In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 3 Grudnia 2011

ks. Łukasz Przybyła

Diecezjalny Dzień Świętości Życia

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w sobotę, 3 grudnia, modlono się w intencji życia, podkreślając aspekt jego świętości. W Diecezji Kaliskiej przeżywano bowiem Dzień Świętości Życia.  

Do Bazyliki przybyli zaproszeni dekanalni duszpasterze rodzin, doradcy życia rodzinnego, parafialne zespoły Pro Familia, młode małżeństwa, rodzice oczekujący dziecka oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych przygotowująca się do małżeństwa i rodziny.

<
>

Spotkanie rozpoczął Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, ks. Prałat Bolesław Stefaniak, wprowadzając wszystkich w atmosferę i cel spotkania. O godzinie 11.00 konferencję multimedialną Jak budować pozytywne więzi w małżeństwie i rodzinie? wygłosiła pani Jolanta Siwak.

W południe Mszę Świętą sprawował wraz z piętnastoma kapłanami Biskup Senior Diecezji Kaliskiej, Teofil Wilski. Witając wszystkich przybyłych do Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Biskup powiedział: Adwentowe pozdrowienie liturgiczne uświadamia nam, że w Adwencie musimy być otwarci na Pana, który przychodzi w swoim Słowie, w Mszy Świętej, w Sakramentach, ogarnia nas swoją obecnością w tej eucharystycznej wspólnocie. Pragnę wszystkich pozdrowić serdecznie i powitać. Przeżywamy Diecezjalny Dzień Świętości Życia i cieszę się, że nas jest tylu, i że nasze spotkanie jest skoncentrowanie adwentowo nad świętością życia. Matka Boża Adwentowa nosi Najświętsze Życie, Pana Jezusa, i spodziewa się wkrótce Jego urodzenia. I my dzisiaj też koncentrujemy się nad świętością życia i nad życiem rodzinnym. Cieszę się, że z rodzicami są najmłodsze dzieci, tworząc nastrój rodzinny. Jesteśmy rodziną, która chce się wpatrywać w Świętą Rodzinę, Pana Jezusa, Matkę Bożą i św. Józefa.

Homilię wygłosił ks. Prałat Bolesław Stefaniak, Diecezjalny Duszapsterz Rodzin. Zwrócił on uwagę na znaczenie domu rodzinnego dla człowieka: Pomyślmy o znaczeniu domu rodzinnego dla życia. To znaczenie domu jest bardzo istotne, podstawowe. Jest tak wiele okoliczności, mających wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jednak pierwsze miejsce zajmuje dom rodzinny: rodzice, dzieci, dziadkowie. Dom jest mieszkaniem człowieka, jest niezbędny, żeby człowiek mógł narodzić się, wzrastać, rozwijać się, żeby mógł się uczyć, pracować, wychowywać, żeby można było tworzyć najgłębszą i podstawową jedność we wspólnocie osób jaką jest właśnie rodzina.

Każde stworzenie na świecie ma jakieś miejsce sobie właściwe, gdzie jest jakoś u siebie. Każde drzewo ma jakiś grunt, jakąś glebę, ptak ma powietrze, ryba ma wodę, zwierzęta mają ziemię. Człowiek wydawałoby się, że jest stworzeniem niezależnym od miejsca, jednak bardzo pragnie miejsca, gdzie mógłby powiedzieć: „Tu ja jestem u siebie, jestem tu bezpieczny, z najbliższymi, z którymi jestem związany więzami krwi. To mój dom rodzinny. Może skromny, może ubogi, ale jest najmilszy sercu memu.”

Rodzina jest wspólnotą miłości i życia. To kolejna myśl Księdza Prałata Bolesława. To są dwie najważniejsze wartości – miłość i życie. Miłość małżeńska jest źródłem życia, dlatego tak ważne są relacje miedzy małżonkami, rodzeństwem. Dzięki tej miłości rodzi się nowe ludzkie życie, rodzicielstwo, ojcostwo, macierzyństwo. One należą do natury miłości małżeńskiej. To jakby szczytowe uwieńczenie przymierza małżeńskiego. I to życie, które rodzi się z miłości małżeńskiej, jest darem Boga, jest święte. Jest największą wartością w każdym momencie istnienia od poczęcia aż do dnia kiedy Stwórca zaprosi do Siebie powołaną do wiecznej chwały ludzką osobę. Dlatego ten największy dar Boży, święty dar, pragniemy bronić, służyć mu, każdemu życiu i całemu życiu.

Następnie Ksiądz Prałat wyjaśnił celowość Dnia Świętości Życia: Dzień Świętości Życia obchodzimy po to, aby z jednej strony ukazać wartość życia ludzkiego jako daru Bożego, aby budzić szacunek dla życia stworzonego na Boże podobieństwo, aby bronić wartości rodziny, by mogło być życie, by pielęgnowane było życie, ale też i po to, by zauważyć, że rodzina jest dziś tak bardzo osaczona, że stała się areną bitwy o życie, że współczesny świat stał się areną bitwy o życie. Przy tej okazji dziękujemy dziś wszystkim rodzinom, które trwają w miłości, jedności, które przyjmują dar życia.

