In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 20 Grudnia 2011

List Kustosza
na Boże Narodzenia 2011

Tekst: Ks. Prałat Jacek Plota

Drodzy Czciciele, Rodzino Świętego Józefa Kaliskiego

Kolejny rok dobiega końca. Rozpoczął się adwent, który jest czasem przygotowania na świętowanie narodzin Syna Bożego. Kontemplujemy Tajemnicę Wcielenia, aby zrozumieć niepojętą dobroć i miłość Boga w przyjściu na świat Jego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg oczekuje od nas zmiany naszego życia aby Boże Narodzenie mogło dokonać się w ludzkich sercach. Jezus Chrystus powinien narodzić się w naszych rodzinach, w sercach matek i ojców, młodzieży i dzieci, w sercach ludzi chorych i cierpiących, osamotnionych i bezdomnych, zagubionych i smutnych. Boża Miłość – Syn Boży przychodzi bowiem na świat, aby ubogacić nasze człowieczeństwo, wprowadzić w nasze życie promień Bożej Miłości.

Mijający rok był dla nas Polaków szczególny. Dzięki Bożej Opatrzności mogliśmy przeżywać radość wynikającą z beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka Ojca Św. Jana Pawła II. W naszej pamięci są ciągle żywe Jego słowa wypowiedziane w Kaliszu w Sanktuarium.

Św. Józefa 4 czerwca 1997 r. „Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczna sprawuje w Sanktuarium Św. Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu”. Wówczas też Bł. Jan Paweł II zawierzył opiece Św. Józefa obronę poczętego życia w Polsce i na świecie oraz wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie.

Pragnę się z Wami podzielić ogromną radością, że w ostatnim czasie do grona wielu już świętych obecnych w naszym Sanktuarium w znaku swoich relikwii dołączyli Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko i Bł. Jan Paweł II. Ufamy, że Oni także orędują za nami u Boga.

Najważniejszym jednak dla nas zadaniem dla całej Rodziny Św. Józefa, którzy doznajemy szczególnej Jego opieki i wstawiennictwa u Maryi i Jezusa, jest troska, by Św. Józef był coraz bardziej znany i kochany. Bł. Jan Paweł II napisał proroczo w zakończeniu Adhortacji Apostolskiej o Świętym Józefie „Święty Józef jest nam dany jako Patron na nasze czasy”.

Co mamy czynić? Przede wszystkim modlić się do Św. Józefa. Jest wiele różnych modlitw starych i nowych, które znajdują się w różnych modlitewnikach, książeczkach czy przewodnikach. Innym ze sposobów szerzenia kultu jest odbycie pielgrzymki do Sanktuarium w Kaliszu w grupie zorganizowanej, rodzinnie lub osobiście albo też w sposób duchowy możemy łączyć się z Sanktuarium w każdy I-szy czwartek miesiąca od godz. 17.00 do 20.00 za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji TRWAM.

Bardzo dużo aktualnych wiadomości, konferencji, kazań oraz galerię zdjęć z różnych uroczystości znajduje się na naszej stronie internetowej www.swietyjozef.kalisz.pl . Jest ona na bieżąco aktualizowana, a dziennie odwiedza tę stronę od 1 – 3 tysięcy osób.

Kolejnym naszym zadaniem jest apostolstwo – dawanie świadectwa. Mówienie o Św. Józefie, o Jego wielkiej mocy wstawienniczej w rodzinie, w pracy, bliskim i dalszym znajomym. Proszę Was bardzo o napisanie na adres Sanktuarium o różnych łaskach i cudach, jakich doświadczyliście, chociażby krótką notatkę na ten temat.

Jestem głęboko przekonany, że Święty Józef w sposób sobie właściwy, często dyskretny, nieraz w późniejszym czasie, ale skutecznie dopomoże w rozwiązaniu trudnych spraw. My sami nieustannie doświadczamy Jego wstawiennictwa.

Upiększamy ciągle Bazylikę Św. Józefa. Wprawdzie Św. Józef jest skromny, ubogi i pokorny, ale my wierni Jego czciciele między innymi w ten sposób chcemy wyrazić naszą cześć i przywiązanie.

Wykonaliśmy regotyzację zakrystii i przedsionka wraz z umeblowaniem, wymieniliśmy górne okna w Bazylice. Zostały odnowione zabytkowe szaty liturgiczne oraz chorągwie i sztandary.

Z okazji 50-tej rocznicy święceń kapłańskich i 30-tej święceń biskupich J. E. Ks. Biskupa Stanisława Napierały został wydany piękny album pt. „Idźcie do Świętego Józefa”.

W tym roku zamierzamy poddać gruntownej konserwacji i upiększeniu cztery boczne ołtarze.

Wszystko to możemy realizować dzięki nieustannej opiece Św. Józefa, Waszym modlitwom oraz Waszym ofiarom, za które bardzo serdecznie dziękuję. Zapewniam, że każda nawet najmniejsza złożona przez Was ofiara jest w całości przeznaczona na szerzenie kultu Św. Józefa i rozwój Jego Sanktuarium.

Zachęcam, abyście z ufnością powierzali Św. Józefowi swoje intencje. Jemu oddajcie trudne dziś i niepewność jutra, swoje rodziny i siebie samych.

Przypominam, że w naszym Sanktuarium można zamówić Msze Św. indywidualne, zbiorowe i wieczyste za zmarłych jak i za żyjących. Można również przysłać intencje modlitewne na środową Nowennę, na Mszę Św. połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o godz. 1500 oraz na I–szo czwartkowe nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia.

Pragnę również przypomnieć, że zostaną odprawione dwie Nowenny 9-ciu Mszy Św. do Św. Józefa: od 10-18 marca 2012 r. przed Odpustem Św. Józefa Oblubieńca NMP, który przypada 19 marca oraz od 25 maja do 02 czerwca 2012 r. przed Odpustem Opieki Św. Józefa, który będzie obchodzony 03 czerwca 2012 r. Jest to czas szczególnej łaski, dlatego zachęcam przekażcie Św. Józefowi swoje prośby, podziękujcie za otrzymane łaski. Każda zamówiona Msza Św. czy złożona intencja zostaje potwierdzona stosownym obrazkiem przesłanym na adres ofiarodawcy. Intencje bardzo proszę przysyłać listem, pocztą elektroniczną lub podać telefonicznie. Jeśli chcecie złożyć ofiarę to podaję nr konta bankowego:

Sanktuarium Św. Józefa, Pl. Św. Józefa 7, 62-800 Kalisz BS Ziemi Kaliskiej 94 8404 0006 2008 0011 6990 0001.

Można się z nami kontaktować nr tel. 62 757 58 22 , nr fax 62 767 51 70 lub pocztą elektroniczną e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl Sekretariat jest czynny od poniedziałku do soboty od godz. 800 do 1500 i tu można zgłaszać pielgrzymki, zamówić Msze Święte indywidualne i wieczyste, składać wota, świadectwa, prośby i podziękowania na Nowennę, zarezerwować nocleg w Domu Pielgrzyma oraz uzyskać wszelkie informacje.

Łamiąc się z Wami opłatkiem, poświęconym przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa, życzę niech Dziecię Jezus – Dar Ojca złożony w ramionach Maryi i Świętego Józefa napełni serce pokojem i radością oraz udzieli wszelkich potrzebnych łask w nadchodzącym 2012 roku

Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa
Ks. Prałat Jacek Plota