In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 17 Marca 2012

ks. Łukasz Przybyła

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet Katolickich

Po raz osiemnasty Kaliskie Sanktuarium nawiedziły 17 marca 2012 roku członkinie Polskiego Związku Kobiet Katolickich z całej Polski.

Galeria

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa z Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego: "Kościół naszym domem". Spotkanie rozpoczął o godzinie 11.00 Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, który pozdrowił uczestników Pielgrzymki i życzył głębokich duchowych przeżyć w przededniu Uroczystości św. Józefa. Następnie do przybyłych z całej Polski pań słowa powitania skierował Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota oraz Diecezjalny Duszpasterz Kobiet, ks. kanonik Adam Modliński. Konferencję na temat: „Czy Święty Józef może być wzorem mężczyzny XXIwieku?" wygłosiła pani dr Maria Jankowska z Warszawy, Prezes PZKK.

O godzinie 12.00 Eucharystię w intencji członków PZKK sprawował ks. kanonik Adam Modliński, Delegat Biskupa Kaliskiego na tę Pielgrzymkę. Pozdrawiając wszystkich obecnych, Ksiądz Kanonik powiedział:

Dzisiaj do sanktuarium  św. Jozefa w Kaliszu pielgrzymują polskie kobiety, kobiety diecezji kaliskiej oraz Polski Związek Kobiet Katolickich. Przychodzimy do św. Józefa, męża sprawiedliwego, Oblubieńca NMP, Opiekuna Zbawiciela. Przychodzimy do św. Józefa, który jest Patronem Kościoła Świętego, który jest patronem Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Księdzu Kanonikowi Adamowi towarzyszył między innymi Krajowy Duszpasterz Kobiet, ks. prałat Tomasz Król z Warszawy, który wygłosił do zgromadzonych homilię.

Po zakończonej Mszy Świętej członkinie Polskiego Związku Kobiet Katolickich tradycyjnie odmówiły Akt Zawierzenia św. Józefowi w kaplicy Cudownego Obrazu.

Pielgrzymowanie zakończył wspólny różaniec.

Przedstawicielki Związku Kobiet Katolickich przybywają do świętego Józefa Kaliskiego każdego roku regularnie począwszy od 8 kwietnia 1995 roku. Ich pielgrzymowaniu towarzyszy zatrzymanie się nad palącymi problemami współczesnymi oraz zawierzenie wszystkich sprawy kobiet i Związku opiece Świętego Józefa.