In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 3 Listopada 2011

ks. Łukasz Przybyła

Listopadowa modlitwa w intencji rodzin

„Jesteśmy dłużnikami tych, którzy tworzyli historię oraz dziedzictwo wiary, kultury, tradycji i nam to dziedzictwo przekazali – listopadowe zamyślenie nad naszą miłością do Ojczyzny”. To temat spotkania modlitewnego, jakie odbyło się 3 listopada w Bazylice Kaliskiej św. Józefa.

Galeria fotografiiO godzinie 17.00 przybyłych do Polskiego Nazaretu powitał Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota: "Trwamy w oktawie Wszystkich Świętych, w czasie zadumy i refleksji nad  sensem życia i śmierci, nad przemijaniem. Wspominamy tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności, winni jesteśmy im wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Jutro przypada liturgiczne wspomnienie  Św. Karola Boromeusza – patrona Karola Wojtyły – Błogosławionego Jana Pawła II, nazywanego Papieżem życia i rodziny. Nie sposób dziś nie wspomnieć Jego pobytu w Naszym Sanktuarium w dniu 4 czerwca 1997 r. Ciągle słyszymy wypowiedziane wówczas Jego słowa; Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina”.

Wszyscy doskonale wiemy, jak wiele bł. Jan Paweł II  uczynił dla swojej i naszej Ojczyzny, jak bardzo ją kochał, w jaki sposób o niej mówił. Oto Jego słowa: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską, Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci, Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Dlatego temat dzisiejszego spotkania brzmi: „Jesteśmy dłużnikami tych, którzy tworzyli historię oraz dziedzictwo wiary, kultury, tradycji i nam to dziedzictwo przekazali – Listopadowe zamyślenie nad naszą miłością do Ojczyzny”.

Nabożeństwo w Kaplicy św. Józefa poprowadził ks. Łukasz Przybyła. Treść rozważania w całości - TUTAJ.

Konferencję na temat "Ciągłość pamięci historycznej w rodzinie i przez rodzinę" wygłosił Senator Jan Maria Jackowski – dziennikarz, pisarz – eseista i publicysta, autor 10 książek i ponad 900 artykułów z zakresu problematyki artystyczno-kulturalnej, społecznej i politycznej, mediów, historii idei oraz zagadnień cywilizacyjnych, opublikowanych w 35 tytułach prasy krajowej i zagranicznej.

KONFERENCJA W CALOŚCI W WERSJI TEKSTOWEJ - TUTAJ

Eucharystii w tym dniu przewodniczył Biskup Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Bp Wacław Depo. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał słowa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej z uroczystości dziękczynienia za peregrynację Matki Bożej: „W czasie peregrynacji odnawialiśmy wiarę w Boga. Przez poruszenie dogłębne umysłów i serc zdmuchiwaliśmy z nich powłokę zeświedczenia i obojętności, by odkryć drzemiące w nich pokłady i wary.” W odniesieniu do tych słów Biskup Wacław przypomniał, żetylko wiara w Chrystusa uzdalnia nas do przyjęcia prawdy, że Jezus szuka i chce zbawić każdego człowieka, bez wyjątku, chyba że sam chce się pozbawić i zerwać więź z Nim na zawsze i że mamy radować się bardziej z jednego grzesznika, który się nawraca, ale prawdziwie nawraca, niż z dziewięćdziesięciu sprawiedliwych. (…) Przed takim Bogiem objawionym w Jezusie Chrystusie, który nikogo nie potępia i nikim nie pogardza, klęknie każde kolano i każdy język wielbić będzie Boga.

Ksiądz Biskup przypomniał również nauczanie Papieża Polaka z Kalisza i że prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu ani prawem religijnym, ale podstawowym prawem człowieka. W tym prawie nie może być wątpliwości. Nie może być również przetargów czy dyskusji w tych podstawowych zasadach wynikających z ewangelii.

W odniesieniu do rodziny Biskup Zamojsko-Lubaczowski przypomniał o tym, ze koniecznie trzeba przywrócić rodzinie jej prawdziwy charakter i godność. Rodzina nie jest rodzajem kontraktu, jak chcą tego związki partnerskie, ale jest wspólnotą osobową mężczyzny i kobiety. Chrystus potwierdził i wzmocnił ją mocą swojego sakramentu. Rodzina odbija w sobie obraz Trójcy Świętej i rodziny Józefa i Maryi.

I jeszcze jedno ważne stwierdzenie Księdza Biskupa: Uświadomienie sobie prawdy, że bez rodzin, które są dzięki łasce Chrystusa komunią osób, nie może istnieć i rozwijać się naród. Rodziny przechodzą pośrednio w naród jako wspólnotę rodzin, są rodziną rodzin. Naród posiada swoją godność i niepowtarzalność od Boga, nie istnieje tylko na płaszczyźnie natury i horyzontu ziemi; wkracza również w historię zbawienia w Chrystusie, jak stało się to na w naszym narodzie w 966 roku. Wtedy to staliśmy się narodem chrześcijańskim, wchodząc do rodziny narodów karmiących się mocą z krzyża. Od ponad 1045 lat chrześcijaństwo na ziemi polskiej nie jest jakimś dodatkiem do życia, który można demokratycznie wyeliminować. Nie jest również tylko tak zwaną sprawą prywatną czy rodzajem religijnego getta czy skansenu, sprawą pozbawioną dobrego imienia narodowego, posiadania własnych tradycji, pamięci historycznej i narodowej. A wreszcie prawa do posiadania sławy i kultury przeszłości. Nie możemy dać się poprzez kulturę współczesną, która jest antykulturą zepchnąć na margines historii.

TEKST HOMILII W CAŁOŚCI - TUTAJ

Po zakończonej Mszy Świętej Księża Biskupi oddali naszą Ojczyznę w Opiekęśw. Józefa w Kaplicy Cudownego Obrazu. W imieniu całej wspólnoty złożono również zyczenia Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, który w minionych dniach obchodził swoje imieniny.

O tym wydarzeniu pisał też KAI:

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu i prawem religijnym, ale podstawowym prawem człowieka – podkreślił bp Wacław Depo, który 3 listopada przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Biskup zamojsko-lubaczowski powiedział, że „fundamentalnym zadaniem jest przyjęcie nieskończonej godności człowieka z racji jego stworzenia przez Boga, a nie przez ślepy los natury”. Dodał też, że szczególna wartość człowieka wynika też z jego odkupienia przez Chrystusa oraz zaproszenia do współpracy z Bogiem i odpowiedzialności za świat.

W sanktuarium św. Józefa w Kaliszu bp Depo zaapelował też o przywrócenie rodzinie jej prawdziwego charakteru i godności. - Rodzina w widzeniu chrześcijańskim nie jest rodzajem kontraktu czy instytucjonalnych powiązań prawnych, jak chcą tego związki partnerskie, ale jest wspólnotą osobową życia oraz miłości mężczyzny i kobiety i jej owocu, jakim są dzieci – stwierdził ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

Obejrzyj retransjmisję w całości