józefie patronie Kościoła – módl się za nami

 

O TYM WYDARZENIU PISAŁ TEŻ EKAI:

Miłować to służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie – mówił bp Stanisław Napierała podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej celebrowanej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Eucharystię połączono z comiesięczną modlitwą w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Na początku Eucharystii ks. prał. Jacek Plota zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie modlitewne wpisane w atmosferę Triduum Paschalnego zbiega się z obchodami 7. rocznicy odejścia do domu Ojca bł. Jana Pawła II, nazywanego wielokrotnie Papieżem życia i rodziny. Kustosz Sanktuarium św. Józefa stwierdził, że cały pontyfikat polskiego Papieża był przepełniony troską o życie i rodzinę. Przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed 15 laty w Kaliszu, aby nawet na chwilę nie zapominać, jak wielką sprawą jest rodzina i ochrona poczętego życia.

W homilii biskup kaliski wskazał, że początkiem wszystkiego jest miłość, którą jest Bóg. - Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy umiłowawszy nas do końca nie tylko ustanowił Eucharystię, ale dla niej ustanowił kapłaństwo. Cokolwiek świat mówi o kapłanach Bóg pozostaje wierny swojej miłości i na tej drodze przez kapłana będzie ludzi prowadził do siebie, do swojej miłości miłosiernej, przebaczającej - mówił.

Zauważył, że umycie nóg apostołom przez Chrystusa to gest, który ma podkreślić, że najwyższa jest miłość wyrażająca się ostatecznie w służbie. - Miłować to znaczy służyć w tym wielkim dziele prowadzenia ludzi do nieba, do zbawienia - powiedział.

Dodał, że w miłości przejawia się służba prawdzie, czyli fundamentalnym wartościom, których należy zawsze bronić. – Miłować, tu w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, będzie zawsze znaczyło służyć życiu, służyć człowiekowi od poczęcia poprzez wszystkie etapy aż do naturalnej śmierci. Miłować będzie tu znaczyło głosić, czym jest małżeństwo i na nim oparta rodzina. Tu zawsze będą wołać, że nie ma małżeństwa między jednostkami tej samej płci. Tu zawsze będą mówić, wołać, a nawet krzyczeć, że coś takiego jest przeciwko człowiekowi i jego naturze – stwierdził bp Napierała.

Podczas liturgii Wielkiego Czwartku bp Napierała obmył nogi dwunastu mężczyznom – przedstawicielom Bractwa św. Józefa. Po komunii św. biskup zawierzył św. Józefowi kapłanów, rodziny i życie nienarodzonych.

Uroczystość była okazją do złożenia przez dzieci i ministrantów życzeń biskupowi i kapłanom z okazji ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa. Wszyscy księża otrzymali kwiaty. Mszę św. uświetnił Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej. Nabożeństwo było transmitowane przez Radio Maryja.