In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 19 Marca 2012

ks. Łukasz Przybyła

Uroczysty odpust ku czci św. Józefa

Dziś jeden z ważniejszych w ciągu roku dni, jakie dane jest przeżywać wiernym w Kaliskim Sanktuarium. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19 marca.

Od wielu dni dało się odczuć przygotowania zmierzające do godnego uczczenia Opiekuna Zbawiciela i przyjęcia wielu pielgrzymów, którzy w tym czasie nawiedzają Polski Nazaret. W poniedziałek, 19 marca, od rana do stóp św. Józefa w Kaliskim Obrazie przybywać zaczęli pielgrzymi. O godzinie 10.00 modliła się tu młodzież i dzieci ucząca się w Szkołach Nazaretańskich w Kaliszu wraz z nauczycielami, wychowawcami i Siostrami Nazaretankami. Mszy Świętej dla nich przewodniczył ks. Grzegorz Mączka, proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Kaliszu.

Galeria

Punktem kulminacyjnym i najważniejszym była Suma Odpustowa, której przewodniczył o godzinie 12.00 Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Sprawował ją w otoczeniu kilkudziesięciu koncelebransów i Kapituły Kolegiackiej. W Bazylice nie zabrakło przedstawiciela żadnej ze wspólnot, działających przy Sanktuarium. Każdy na swój sposób włączył się w przygotowanie i przebieg Liturgii Odpustowej.

Po pozdrowieniu wiernych przez Pasterza Diecezji, przybyłych gości w progach Bazyliki powitał Proboszcz i Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota:

„Pieśnią i sercem witamy znów Ciebie, Święty Józefie, wzorze cnót, wspieraj czcicieli swych w każdej potrzebie, od klęsk i nieszczęść chroń nasz gród."

Dziś Twoje imieniny, uroczystość odpustowa, jednocześnie najstarsze i największe Święto ku Twojej czci. Popatrz, ilu czcicieli i pielgrzymów przybyło do Twojego Domu na to święte miejsce naszej Diecezji, by Ci wyznać, że Cię kochamy i dziękujemy za Twoją dobroć, miłość, opiekę nad Kościołem, nad naszą Diecezją i Miastem nad każdym z nas.

Liczne wota, wpisy do Księgi Cudów i Łask, coraz więcej pielgrzymów, liczna korespondencja, również elektroniczna, bo naszą stronę internetową odwiedza około 1500 osób dziennie – wszystko to świadczy, że Święty Józef jest rzeczywiście "Patronem na nasze czasy", które idą, jak proroczo napisał w Adhortacji Apostolskiej „Redemtoris Custos” bł. Jan Paweł II.

Zaiste, dzisiejsze czasy są coraz trudniejsze. Następuje zmasowany atak na Kościół, na wartości chrześcijańskie, również w naszej Ojczyźnie. Jakże aktualna jest modlitwa Leona XII do Św. Józefa: Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń Święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej."

Modlitwę tę przypomniał w Kaliszu bł. Jan Paweł II i zachęcił do jej odmawiania, oddając jednocześnie opiece Świętego Józefa cały nasz Naród, zwłaszcza nasze rodziny, rodziców, młodzież, dzieci, ludzi chorych i cierpiących, prosząc, by Święty Józef swym Orędownictwem u Jezusa, Zbawiciela, wypraszał Polsce potrzebne łaski.

Za tydzień, 25 marca, będziemy obchodzić dwudziestą rocznicę powstania Diecezji Kaliskiej, którą powołał do istnienia Jan Paweł II, ustanawiając jej Patronem Świętego Józefa, Męża Maryi i Opiekuna Zbawiciela. Z perspektywy tej rocznicy możemy zauważyć, jak Opiekun Kościoła troszczy się o nasz Kościół Partykularny.

Ojciec Święty ustanowił też wówczas Pierwszego Biskupa Kaliskiego w osobie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława. Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie pozwól, że z potrzeby serca złożę świadectwo, że najbardziej bez wątpienia rozwój Sanktuarium nastąpił w ciągu ostatnich 20 lat, a największym propagatorem kultu Świętego Józefa stał się pierwszy Biskup Kaliski Stanisław, który charyzmatycznie – wszystko postawił na Świętego Józefa i się nie zawiódł. Świadczą o tym powołane wszystkie dzieła zarówno materialne, jak i duchowe, struktury diecezjalne, zintegrowana diecezja, wzrosła świadomość kapłanów i wiernych, że mamy potężnego i skutecznego Patrona, że Święty Józef jest tak bardzo czczony i kochany. Ekscelencjo, dziękujemy za to wszystko, co czynisz dla wzrostu kultu Świętego Józefa, ukazujesz Go nam jako wielki dar i skarb. Dziękujemy za przewodniczenie dzisiejszej Sumie Odpustowej i za wygłoszenie Słowa Bożego.

