In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 19 Stycznia 2012

ks. Łukasz Przybyła

Spotkanie Rady Duszpasterskiej

 

19 stycznia odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej. Wzięło w niej udział 15 członków pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Ploty. Przedmiotem rozmów Rady była akomodacja Programu Duszpasterskiego „Kościół naszym domem” do realiów naszej Parafii oraz Sanktuarium.

Ksiądz Prałat przypomniał źródła, do których należy sięgnąć, aby zapoznać się z założeniami ogólnymi Programu, a więc o Liście Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały do wiernych z dnia 1 stycznia 2012 roku oraz o specjalnym dodatku do dwutygodnika „Opiekun”, w którym można było znaleźć całość Programu. Ksiądz Biskup w obu dokumentach zachęca wiernych do poszukania dla każdej parafii praktycznych przełożeń treści Programu.

W minioną sobotę obradował na podobny temat Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, której owocem jest osobne opracowanie i podsumowanie przygotowane przez pana Romualda Zarębę, składające się z trzech punktów: Kościół Diecezjalny naszym domem, Kościół Parafialny naszym domem i Rodzina Domowym Kościołem.

W dalszej części spotkania Ksiądz Prałat przypomniał o zasadzie głównej Programu: urodzinnianiu relacji. Zasada ta powinna znaleźć praktyczne przełożenie szczególnie w relacjach duchowieństwo – świeccy. Należy więc zadbać o właściwe relacje kapłanów i sióstr zakonnych z wiernymi naszej parafii oraz z przybywającymi do Sanktuarium czcicielami św. Józefa. Najlepszą płaszczyzną działania w tej kwiestii jest angażowanie parafian w życiu wspólnot duszpasterskich działających w naszej Parafii. GRUPY DUSZPASTERSKIE

Należy także eliminować pokutujące czasami jeszcze wśród wiernych przekonanie o istnieniu dwóch rzeczywistości: MY – WY. Istnieje bowiem ścisła współpraca na linii duchowni – świeccy, w której każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie w duchu przekonania, że wszyscy jesteśmy Kościołem.

Wśród praktycznych przełożeń Programu na grunt parafialny i sanktuaryjny znalazły się następujące propozycje:

  • dyspozycyjność, otrwartość i gościnność kapłanów i pracowników Sanktuarium wobec pielgrzymów przybywających do św. Józefa; stwarzanie wobec pielgrzymów domowej atmosfery przez stałą obecność przy nich połączoną z oprowadzeniem po Sanktuarium i zapoznaniem z historią kultu św. Józefa w Kaliszu; mozliwość skorzystania z posiłków w Restauracji św. Józefa i z noclegu w Domu Pielgrzyma;
  • wzmożona troska o przyjmowanie przez wiernych sakramentów w swojej rodzinnej parafii a także o przygotowywanie się do nich w ramach odopowiednich katechez;
  • zachęcanie wiernych do głębszego uczestnictwa w życiu Parafii przez udział w spotkaniach grup duszpasterskich;
  • wspólne świętowanie w Kościele rocznic i jubileuszy, w tym 18 urodzin a także jubileuszy małżeńskich;
  • błogosławieństwo dzieci, szczególnie tych najmłodszych, w ramach dziękczynienia po Komunii Świętej podczas Mszy Świętych niedzielnych o godzinie 11.00 i 12.30;
  • wspólne uczestnictwo w pielgrzymkach i wyjazdach parafialnych;
  • udział w balu dla dorosłych i dyskotekach dla młodzieży;
  • otwarcie niedzielnej kawiarenki parafialnej, stwarzającej możliwość spotkania i rozmowy w rodzinnej atmosferze.

Do urzeczywistnienia tych propozycji potrzebne jest zaangażowanie wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i Parafii, i którzy czują konieczność urodzinniania relacji w naszej wspólnocie parafialnej.