In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 10 Marca 2012

ks. Łukasz Przybyła

Początek Nowenny przed Uroczystością św. Józefa

XXXII Pielgrzymka Sióstr Służebniczek Prowincji Łódzkiej do św. Józefa

 

Od 1980 roku Siostry Służebniczki NMP Prowincji Łódzkiej obchody uroczystości swojego Patrona, św. Józefa, rozpoczynają nowenną do Opiekuna Zbawiciela w Bazylice Kaliskiej.

Galeria

Podobnie i w tym roku, w sobotę, 10 marca, w dniu, w którym rozpoczyna się Nowenna do św. Józefa, do Kaliskiego Sanktuarium po raz 32. przybyły Siostry z całej Prowincji, aby oddać się Jemu w Opiekę i zgodnie z aktem zawierzenia, jaki składają przed Cudownym Obrazem, ponowić swoje zawierzenie.

Od godziny 10.00 Siostry Służebniczki prowadziły Adorację przed wizerunkiem Świętego Józefa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, śpiewając godzinki i prowadząc modlitwy nowennowe. Eucharystię poprzedziła konferencja ks. dra Andrzeja Latonia, Prezesa Polskiego Studium Józefologicznego.

Następnie Siostry wzięły udział w Mszy Świętej południowej, sprawowanej w ich intencji. Przewodniczył jej Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota. Witając Siostry, Ksiądz Prałat powiedział: Tradycją jest, że od 32 lat przybywają na rozpoczęcie Nowenny ku czci św. Józefa, 10 marca, Siostry Służebniczki NMP Prowincji Łódzkiej pod wezwaniem św. Józefa, by w swojej Pielgrzymce zawierzyć siebie, całą Prowincję, wszystkie domy i modlić się o Boże błogosławieństwo, o to, by św. Józef wypraszał opiekę i błogosławieństwo na dalsze lata. Pragnę Was powitać u św. Józefa na czele z Matką s. Iwoną, Siostrą Prowincjalną i Zarządem a także z wszystkimi Siostrami Przełożonymi z ponad 30 domów. Witam także siostrę nowicjuszkę Natalię, pochodzącą z naszej parafii. Łączą się z nami również s. Jolanta, pracująca na Syberii oraz s. Katarzyna – obie pochodzące także z naszej parafii. Modlimy się o dalsze powołania dla Waszego Zgromadzenia, by nowe osoby miały odwagę podjąć decyzję pójścia za Chrystusem.

Homilię wygłosił ks. dr hab. Jan Grzeszczak. Wasza obecność, Drogie Siostry, w Sanktuarium św. Jóżefa - rozpoczął ks. Jan - wpisuje się w żywy w całym Kościele kult św. Józefa. Ponieważ św. Józef jest świętym najbardziej współczesnym i nowoczesnym, czcimy Go jako patrona robotników, dobrej śmierci, ale przecież, tak na prawdę, każdy Go może sobie wybrać jako patrona w tym wszystkim, co dotyczy naszej codzienności, tak bardzo trudnej i skomplikowanej.

Następnie Ksiądz Jan przypomniał, że rozumieli to doskonale papieże ostatnich dwóch wieków, którzy powierzali siebie opiece św. Józefa, zwłaszcza w momentach trudnych dla Kościoła i społeczeństw. Dziś wystarczy rozejrzeć się, aby przekonać się o tym, że nadal mamy wiele powodów do tego, by modlić się znaną nam modlitwą do św. Józefa: Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Rola św. Jóżefa w dziele Zbawienia jest nieprzejednana: Jeśli św. Józef jest nam bliski, to dlatego, że bliski jest nam Pan Bóg, który przyszedł do ludzkości, by ją podnieć z upadku przez śmierć i zmartwychwstanie swego Jednorodzonego Syna. I Pan Bóg chciał, by On przyszedł na świat i wzrastał w sposób właściwy każdemu z nas, a więc w rodzinie. Bóg wybrał więc Józefa, by sprawował posługę ojcostwa względem Jezusa. Józef jest tym, który z woli samego Boga musiał się zatroszczyć o wprowadzenie Syna Bożego w świat z zachowaniem wszystkich ludzkich zasad.

I jeszcze jedna myśl z homilii: Święta Rodzina to nie tylko Maryja z Dzieciątkiem, ale Ojciec, Matka i Dziecko. Ze spojrzenia na Świętą Rodzinę wypływają praktyczne wnioski dla naszej modlitwy i naszego działania. Warto wpatrywać się w św. Józefa, bo w jego życiu w sposób doskonały spełnia się wola Boża. A przecież i nam zależy na tym, aby się w naszym życiu działa Boża wola.

W rozpoczętej dziś modlitwie nowennowej między 10 a 18 marca oraz w samą uroczystość św. Józefa 19 marca będziemy wspólnie prosić Opiekuna Zbawiciela o dar skupienia, który sprzyja zjednoczeniu z Bogiem. Święty Józef uczy nas cichej, ofiarnej miłości w służbie bliźnim. Wspiera w modlitwie, będąc mistrzem trwania przed Panem w ukryciu. Uczy nas poświęcenia, które towarzyszy skromnej i zwykłej pracy, w codziennym trudzie. Udziela nam ducha ofiary, w milczeniu przyjmującego cierpienie, aby je złożyć Bogu w ofierze. Dzieli z nami ufność, która pokonuje wszystkie trudności, a ma oparcie w ogromie Bożego miłosierdzia.

Pomocą dla z nas w nowennie będą rozważania Jana Pawła II odnoszące się do św. Józefa, wypowiedziane w czasie pontyfikatu bł. Jana Pawła II, które publikowane będą każdego dnia na stronie głównej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, by św. Józef wyprosił nam wiele łask, o które będziemy prosić Boga.