In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 2 Marca 2012

Triduum Różańcowe 2-4 marca 2012

W sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniach 2-4 marca trwa Triduum Różańcowe. Organizatorzy - Wspólnota Nieustającego Różańca - w trzydniowej modlitwie polecają sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce i na świecie.

Modlitwa różańcowa 2 marca o godz. 17.20 rozpoczęła Triduum Różańcowe. W Sanktuarium Kaliskim św. Józefa, a także w pobliskim kościele garnizonowym wierni uczestniczą w Mszach św., włączają się do modlitwy różańcowej, biorą udział w Drodze Krzyżowej, adoracji krzyża, jak też wysłuchują katechez. Modlitwę różańcową poprzedzają katechezy związane z Eucharystią. W sobotę zostaną odprawione Msze św.: o godz. 12.00 (w intencji Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego i wspólnot różańcowych), o 18.00 (w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi), o 24.00 (w intencji duchowieństwa) oraz na zakończenie Triduum, w niedzielę o godz. 6.30 (w intencji rodzin). Przez całą noc trwać będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Triduum zakończy się w niedzielę Mszą św. odprawioną o godz. 6.30, po której odbędzie się wspólne spotkanie przy śniadaniu. Nie ma takiej sprawy osobistej ani międzynarodowej, której nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec - zachęcała w Fatimie Maryja.


PROGRAM

 

Święty Józefie, „(...) tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności”.

2 MARZEC (piątek)

godz. 17.20  Różaniec Święty (tajemnice bolesne).

godz. 18.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny, Katecheza: „Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”  (Adam Mickiewicz)

godz. 21.00 - 24.00  Apel Maryjny, katecheza i modlitwa za Ojczyznę razem ze Sł. B. Ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim: „Ojcze Narodów, wspomnij na Polskę” (Komańcza, 7 czerwca 1956, Zapiski Więzienne,241). Droga Krzyżowa zakończona adorowaniem Krzyża.

 

3 MARZEC (sobota)

godz.  8.00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Różaniec Święty cz. Radosna.

godz. 10.00 Katecheza: „Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (Bł. Jan Paweł  II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia).

godz. 11.30 Różaniec Święty – tajemnice światła

godz. 12.00 Msza Święta - w intencji wszystkich Wspólnot Nieustającego Różańca  Świętego i wszystkich wspólnot różańcowych.   Katecheza: „Święty Józefie, Patronie Kościoła naszych czasów, - módl się za nami”  (z Litanii do Św. Józefa na podst. Adhortacji Redemptoris Custos Bł. Jana Pawła II z 1989 r.). Odnowienie Aktów Zawierzenia.

godz. 15.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego - W KOŚCIELE  GARNIZONOWYM

Katecheza „Gdy nabożeństwo adoracyjne się rozpowszechni, świat się odrodzi. Mów, komu tylko możesz, że odrodzenie waszej Ojczyzny, jej rozkwit i utrzymanie się w niezależności, zależy od zjednoczenia się ze mną przez życie Eucharystyczne” (Pan Jezus do Wandy Malczewskiej z książki „Miłość Boga i Ojczyzny w życiu i czynach świątobliwej Wandy Malczewskiej, ks. Grzegorz Augustyniak).

godz. 17.30 Różaniec Święty – tajemnice bolesne

godz. 18.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Katecheza: „Święty Józefie, wspierający Maryję w wypełnianiu Jej powołania, - módl się za nami” (z Litanii do Św. Józefa na podst. Adhortacji Redemptoris Custos Bł. Jana Pawła II  z 1989 r.).

godz. 21.00 Apel Maryjny, Różaniec Święty – tajemnice chwalebne, katecheza : „(…) Odnowiliśmy Śluby Kazimierzowe i powiedzieliśmy sobie: to nie są tylko Śluby Królewskie, to są Śluby i wołanie całego Narodu”. Jasnogórskie Śluby Narodu odnowienie ( Sł. B. Ks. Kard. Stefan Wyszyński).

godz. 24.00 Msza Święta w intencji Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów, o uświęcenie Duchowieństwa, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

godz. 24.00 - 06.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończenie śpiewaniem „Godzinek  ku Czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”.

 

4 MARZEC (niedziela)

godz. 6.30 Msza Święta w intencji o święte rodziny oraz o wspólną Modlitwę  Różańcową w rodzinach. Katecheza: „Gdzie dwaj albo trzej zgodnie w imię moje prosić będą…” – modlitwa w rodzinie Świętej Beretty Moli. Błogosławieństwo na rozesłanie

godz. 8.00 Wspólne śniadanie, spotkanie wszystkich uczestników Triduum Różańcowego, sprawy informacyjne, Dyskusja, wnioski.