Z racji Twych imienin, Święty Józefie, ofiarujemy odrestaurowany zabytkowy późnogotycki Krucyfiks, znajdujący się w zakrystii oraz obraz bł. Jana Pawła II namalowany przez artystę z Wrocławia, pana Krzysztofa Annusiewicza i prosimy Księdza Biskupa o ich poświęcenie.

Następnie Ksiądz Prałat powitał wszystkich kapłanów według godności i urzędów, a wśród nich członków Kapituły Kolegiackiej Świętego Józefa z Ks. Prof. Wojciechem Hancem, Honorowym Prezesem Polskiego Studium Józefologicznego. Na uroczystości odpustowe przybyło także Wyższe Seminarium Duchowne z Ks. Rektorem na czele. Powitaniem Kustosz Sanktuarium objął również licznie zgromadzone Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń, Bractwo Św. Józefa, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Cech Rzemiosł Różnych i Budowlanych oraz rozmaite poczty sztandarowe. Na Odpust przybyli również pielgrzymi z Polski, między innymi z Sochaczewa i Strzelina, których również pozdrowił gorąco Gospodarz Miejsca.

Po tym pozdrowieniu Ksiądz Biskup Stanisław Napierała pobłogosławił odrestaurowany późnogotycki krzyż znajdujący się w przedsionku zabytkowej zakrystii oraz obraz bł. Jana Pawła II umieszczony na ścianie obok Kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie także on skierował do przybyłych słowo powitania i wprowadzenia w Liturgię:

Sprawuję tę Mszę Świętą, ze świadomością, że zbilża się dwudziesta rocznica powstania naszej diecezji i pragnąłbym, abyśmy razem dziękowali Panu Bogu za tą cząstkę Kościoła. Jestem głęboko przekonany, że Bóg chciał ją mieć. Te dwadzieścia lat obfitują w rozmaite znaki i świadectwa Bożego działania, a w tym wszystkim, jak wspomniał Ksiądz Prałat Jacek, Kustosz, wyraziście był obecny Patron, Święty Józef. Dziękujemy Panu Bogu za diecezję. Proszę też Boga przez wstawiennictwo Świętego Józefa w intencji życia poczętych i nienarodzonych dziiic, w intencji małżeństw i rodzin, szeczególnie tych, które przeżywają trudności, modlimy się tu w Sanktuarium św. Jóżefa za Ojca Świętego Benedytka, który dzisiaj przeżywa swoje imieniny i modlimy się za Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Księdza Prymasa Polski, których Patronem jest Święty Józef. Bracia i siostry, modlimy się także o to, co w tej chwili się wydaje nie możliwe po ludzku, mianowice o to miejsce na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam. Święty Józefie, pomóż, żeby to się stało. I modlimy się także za Radio Maryja, które pewnie będzie w kolejnym etapie likiwadacji, jeżeli nie zmienią się Ci, do których to należy zmiana swojego stanowiska do tych katolickich mediów w naszej Ojczyźnie. I wreszcie sprawuję tę Mszę Świętą w intenencji Was wszystkich tu zgromadzonych.

HOMILIA KSIĘDZA BISKUPA W CALOŚCI- TUTAJ

W darach ofiarnych, które przygotowały wspólnoty duszpasterskie działające przy Sanktuarium św. Józefa, złożone zostały między innymi kwiaty, kosz owoców, bochen chleba i wino, a także figura św. Józefa, dar Sanktuarium dla Domu Dziecka. Przyniesiono także do ołtarza dalmatyki, intencje z nowenny dziewięciodniowej, dziesięć ornatów oraz relikwiarz.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup Stanisław odmówił Litanię do św. Józefa i odmówił akt zawierzenia Diecezji Kaliskiej. Następnie Ksiądz Biskup, chcąc pozostawić po sobie pamiątkę po latach swojej posługi w Sanktuarium św. Józefa, podarował kielich wykonany specjalnie dla Sanktuarium.

Podczas Mszy Świętej grała Orkiestra Dęta z Ołoboku pod kierunkiem Stanisława Jarosika. Po skończonej Liturgii Ksiądz Prałat Jacek zaprosił wszystkich do stołu. Każdy z pielgrzymów mógł się posilić gorącą zupą przygotowaną przez kuchnię sanktuaryjną w kuchni polowej.