In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 20 Listopada 2011

ks. Łukasz Przybyła

IX Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2011 roku, członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej obchodzili swoje święto patronalne. W ramach tego święta po raz dziewiąty przybyli oni do Sanktuarium Świętego Józefa, by uczcić Patriarchę z Nazaretu, któremu 31 grudnia 1995 roku w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu biskup ordynariusz Stanisław Napierała powierzył rozwój Stowarzyszenia, ogłaszając „Dekret o ustanowieniu Akcji Katolickiej w Diecezji Kaliskiej”. Biskup Kaliski i tym razem obecny był z Akcją Katolicką, przewodnicząc Eucharystii w Bazylice Świętego Józefa.

<
>

W uroczystości wzięli również udział między innymi: zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z prezesem dr Elżbietą Kałużą-Maniewską i przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z całej diecezji wraz z pocztem sztandarowym, w tym Oddział z Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Świętego Józefa rozpoczęła się o 17.00 monodramem "Ja Judasz" w wykonaniu Mariana Rybickiego.

O godzinie 18.00 Biskup Kaliski sprawował Mszę Świętą w intencji Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Wiernych oraz pielgrzymów przywitał wpierw Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. Prałat Jacek Plota, wskazując na charakter Pielgrzymki, zawierzając ją jednocześnie Świętemu Józefowi: "Św. Józefie, spraw aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża całej Diecezji, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii Świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej, aby miłowano Kościół, który jest naszym domem." 

W wstępie do Eucharystii Ksiądz Biskup wypowiedział intnecję, jaka mu towarzyć miała podczas wspólnej modlitwy: "Sprawuję tą Mszę Świętą w intencji Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Obejmuję tą intencją wszystkie oddziały parafialne, członków, prezesów, asystentów, Zaarząd Diecezjalny z panią Prezes. Pragnę razem z wami, którzy tu repreznetujecie Akcję  Katolicką naszej Diecezji dziękować Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, że jest to dzieło, że ono działa w wielu parafiach i czyni dużo dobrego, że stara się być obecne w przestrzeni życia publicznego, aby tam ewangelizować. Za wszystko dziękuję Bogu a równocześnie proszę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, aby błogosławił Akcji Katolickiej. Niech św. Józef, Patron, oręduje w tej modlitwie za nami wszystkimi." Przy ołtarzu stanęli kapłani, asystenci parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

W homilii Ksiądz Biskup ukazał Jezusa Chrystusa Króla w trzech Jego Tajemnicach: Chrystus Król ukrzyżowany i zmartwychwstały, Chrystus Król wszechświata, Chrystus Król wiecznej chwały. Chrystus Król ukrzyżowany i zmartwychwstały. Umierając na krzyżu, Chrystus objawił Miłość Miłosierną wobec ludzi całego świata. Bóg nikogo nie chce potępić z powodu zła, jakiego się dopuszcza i za nie zasługuje na potępienie. Nikogo nie chce potępić, ale wszystkich zbawić w Chrystusie, który stał się człowiekiem i przyszedł, by przeprosić Boga za grzechy ludzkości. Oto Chrystus, Bóg-Człowiek, Król, który umierając na krzyżu, obejmuje wszystkich swoją miłością zbawczą. Zmartwychwstając, Chrystus Ukrzyżowany objawił swoją moc i władzę nad największymi wrogami, jakimi są śmierć, szatan i piekło. Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Królem wszechświata. Jest bowiem Słowem Bożym Wcielonym. Jest Słowem-Bogiem, przez które wszystko zaistniało. Bez Niego nic nie zaistniało, co istnieje. W Nim wszystko trwa: niebo i ziemia, wszechświat cały – zaistniały i trwają w Jezusie Chrystusie Słowie Wcielonym. Miliardy potężnych galaktyk a każda z miliardami gwiazd, wśród których znajduje się też nasze malutkie Słońce i ten okruszek wszechświata, jakim jest Ziemia, która nam ludziom wydaje się przecież tak wielka. Wszystko to ma początek w Bogu, który je stworzył prze swoje Słowo Wcielone, Jezusa Chrystusa. Dlatego wszechświat cały do Chrystusa należy, On jest jego Panem, Jego Królem, Królem Wszechświata. Chrystus Król wiecznej chwały. Nieco o Chrystusie wiecznej Chwały mówi dzisiejsza Ewangelia. Ukazuje Chrystusa na końcu dziejów, gdy przyjdzie w swej chwale i aniołowie przyjdą z Nim. Zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. Rozpocznie się sąd a sądzeni będziemy z uczynków miłości. Objawi się Królowanie w Niebie, wieczne Królestwo chwały, Królestwo Jezusa Chrystusa, Królestwo pełni życia, pełni radości, pełni szczęścia, miłości, pokoju. Objawi się Niebo. Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Kończąc homilię Ksiądz Biskup powiedział: Chrystus Król, Król Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Król wszechświata, Król wiecznej chwały – to jeden i ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. To ten sam, który wszechmocą swoją uniżył samego siebie aż do Eucharystii, gdzie pod postacią odrobiny chleba i wina jest obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi. Oto Chrystus Król.