„Ofiarować siebie Bogu to nieustannie usuwać sprzeczność

między wiarą a życiem oraz elastyczność sumienia wiodącą do grzechu.

Drogę do królowania Chrystusowi w życiu publicznym

utorują tylko dusze  z  Nim  ściśle  złączone,  oddane  Mu.

Z ludźmi ułomnymi i słabymi krucjata jest niemożliwa.”

(Sł. B. Ks. Kard. A. Hlond).


„TOTUS TUUS” – „CAŁA TWOJA, CAŁY TWÓJ MARYJO”

Kochani Członkowie Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego!

Jest to mój pierwszy list, który piszę po Triduum Różańcowym, które odbyło się w dniach 16-18 września tego roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie i było organizowane pod Patronatem J. E. Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Długo przygotowywałam się poprzez modlitwę do napisania tego listu. Każdy list pisany przeze mnie do Was poprzedza modlitwa i prośba zanoszona do Pana Jezusa przez Matkę Najświętszą o Światło Ducha Świętego. W tym miejscu pragnę z wielką pokorą wyrazić wdzięczność wszystkim Osobom, które mówią, że listy, które piszę, (może czasami nieudolnie), są zbierane i przechowywane, a także kserowane i przekazywane dalej. Mam świadomość moich ludzkich ułomności, ale każdego dnia w mojej modlitwie proszę Pana Jezusa, aby na moich słabościach i upadkach budował Swoje zwycięstwa i jedynym moim pragnieniem jest być narzędziem w rękach Matki Bożej,  aby pomóc w ten sposób Maryi odnieść zwycięstwo nad szatanem i by zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

 

Pragnę w tym liście poruszyć kilka bardzo istotnych i ważnych dla Wspólnot spraw:

 

1. Podczas Triduum Różańcowego jedną z katechez wygłosił zaproszony Ks. Józef Stramek CRL, do        niedawna Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie (obecnie Ksiądz Senior). Podczas tej katechezy Ksiądz Józef mówiąc o Nieustającym Różańcu dokonał analogii do tego, co powiedział Św. Ojciec Pio o Mszach Świętych. Przez to, że kula ziemska się obraca, na świecie nieustannie są odprawiane Msze Święte, które podtrzymują istnienie świata (ponieważ za tak straszne grzechy, jakich dopuszcza się ludzkość, Pan Bóg mógłby już dawno ukarać świat). Natomiast Różaniec odmawiany w sposób nieustanny w naszej Ojczyźnie powstrzymuje rękę Boga przed jej karaniem. Pragnę w tym miejscu dodać, że ta katecheza była wygłoszona w obecności J. E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi (moje odczucie podczas tej katechezy też było  takie, że spotkało się dwóch wielkich Ludzi, to jest J. E. Ksiądz Arcybiskup i Ksiądz Józef). Ksiądz Arcybiskup powracał do tej myśli podczas Triduum Różańcowego kilkakrotnie. Napisałam o tym, abyśmy byli świadomi tego, jak ważny jest Różaniec odmawiany w sposób nieustanny. I chociaż każdy z nas składa malutką ofiarę, ponieważ jest to raz w miesiącu pół godziny, ale dlatego, że ta modlitwa trwa nieustannie i zaangażowanych jest w nią wiele tysięcy osób, Matka Najświętsza poprzez naszych aniołów zbiera wszystkie odmawiane  Różańce i przedstawia je Bogu w Trójcy Jedynemu. W książce „Myśli Różańcowe” – Wydawnictwo Michalineum są zawarte słowa Matki Bożej podyktowane pewnej osobie w Polsce (książka ma imprimatur Kościoła), że Różaniec odmawiany w sposób nieustanny i wytrwale spowoduje, że szatan będzie musiał odejść.

To wszystko o nieustannym odmawianiu Różańca napisałam po to, abyśmy nie poddawali się w trudnych sytuacjach, kiedy zaczyna się nam coś walić, bo np. ktoś z członków naszej Wspólnoty odszedł do Pana, albo z innych powodów brakuje ludzi do kompletu, ale z ufnością zawierzając Maryi – szukajmy inne osoby. Czasami może nas to wiele kosztować. Jednak trzeba, abyśmy byli świadomi, że największymi żebrakami są Matka Najświętsza i Pan Jezus. W różnych objawieniach widzimy Maryję, która przychodzi do nas i często ze łzami prosi o Różaniec i o pokutę za grzechy całej ludzkości, aby wynagrodzić Panu Bogu i uratować świat przed zagładą. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy naśladowali  Maryję, by pomóc Jej ratować dusze zagrożone wiecznym potępieniem.

