In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 1 Grudnia 2011

ks. Łukasz Przybyła

Grudniowa modlitwa w intencji życia

"Jak dziś skutecznie bronić życia? Jak powiedzieć światu, że życie jest święte?" - to temat rozważań, jakie towarzyszyły modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Bazylice Kaliskiej 1 grudnia 2011 roku.

Spotkanie zgromadziło wiernych z całej Polski, których powitał i w charakter spotkania wprowadził Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. Prałat Jacek Plota:

"Rozpoczął się adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście na świat Syna Bożego w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to czas, w którym Bóg wzywa nas do czujności i gotowości. Jest to czas dany nam dla pogłębienia więzi z Bogiem i z ludźmi. Bóg oczekuje od nas zmiany naszego życia, aby Boże Narodzenie mogło dokonać się w ludzkich sercach. Syn Boży powinien narodzić się w naszych rodzinach, w sercach matek i ojców, młodzieży i dzieci, w sercach ludzi chorych i cierpiących, osamotnionych i bezdomnych, zagubionych i smutnych.

Rozważając tajemnicę Wcielenia i Bożego Narodzenia, po raz kolejny pochylamy się nad tajemnicą poczęcia każdego człowieka, jego ochrony oraz nad wartością rodziny."

<
>

Konferencję na temat: Wymiar duchowy, formacyjny i społeczny Marszu dla Życia oraz działalności Bractwa Małych Stópek. Skuteczne formy kształtowania świadomości obrony życia wygłosił Ks. Tomasz Kancelarczyk– Kościelny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie, organizator Marszu dla życia w Szczecinie, założyciel i moderator Bractwa Małych Stópek.

Eucharystii o godzinie 18.00 przewodniczył Biskup Senior Diecezji Kaliskiej Teofil Wilski. W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę wiernych na wielkość i świętość ludzkiego życia: Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, tchnął w niego Ducha i pobłogosławił mu, nakazał ludziom, by przekazywali życie. Takie powołanie otrzymuje pierwsze małżeństwo. Podobieństwo do Boga uzdalnia człowieka do poznawania Boga, miłowania Go, a to uzdolnienie do dialogu z Bogiem, do usłyszenia Boga i do dania Bogu odpowiedzi jest uzdolnieniem do życia we wspólnocie z Bogiem i braćmi, i to podobieństwo wyróżnia człowieka z całego świata stworzeń. Człowiek jest powołany do życia w Jedności z Bogiem i trzeba to dziś zaakcentować, bo wielu ludzi zapomina o tym, widząc siebie tylko w wymiarach psychologii, zaspokojenia ludzkich pragnień, widzi tylko konieczność pracy, a ta praca go pochłania i nie wchodzi głębiej w tajemnicę życia, nie pyta o początek, o cel, o sens życia, a wtedy tak trudno dostrzec wartość i świętość życia, które od Boga pochodzi i do Boga należy.

Ksiądz Biskup wskazał również na trudną sytuację, jaka szczególnie dziś zaistniała w odniesieniu do sprawy życia: Szatan próbuje nas dziś oswoić z cywilizacją śmierci, z aborcją, z in vitro. W mediach, w reklamie, zabijanie człowieka nazywa się eufemistycznie aborcją po to, byśmy nie widzieli w tym wielkiego problemu zabójstwa lecz tylko przejaw i wymogi współczesnej cywilizacji. Musimy czuwać, dlatego że pojawiają się ludzie, którzy już oswoili się z kulturą śmierci i chcą wobec niej zachować postawę poprawności, choć mienią się ludźmi wierzącymi. Tak myślący ludzie już nie są ludźmi wierzącymi razem z Kościołem. Nie liczą się z prawem Bożym, z bezwzględną wartością życia, ale liczą się z wygodą, wolnością, zamknięciem się na to, co mówią uczeni o początku życia. W sytuacji zamętu, który rodzi się w tej dziedzinie, Benedykt XVI akcentuje mocno potrzebę stałej konfrontacji naszych sumień z nauką Kościoła. Żebyśmy się nie pogubili w tym zamęcie. Żeby nasze sumienia były wrażliwe, czułe, właściwie uformowane w świetle wiary.  Trzeba więc bronić życia.

Trzy elementy podkreślił Biskup Teofil jako konieczne do wprowadzenia w czyn dla nas wszystkich: Modlitwa. Pierwszym zadaniem w dziedzinie obrony życia jest modlitwa nieustannej prośby o poruszenia sumień i odmianę serc, o atmosferę przyjazną życiu i rodzinie. Bóg jest miłośnikiem życia i trzeba prosić, by budził sumienia i by powoływał ludzi, którzy inspirowaliby innych do obrony rodzin i poczętego życia. Takich ludzi nam potrzeba. Pierwsze czwartki mają tu ogromne znaczenie, bo są pewną inspiracją społeczną. W tej modlitwie powinniśmy trwać.

Drugą rzeczą jest budzenie świadomości i upowszechnianie wiedzy o sprawach związanych z obroną życia. Życie człowieka rozpoczyna się w poczęciu. Każdy z nas był kiedyś embrionem. Na szczęście ta świadomość pogłębia się i co raz więcej wiadomo o życiu prenatalnym. Co raz więcej wiemy o życiu dziecka w łonie matki od poczęcia, o dramatycznych skutkach aborcji dla kobiet, co raz więcej mówi się o odpowiedzialności ojców tych dzieci. Większość ludzi jest przeciw aborcji, jak podają statystyki i badania. Zwraca się uwagę na udane życie rodzinne. I choć tak jest, trzeba wiedzieć, że media blokują publikowanie takich wiadomości, bo służą cywilizacji śmierci, a stoją za tym również interesy finansowe. Tak działa szatan, jest wrogiem życia. I tu niezastąpioną rolę spełnia Radio Maryja i TV Trwam.