Kończąc, Ksiądz Prałat zaakcentował znaczenie comiesięcznej modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia, jaka ma miejsce w Kaliskiej Bazylice, a także wielu inicjatyw broniących życia, w tym Kaliskiego Okna Życia przy ul. Harcerskiej, przy Klasztorze Sióstr Nazaretanek.

Po Komunii Świętej Ksiądz Biskup Teofil zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz podziękował osobom, które włączają się w służbę rodzinie i życiu.

Diecezjalnemu spotkaniu towarzyszyło rozstrzygnięcie Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych nt.: "Czas wolny w mojej rodzinie" i dla Szkół Gimnazjalnych: "Mój dom rodzinny". Konkursy przygotowało Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej. Laureaci odebrali nagrody i dyplomy z rąk biskupa Teofila Wilskiego. Ksiądz Biskup wręczył również dyplomy, będące świadectwem ukończenia katechezy przygotowującej do życia w małżeństwie i rodzinie. Wśród nich było ośmioro uczestników tej katechezy z naszej Parafii, którzy w ostatnim czasie odbywali spotkania z Księdzem Prałatem Jackiem Plotą.

W diecezji kaliskiej Dzień Świętości Życia obchodzony jest w sobotę przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, ponieważ 25 marca - uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdy w innych rejonach Polski.

 

O TYM WYDARZENIU PISAŁ TEŻ KAI:

Do promowania świętości życia i rodziny wzywał bp senior Teofil Wilski w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji Diecezjalnego Dnia Świętości Życia. Dzisiaj do Kalisza przyjechały z całej diecezji osoby zaangażowane w promowanie świętości życia i rodziny. Konferencję na temat budowania pozytywnych więzi w małżeństwie i rodzinie wygłosiła Jolanta Siwak, diecezjalna doradczyni duszpasterstwa rodzin.

Mszy św. przewodniczył bp senior Teofil Wilski, a homilię wygłosił ks. prałat Bolesław Stefaniak, diecezjalny duszpasterz rodzin. Zwrócił uwagę na znaczenie domu rodzinnego dla człowieka. - Jest tak wiele okoliczności, mających wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jednak pierwsze miejsce zajmuje dom rodzinny: rodzice, dzieci, dziadkowie. Dom jest mieszkaniem człowieka, jest niezbędny, żeby człowiek mógł narodzić się, wzrastać, rozwijać się, żeby mógł się uczyć, pracować, wychowywać, żeby można było tworzyć najgłębszą i podstawową jedność we wspólnocie osób, jaką jest właśnie rodzina – mówił.

Podkreślał, że rodzina jest wspólnotą miłości i życia. - To są dwie najważniejsze wartości – miłość i życie. Miłość małżeńska jest źródłem życia, dlatego tak ważne są relacje między małżonkami, rodzeństwem. Dzięki tej miłości rodzi się nowe ludzkie życie, rodzicielstwo, ojcostwo, macierzyństwo. One należą do natury miłości małżeńskiej. Rodzenie i wychowanie potomstwa to jakby szczytowe uwieńczenie przymierza małżeńskiego. I to życie, które rodzi się z miłości małżeńskiej, jest darem Boga, jest święte. Jest największą wartością w każdym momencie istnienia, od poczęcia aż do dnia, kiedy Stwórca zaprosi do Siebie powołaną do wiecznej chwały ludzką osobę. Dlatego ten największy dar Boży pragniemy chronić. Pragniemy służyć życiu każdemu życiu – powiedział.

Wyjaśnił też celowość Dnia Świętości Życia. - Dzień Świętości Życia obchodzimy po to, aby z jednej strony ukazać wartość życia ludzkiego jako daru Bożego, aby budzić szacunek dla życia stworzonego na Boże podobieństwo, aby bronić wartości rodziny, ale też i po to, by zauważyć, że rodzina jest dziś tak bardzo osaczona, że stała się areną bitwy o życie. Przy tej okazji dziękujemy dziś wszystkim rodzinom, które trwają w miłości, jedności i przyjmują dar życia – zaznaczył.

Zaakcentował znaczenie comiesięcznej modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia, jaka ma miejsce w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a także wielu inicjatyw broniących życia, w tym Kaliskiego Okna Życia przy ul. Harcerskiej, przy klasztorze sióstr nazaretanek.

Po komunii św. bp Wilski zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny. Bp senior diecezji kaliskiej dziękował osobom, które włączyły się w to wielkie posłannictwo służby rodzinie i życiu.

Diecezjalnemu spotkaniu towarzyszyło rozstrzygnięcie dwóch konkursów ogłoszonych przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej. W konkursie literackim na temat: „Mój dom rodzinny” zwyciężył Mateusz Strzelecki z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. W konkursie plastycznym pod hasłem „Czas wolny w mojej rodzinie” zwyciężyła Milena Sobczak ze Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Laureaci odebrali nagrody i dyplomy z rąk bpa Teofila Wilskiego.

W diecezji kaliskiej Dzień Świętości Życia obchodzony jest w sobotę przed świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ 25 marca wspomina się rocznicę utworzenia diecezji.