2.  Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego 23 listopada 2008 r. rozpoczęły dziewięcioletnią Nowennę do Chrystusa Króla Wszechświata oraz do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Pragniemy zachęcić każdego, kto kocha Pana Boga, Kościół i naszą Ojczyznę, o włączenie się do tej Wielkiej Nowenny. Wystarczy jeden raz w roku w ciągu dziewięciu lat odprawić przez dziewięć dni Nowennę ku czci Chrystusa Króla i do Matki Bożej Pani Gietrzwałdzkiej.

We Wspólnotach Nieustającego Różańca Świętego dziewięcioletnia Nowenna ku czci Chrystusa Króla i do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej  wygląda w ten sposób, że jest pomiędzy członkami peregrynacja obrazów Chrystusa Króla i Matki Bożej Gietrzwałdzkiej - przez dziewięć dni u jednej osoby (rodziny), i tak następuje przekazywanie do kolejnej osoby. Każdego roku peregrynacja zaczyna się na nowo aż do 2017 r. Do tej Nowenny włączyło się wiele Wspólnot.

Do Nowenny może włączyć się cała rodzina. W ostatnim dniu można dokonać Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rodzinie i zawiesić poświęcony obraz w mieszkaniu na najbardziej zaszczytnym miejscu. Z tyłu obrazu wpisujemy datę Intronizacji i składamy podpis.

Do duchowych owoców Nowenny do Chrystusa Króla Wszechświata należą jeszcze inne obietnice Pana Jezusa. Pan Jezus obiecuje, że po odmówieniu Nowenny:

- wyprasza się uwolnienie z czyśćca dla 10 dusz,

- 10 osób na ziemi otrzymuje łaskę poznania, czyli wiary i nawrócenia.

Nowennę do Chrystusa Króla można odmawiać nieustannie i każdą ofiarować w innej intencji (np. męża, żony, dzieci, znajomych) i wówczas uczestnicząc we Mszy Św. i Komunii Św. przez 9 dni pozyskujemy  dla tych osób 9 aniołów. Dla siebie pozyskujemy 9 aniołów, kiedy ofiarujemy Nowennę w intencji Intronizacji Chrystusa Króla. Jest wiele świadectw, że po odmówieniu Nowenny ku czci Chrystusa Króla ofiarowanej w intencji drugiej osoby, dokonywały się nawrócenia. Wymownym przykładem niech będzie wymodlone w pewnej rodzinie przez żonę i dzieci dla męża i ojca tą Nowenną uwolnienie od uzależnienia alkoholowego. Przez wiele lat żona modliła się o to,  w tej intencji pielgrzymowała do różnych sanktuariów Maryjnych. A mąż pił dalej. Dopiero, kiedy z szóstką dzieci zaczęła odmawiać Nowennę ku czci Chrystusa Króla, uczestnicząc jednocześnie w codziennej Mszy Świętej i z ofiarowaniem w intencji męża Komunii Świętej -  w ósmym dniu Nowenny mąż przez nikogo nie namawiany sam zaczyna przepraszać żonę, dzieci i mówi: „chcę przestać pić, pomóżcie mi” (to się wydarzyło w ubiegłym roku w maju na Podlasiu). Kolejny przykład z mojej parafii (świadectwo te osoba złożyła mojemu Księdzu Proboszczowi). Dorosły syn tej osoby od ponad  pól roku nie mógł znaleźć pracy. W ubiegłym roku w Święto Chrystusa Króla Wszechświata zachęciłam do odmówienia tej Nowenny. Ta osoba takie dała świadectwo, że po przyjściu do domu powiedziała do Pana Jezusa: „Panie Jezu, ja dzisiaj zacznę odmawiać tę Nowennę, ale Ciebie bardzo proszę, załatw memu synowi pracę”. Jeżeli ktoś chce, niech nie wierzy, ale w najbliższy wtorek po tej niedzieli syn otrzymał telefon od pracodawcy, gdzie pracuje do obecnej chwili.