I kolejna ważna rzecz, którą zaakcentował jako zadanie dla nas wszystkich Biskup Teofil: zaangażowanie społeczne na rzecz życia, aktywny udział w ruchach Pro Life. Ale to także czujność i aktywność na rzecz poprawienia prawodawstwa na rzecz obrony życia. Trzeba organizować pomoc dla kobiet, matek, także tych, które poczęły, ale wahają się czy urodzić. Potrzebna jest im fachowa pomoc duchowa, by nie uległy złym namową. Potrzebne jest wsparcie dla rodzin, w których pojawiło się nieplanowane i nieoczekiwane dziecko. Ważne jest istnienie Okna Życia. Dobrze by było, gdyby te wszystkie wiadomości, ta świadomość mogły się upowszechnić. A zły dych czuwa nad tym, blokuje, by te wiadomości nie docierały do ogółu społeczeństwa. Potrzebna jest więc nasza czujność.

Na grudniowe spotkanie do Bazyliki św. Józefa przybyli wierni z całego kraju, także ci, którzy zmierzali na sobotnie uroczystości związane z 20-leciem istnienia Radia Maryja. Po zakończonej Mszy Świętej sprawę życia zawierzono św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu, a na zewnątrz na każdego czekała goraca grochówka.

TRANSMISJA W CAŁOŚCI


O TYM WYDARZENIU PISAŁ TEŻ KAI:

Nic nie może usprawiedliwić zabójstwa

"Poczęty człowiek ma naturalne prawo do tego, żeby się narodzić" - mówił bp senior Teofil Wilski, który 1 grudnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat grudniowego spotkania brzmiał: „Jak dziś skutecznie bronić życia? Jak powiedzieć światu, że życie jest święte?”.

Konferencję na temat skutecznych form kształtowania świadomości obrony życia wygłosił ks. Tomasz Kancelarczyk, kościelny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie, organizator Marszu dla Życia w Szczecinie, założyciel i moderator Bractwa Małych Stópek. Prelegent wskazywał na wymiar duchowy, formacyjny i społeczny Marszu dla Życia. Mówił także o działalności Bractwa Małych Stópek. Informował, że młodzież prowadzi różne akcje w obronie życia, często także poprzez internet, np. facebook.

Mszy św. przewodniczył bp senior Teofil Wilski z Kalisza. W homilii podkreślał, że poczęty człowiek ma naturalne prawo do tego, żeby się narodzić. "Szatan próbuje nas dziś oswoić z cywilizacją śmierci, zwłaszcza w mediach i reklamie. Zabijanie poczętego człowieka nazywa się w tajemniczej terminologii aborcją, in vitro po to, byśmy nie widzieli w tym wielkiego problemu zabójstwa, lecz tylko jakiś przejaw czy wymogi współczesnej cywilizacji" – mówił bp senior.

Bp Wilski zaznaczył, że pojawiają się ludzie - autorytety w życiu społecznym, którzy już oswoili się z kulturą śmierci i chcą wobec niej zachować postawę tzw. poprawności. "Twierdzą, że są wierzącymi, ale są za aborcją i za in vitro. Tak myślący ludzie nie są już ludźmi wierzącymi razem z Kościołem" – stwierdził biskup senior.

Podkreślił, że nic nie może usprawiedliwić zabójstwa i każdy człowiek musi stanąć w obronie życia. Pierwszym zdaniem w dziedzinie obrony życia jest modlitwa nieustannej prośby o poruszenie sumień i odmianę serc oraz atmosferę przyjazną życiu i rodzinie - wskazywał biskup dodając, że wielką rolę w modlitwie pełni rozszerzająca się praktyka duchowej adopcji poczętych, a zagrożonych aborcją dzieci.

Kolejnym ważnym zadaniem w dziedzinie obrony życia, jest w ocenie biskupa budzenie świadomości i upowszechnianie wiedzy o sprawach związanych z obroną życia. Ta wiedza ma dotyczyć dramatycznych skutków aborcji i in vitro, a także nagłośnienia nowej dziedziny medycyny zwanej naprotechnologią.

Istotne jest także zaangażowanie społeczne na rzecz życia poprzez aktywne uczestniczenie w różnych ruchach promujących życie – wskazał bp Wilski. Dodał, że trzeba zwiększyć aktywność na rzecz poprawienia prawodawstwa broniącego życie oraz wsparcia duchowego i materialnego dla matek, które znalazły się w trudnej sytuacji. Istotną rolę w promowaniu życia odgrywają katolickie media - zaznaczył kaliski biskup senior.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu bp Stanisław Napierała przypomniał, że w grudniu Radio Maryja będzie obchodziło 20. rocznicę istnienia. Biskup kaliski dziękował Panu Bogu za to wielkie dzieło i stwierdził, że siłą Radia Maryja jest głoszenie prawdy. "Siłą są też Polacy. To są miliony Polaków, którzy to radio słuchają, a przede wszystkim się z nim utożsamiają. Ta wielka społeczność Polaków sama nazwała się Rodziną Radia Maryja" – mówił biskup kaliski dziękując o. Tadeuszowi Rydzykowi za prowadzenie tej rozgłośni.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.