In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 10 Lutego 2012

 ks. Łukasz Przybyła

Jubileusze 75 i 45 lecia Szkoły Podstawowej nr 9

Objęta katechizacją przez naszą Parafię Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu 10 lutego obchodziła 75-lecie swojej działalności i 45-lecie istnienia w obecnym budynku przy ul. Żwirki i Wigury.

Galeria

W ramach obchodów Jubileuszu Proboszcz Parafii Ksiądz Prałat Jacek Plota odprawił w Bazylice św. Józefa  Mszę Świętą o godz. 9.00. Obecni na niej byli uczniowe, nauczyciele, rodzice a także przedstawiciele władz miejskich z wiceprezydentem Andrzejem Grudzińskim oraz Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza Adelą Przybył. Obecny był także Sztandar Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych z prezesem tej organizacji, porucznikiem Leopoldem Barzęcem i kombatantami.

W homilii Ksiądz Prałat Jacek Plota powiedział, że obecna Msza Święta jest dziękczynieniem Bogu za lata dobrego funkcjonowania szkoły. Ale jednocześnie jest to uznanie, że wszelkie dobro, które człowiek tworzy i osiągnięcia nauce służące mają swoje źródło w Bogu. W tej Mszy Świętej mówimy: Boże, dziękujemy Ci za to, że czuwasz nad naszą Szkołą, że dajesz mądre natchnienia dyrektorom, wychowawcom i nauczycielom, natchnienia, by znaleźć sposób na wzrastanie młodego człowieka.

Ksiądz Prałat zauważył także, że Szkoła i rodzina nie wychowują dla siebie. Szkoła wychowuje młodego człowieka z myślą o jego przyszłym życiu w społeczeństwie. Chce przygotować go do życia tak, by go nie zmarnował. A zatem oprócz wiedzy, którą uczeń zdobywa w szkole, fundamentalną sprawą jest wychowanie do miłości. Jak bardzo potrzeba dzisiaj ludzi, któzry umieją kochać. Ludzi, którzy w tym czasie kryzysu wartości, obojętności na to, co duchowe i szklachetne, będą umieli tworzyć cywilizjacę miłości i życia, będą przedkładać "być" nad "mieć", etykę przed techniką, osoby przed rzeczą i miłosierdzie przed przemocą.

Potrzeba niezwykłego współdziałania rodziny, szkoły i Kościoła - tych trzech instytucji. - kontynuował Ksiądz Prałat. Wszystkim bowiem zależy na dobru dzieci. Dzisiejszy Jubileusz pokazał nam praktycznie, że takie współdziałanie przynosi owoce. Kościół naszym domem - takie jest hasło tegorocznego programu duszapsterskiego. Tu, w Kościele, uczy nas Jezus Chrystus - Nauczyciel nauczycieli.

Liturgię Mszy Świętej przygotowały Siostry Służebniczki oraz Pani Katechetka wraz z uczniami szkoły należącymi do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz do Scholki Dziecięcej. Dalsze obchody Jubileuszu rozpoczęły się w Szkole o godz. 10:30.

Historia szkoły sięga 1936 r. Wówczas przy ulicy Wigury 10 rozpoczęła swoją działalność Szkoła Powszechna. Budynek, w którym funkcjonowała był zbyt mały, by przyjąć wszystkie dzieci z rejonu Rajskowa, Tyńca i Szosy Tureckiej, stąd decyzja o budowie nowej - „jednej z tysiąca na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Projekt budowy został zatwierdzony w grudniu 1963 r., a po trzech latach 4 września 1966 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowych, pachnących jeszcze farbą, ścianach. Szkoła otrzymała numer „9” oraz imię 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej. Żołnierze tej dywizji wsławili się walkami podczas kampanii wrześniowej 1939 r., brali udział w słynnej bitwie nad Bzurą. Objęli swym honorowym patronatem szkołę i istniejącą w jej murach Izbę Pamięci. Dzięki ich hojności w izbie jest ponad 100 eksponatów.

Prawo posiadania sztandaru Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała dopiero 9 maja 1987 r. Od tej pory poczet sztandarowy godnie reprezentuje „Dziewiątkę” podczas wszystkich szkolnych i miejskich uroczystości. Dzięki Radzie Rodziców, po 25 latach użytkowania, sztandar został poddany renowacji i otrzymał nowy, piękniejszy wygląd.

Przez 45 lat istnienia „Dziewiątki” funkcję dyrektora pełnili: śp. Jerzy Kwiatkowski, Bożena Szymańska, Jolanta Furmaga, a obecnie Jolanta Jankowska. Szkoła ta kojarzy się wielu osobom nie tylko z budynkiem, ale przede wszystkim z ludźmi, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi.
Szkoła może poszczycić się wieloma „Przyjaciółmi szkoły”. Wśród nich są członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

W Szkole od lat katechizują Siostry Służebniczki oraz katecheci świeccy. Obecnie jest to s. Beata Konca i Anna Kliber.