Nowennę ku czci Chrystusa Króla łączymy z Nowenną do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, ponieważ Matka Boża Pani Gietrzwałdzka jest Patronką wszystkich Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego, także Patronką dzieła Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie (jako Patronkę tego dzieła obrały Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego). W 2017 roku będziemy obchodzić 300 lat koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 100 lat od założenia przez Św. Maksymiliana M. Kolbego Rycerstwa Niepokalanej, 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 140 lat od objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Na naszych oczach rozgrywa się dramat naszej Ojczyzny. Dokonuje się kolejna próba spychania Polski w niewolę, a narodu - w ogromną biedę. Widzimy, jak rozłożono lecznictwo, jak niszczy się kulturę narodu i jak wielka jest nienawiść do ludzi, którym bliski jest Pan Bóg, Kościół i dobro naszej Ojczyzny. Matka Boża przyszła do Gietrzwałdu w 1877 r., kiedy Polska była wymazana z mapy świata, ogromne prześladowanie Kościoła, księża pozamykani w więzieniach, a ludność polska prześladowana za polską mowę. W takiej sytuacji Matka Boża przychodzi na polską ziemię, mówi do dzieci po polsku, daje otuchę. Przekazuje orędzie: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”. Na wszystkie pytania i prośby odpowiada: „odmawiajcie Różaniec”. Przyjęcie przez Polaków orędzia Matki Bożej zaowocowało duchowym odrodzeniem się w polskich rodzinach, aby po latach Polska znowu mogła cieszyć się wolnością. Ówcześnie żyjący ksiądz proboszcz parafii w Gietrzwałdzie zanotował w kronikach parafialnych, że na wskutek usłuchania przez Polaków wezwania do modlitwy Różańcowej, zwłaszcza w rodzinach, młodzież zaczęła żyć  w czystości, zwiększyła się liczba powołań kapłańskich i zakonnych, zamykano knajpy – ponieważ pijacy zaczęli trzeźwieć i brakowało chętnych do picia alkoholu.

Jest dziwną tajemnicą, dlaczego o Gietrzwałdzie, które w Polsce jest jedynym uznanym  przez Kościół miejscem objawień Matki Bożej – wiemy tak mało. Wydaje mi się, że dzisiaj na nowo powinniśmy „odkryć Gietrzwałd” wraz z orędziem Matki Najświętszej, które w tym miejscu było dane dla nas - dla Polaków. O tym, że przyjdzie czas odkrywania na nowo „Gietrzwałdu”, pisał w „Pismach o Objawieniach w Gietrzwałdzie” Bł. O. Honorat Koźmiński:   „Od czasu jak Przenajświętsza Niebios i ziemi naszej Królowa przemówiła do ludu naszego i jakby wydała najwyższy rozkaz z Gietrzwałdu – Od czasu jak tam zapowiedziała stały swój pobyt i jakby założyła Stolicę swoją – miejsce to stało się dla każdego Polaka Czcigodnem i Świętem, i stanie się na równi albo i wyżej niż Ostrobrama, Sokal, Poczejów itp., a może jeszcze wyżej niż dotychczasowa Stolica naszej Królowej Częstochowa. (…) tak dla każdego Polaka droższym odtąd będzie ta mała wioseczka nad wszystkie stolice wszystkich dzielnic Polski a nawet nad samo Maryi dzielnicę”.

Postarajmy się również  kontynuować zamawianie i ofiarowanie  raz w roku (o ile to możliwe) Mszy Świętej w intencji: „aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i Jezusa” (Jasnogórskie Śluby Narodu). Jeżeli nie będzie przeszkód, na tę Mszę Świętą przynosimy kopię obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Przed albo po Mszy Świętej odmawiamy jedną cząstkę Różańca Świętego oraz Litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

3. Piesza pielgrzymka z Łomianek k. Warszawy do Gietrzwałdu organizowana w przyszłym roku już po raz szósty odbędzie się w dniach 30 czerwca do 06 lipca. Przesunięcie terminu rozpoczęcia pielgrzymki jest spowodowane tym, że zakończenie roku szkolnego w przyszłym roku będzie miało miejsce 29 czerwca, a więc zachowanie terminu wyjścia na 27 czerwca byłoby dla wielu osób przeszkodą trudną do pokonania.