Niestety tak wielu Go nie zna, tak wielu nie wie, kim On jest dla nich i jak Go bardzo potrzebują. Uważają Go za wroga i chcą Go wyrzucić nie tylko ze swojej pamięci, ale i z życia osobistego i publicznego. Biedni ludzie…

Bracia i Siostry, nam dane jest nieco poznać Jezusa Chrystusa Króla. Radujmy się, przylgnijmy do Niego z miłością, odnówmy wiarę w Niego. Kształtujmy nią swoje życie. Głośmy Chrystusa wszędzie słowem i życiem, zwłaszcza w przestrzeni życia publicznego. Otwórzmy usta, by odezwać się, a nie tkwić w milczeniu ilekroć próbuje się podnieść na Niego rękę, szczególnie w znaku Jego Krzyża. Miejmy odwagę wystąpić publicznie, ilekroć łamane są normy moralne, ilekroć podejmowane są zakusy legalizowania zła na równi z dobrem.

Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Królu wszechświata, Królu wiecznej chwały, Jezu Miłosierny, bądź uwielbiony.

HOMILIA W CAŁOŚĆI - TUTAJ

Po Eucharystii, w którą czynnie włączyli się członkowie Akcji Katolickiej, przygotowując liturgię słowa, Ksiądz Biskup w asyście kapłanów zawierzył Stowarzyszenie świeckich katolików św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie przyjął do gorna członków Akcji Katolickiej - Oddział Sanktuarium św. Józefa - trzy nowe osoby, które przez miniony rok uczestniczyły w pracach Akcji jako kandydaci.

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu nauki Jezusa Chrystusa. Wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, że ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i ,,winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem - wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów” (KK 33; DA.20; ChL.9).

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją działalność opierając się na Statucie AK w Polsce opracowanym w 1996 roku i zmienionym w 2000 roku oraz rocznych programach działalności i rocznych preliminarzach budżetowych. Myśl o powołaniu Akcji Katolickiej na terenie naszej diecezji została wyrażona przez księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierałę 10 grudnia 1994 roku. A 3 grudnia 1995 roku zostało odczytane we wszystkich kościołach „Słowo Biskupa Kaliskiego” zapowiadające powołanie Akcji Katolickiej, utworzonej wspomnianym dekretem 31 grudnia 1995 roku.

 

O TYM WYDARZENIU PISAŁ RÓWNIEŻ EKAI:

Miejmy odwagę występować publicznie, gdy atakowany jest krzyż, gdy łamane są normy moralne, gdy pojawiają się zakusy legalizowania zła na równi z dobrem – apelował do członków Akcji Katolickiej bp Stanisław Napierała.

Z okazji patronalnego święta AK jej członkowie z diecezji kaliskiej spotkali się 20 listopada wieczorem na modlitwie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Tego dnia Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla. – Wiedzę o Chrystusie Królu można ująć w trzy sformułowania: Chrystus Król Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Chrystus Król Wszechświata i Chrystus Król Wiecznej Chwały - mówił w homilii bp Napierała. – Chrystus Król to ten sam, który wszechmocą swoją uniżył samego siebie aż do Eucharystii, gdzie pod postacią odrobiny chleba i wina jest obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi i tak siebie samego daje nam stając się pokarmem na życie wieczne.

Biskup ubolewał, że wielu ludzi wyrzuca Chrystusa Króla ze swego życia. – Niestety, tak wielu Go nie zna, tak wielu nie wie, kim On jest dla nich i jak Go bardzo potrzebują. Przeciwnie, omamieni kłamstwem, uważają Go za wroga i chcą Go wyrzucić nie tylko ze swojej pamięci, lecz także z życia osobistego i publicznego – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Zachęcał członków Akcji Katolickiej, aby swoim słowem i życiem wszędzie głosili Chrystusa Króla. – Głośmy Chrystusa, zwłaszcza w przestrzeni życia publicznego. Otwórzmy usta, by odezwać się, a nie tkwić w milczeniu, ilekroć pojawiają się ataki na obecność Boga, na święte znaki, zwłaszcza na krzyż. Miejmy odwagę wystąpić publicznie, ilekroć łamane są normy moralne, zwłaszcza Boże przykazania, ilekroć podejmowane są zakusy legalizowania zła na równi z dobrem – apelował.

Po komunii św., w kaplicy św. Józefa Kaliskiego, bp Stanisław Napierała odczytał akt zawierzenia członków Akcji Katolickiej św. Józefowi. Podczas Mszy św. trzy osoby zostały przyjęte do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Nowym członom legitymacje wręczyła prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Elżbieta Kałuża-Maniewska.

Spotkanie rozpoczął monodram pt. „Ja Judasz” na podstawie dramatu Łesi Ukrainki „Na polu krwi”. Tłumaczenie z języka ukraińskiego wykonał Marian Rybicki z Teatru Niepokojów Twórczych w Raszkowie, który był także reżyserem, scenografem i wykonawcą dzieła.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez bpa Stanisława Napierałę w 1995 r. Pierwszym prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej został wybrany Zbigniew Trybuła. Od stycznia 2006 r. prezesem jest Elżbieta Kałuża-Maniewska. W diecezji istnieje 85 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 1000 członków. W ramach DIAK działa Centrum Formacyjne, którego celem jest formacja członków Akcji Katolickiej, a także budzenie zainteresowania organizacją w całej diecezji. Do najważniejszych działań należą: coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim działania charytatywne.