4. Triduum Różańcowe w Kaliszu w marcu przyszłego roku odbędzie się w dniach 02 - 04 marca. Jest to jedyny termin, w którym możemy się spotkać na modlitwie u stóp Świętego Józefa i u stóp Świętej Rodziny. Rozumiem w tym miejscu wszystkie osoby, które są zaangażowane w swoich parafiach w przygotowaniu nabożeństw pierwszo-piątkowych i pierwszo-sobotnich, w związku z czym ten termin może sprawić pewną trudność. Jednak w tym miejscu ośmielę się powiedzieć językiem Ś.P. Pana Anatola Kaszczuka (o nim trzy tygodnie temu z Hodyszewa była transmitowana w TV. Trwam i w Radio Maryja wspaniała audycja) , że skoro Święty Józef wzywa nas w tym, a nie w innym czasie, to znaczy, że pomoże nam pokonać wszystkie przeszkody, jak chociażby w znalezieniu  w parafii ludzi, którzy nas w tym czasie zastąpią. Zaufajmy Świętemu Józefowi i prośmy Go o pomoc, abyśmy mogli spotkać się na wspólnej modlitwie w Kaliszu.

Te Triduum Różańcowe będzie ofiarowane w intencji Ojca Świętego, Episkopatu, Kapłanów i Osób Życia Konsekrowanego oraz wszystkich Konferencji Plenarnych Episkopatu w Polsce. W szczególny sposób będziemy się modlili do Świętego  Józefa  jako do  Wszechpotężnego  Opiekuna Kościoła Świętego o to, aby bardziej były znane w naszej Ojczyźnie pierwsze soboty miesiąca, jak również o to, by wzorem Portugalii Polska została na nowo zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi. Portugalia w obliczu zagrożeń dokonała trzykrotnie Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, przez co Matka Najświętsza po każdym takim Akcie przychodziła jej z pomocą. Podczas Triduum Różańcowego będzie także dokonany DOBROWOLNY AKT PRZYSIĘGI W OBRONIE KRZYŻA – zainicjowany przez ks. Krzysztofa Gołębiewskiego – orionistę. Dlatego przyjeżdżając do Kalisza, zabierzmy ze sobą Krzyże. Niech te bardzo ważne dla Kościoła i Ojczyzny sprawy zgromadzą nas u Świętego Józefa licznie.

5.  W tym punkcie pragnę napisać o bardzo ważnej, a jednocześnie trudnej sprawie. Z polecenia Kapłana, który z woli Pana Jezusa jest moim kierownikiem duchowym, rozmawiałam z  J. E. Ks. Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą o sytuacji „Wspólnoty Nieustającego Różańca a Ksiądz Piotr Natanek”. A więc otrzymałam polecenie napisać, że prywatnie – każdy ma wolną wolę i nie można niczego nikomu zabraniać ani zakazywać. Jednak jako członkowie Wspólnot Nieustającego Różańca nie uczestniczymy w rekolekcjach i we Mszach Świętych, dopóki obowiązuje dekret zakazujący sprawowania Mszy Świętych i głoszenia rekolekcji. Jednocześnie została przekazana prośba, aby Księdza Piotra „zachować w serdecznej pamięci modlitewnej”, to znaczy mamy gorąco za niego się modlić o wyproszenie łaski poznania woli Bożej i o siły do jej pełnienia.  Od siebie pragnę dodać gorącą prośbę, byśmy nie oceniali miarą naszych umysłów Księdza Piotra, jak również decyzję Pasterza Ziemi Krakowskiej. Skoro Pan Bóg dopuścił, to oznacza, że taka była Jego wola. Pomni na słowa Pana Jezusa wypowiadane niejednokrotnie do Świętej Faustyny, jak również do Sł. B. Rozalii Celakówny, wszelkie osądy należą tylko i wyłącznie do Tego, Który powołuje do Kapłaństwa i do pełnienia Posługi Pasterskiej.

6.  W ostatnim punkcie mojego listu zachęcam do zorganizowania w swojej Wspólnocie Nieustającego Różańca Świętego w styczniu spotkania opłatkowego. Takie spotkania spełniają rolę jednoczącą członków i pomagają podtrzymać żarliwego Ducha Modlitwy we Wspólnocie.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Członków Wspólnoty Nieustającego Różańca. Zapewniam o stałej modlitwie za Was. Bardzo proszę o modlitwę za mnie. Łączmy się duchowo w Godzinie Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 podczas odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jeżeli jest przeszkoda do odmawiania Koronki o godz. 15.00 można odmówić będąc w łączności z wszystkimi członkami Wspólnot   w czasie dogodnym. Niech Dzieciątko Jezus Wam Wszystkim błogosławi.

Urszula Strynowicz, Olsztyn, dnia 15 grudnia 2011 r.