In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 29 Października 2011

Źródło: RiRM

Diecezja Kaliska dziękuje Matce Bożej za peregrynację

Diecezja Kaliska dziękowała za łaskę nawiedzenia Maryi w znaku jasnogórskiej ikony. "Byliśmy uczestnikami i świadkami wielkich rzeczy, które działy się w diecezji" - mówił na początku uroczystości pasterz diecezji kaliskiej ks. bp Stanisław Napierała. Maryja prowadzi ludzi do modlitwy, do udziału w misjach i rekolekcjach, do sakramentów, do nawrócenia, do spotkania i Komunii z Bogiem. - dodał ks. bp Stanisław Napierała.

Galeria fotografii

Blisko 14 miesięczne nawiedzenie, któremu towarzyszyło hasło; "Odnowienie wiary w Boga" - stało się także wielkim wyznaniem wiary także w przestrzeni publicznej - akcentował ordynariusz kaliski. Dzisiejszym uroczystościom zakończenia peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Głównym Rynku w Kaliszu przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore. Homilię podczas dziękczynnej Eucharystii wygłosił ks. bp Ignacy Dec - pasterz Diecezji Świdnickiej.

Ksiądz biskup przypomniał cele peregrynacji. Zwrócił także uwagę na wiele problemów życia społecznego w Polsce. Mówił, że Maryja wskazuje ludziom drogę do Chrystusa. Jest to możliwość pogłębienia świadomości o tym, jak bardzo Bóg nas kocha, ale także nakaz, abyśmy Go pilniej słuchali i żyli dla Niego wypełniając Jego wolę. Ksiądz biskup dodał, że okazywanie Bogu posłuszeństwa jest przejawem mądrości.

Podczas homilii ksiądz biskup powiedział, że Kościół nigdy w historii Polski nie starał się być opozycją polityczną wobec rządu, partii czy jakiegokolwiek ugrupowania politycznego. Jeśli był opozycją to tylko i wyłącznie moralną, lecz i wtedy nie walczył z człowiekiem, nie poniżał ani nie ośmieszał nikogo - ukazywał drogę ewangelicznego życia, bronił prawdy, bronił życia, bronił sprawiedliwości. Piętnował grzech i wszelkiego rodzaju zniewolenia. Ksiądz biskup Ignacy Dec powiedział także, że Kościół demaskował wszelkiego rodzaju utopie i dewiacje społeczne. Wskazywał rozwiązania konfliktowych sytuacji i tak czyni do dzisiaj i z tego nie zrezygnuje, gdyż byłoby to sprzeniewierzeniem się swojej misji, którą otrzymał od Chrystusa.

W homilii w sposób wyraźny zostało zaznaczone to, że każdy ma swoje wady - jednakże żadne słabości i grzechy nie mogą zamknąć kapłanom ust i doprowadzić do zaprzestania głoszenia Ewangelii. Kościoła nie można dyskwalifikować z powodu słabości jego członków. Kościół nie może stać się Kościołem milczącym. Ma apelować o rzetelny i sprawiedliwy dialog, dialog prowadzony w prawdzie. Zadaniem Kościoła jest promowanie godności człowieka i bronienie go od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ksiądz biskup przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówił, że jeśli władze państwowe nie ustanawiają dobrego prawa i nie stoją na jego straży, ale troszczą się przede wszystkim o to by mieć coraz więcej władzy, to zaczynają przypominać bandę rozbójników. Ojciec Święty zaznaczył, że w ustanowieniu prawa i w rządzeniu nie wystarcza demokratyczne kryterium, którym jest głos większości. Potwierdza to historia i codzienne doświadczenie. Czymś fundamentalnym jest zatem sprawiedliwość, która ma swoje korzenie w prawie naturalnym. Człowiek także ma swoją naturę, którą należy respektować i nie wolno nią manipulować.

Ks. bp Ignacy Dec powiedział, że jawnym pogwałceniem natury człowieka jest aborcja, eksperymenty na embrionach - In vitro, fundowanie sobie dzieci przez pary homoseksualne. Sprawiedliwe rządy nie gwałcą ludzkiej natury - dodał - ale ustanawiają prawa zgodne z jej prawami. Wynaturzeń nie wolno uznawać za normę - ale za chorobę, którą trzeba leczyć - powiedział.

Homilia poruszyła także sprawę próby usunięcia Krzyża. Ks. bp Ignacy Dec mówił, że "Tym wszystkim, którzy podnoszą rękę na Krzyż i podejmują walkę otwartą, czy też podstępną, ukrytą z Kościołem by rzekomo uzdrowić Rzeczpospolitą - przypominamy, że jest to droga do nikąd". Jak dodał: "Świat może być bezpieczny jedynie tam gdzie ludzie uznają Boga - nie można budować życia publicznego bez obecności w nim Chrystusa".

Niepokojące jest również to - jak mówił ks. bp Ignacy Dec, że w mediach zaczyna promować się zgubne antywartości, które najprawdopodobniej są po to, by odwrócić uwagę społeczeństwa od prawdziwych problemów: edukacji, służby zdrowia, polityki, która bezpośrednio dotyka życia ludzi.

W tym kontekście ks. bp Ignacy Dec powiedział o ogromnej roli Radia Maryja i TV Trwam. Media te są możliwością swobodnego wypowiadania się ludzi i prowadzenia dialogu z powszechnie panującymi podglądami, które nie są zgodne z godnością człowieka, ale są tzw. poprawne politycznie.

Na dzisiejsze uroczystości specjale słowo wystosował Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież dziękował Bogu owoce, które dzięki peregrynacji stały się udziałem tak wielu osób. Papieski list odczytał ks. bp Teofil Wilski.

Uroczystości transmitowało Radio Maryja i Telewizja Trwam.

 

O TYM WYDARZENIU RELACJONOWAŁ RÓWNIEŻ KAI:

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, prymas-senior kard. Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, trzydziestu biskupów i kilkuset kapłanów wzięło udział w zakończeniu peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji kaliskiej. W uroczystej procesji obraz przeniesiono z kaliskiej katedry do ołtarza usytuowanego na Głównym Rynku.

Obraz był niesiony kolejno przez ojców, matki, młodzież męską, młodzież żeńską, nauczycieli, członków Bractwa św. Józefa i strażaków. Obok obrazu jako asysta podczas całej procesji kroczyli członkowie Bractwa Strzelców Kurkowych i Straży Rzymskiej. W czasie procesji rozważania przy siedmiu stacjach czytał wikariusz biskupi ks. prał. Henryk Orszulak. Na początku Eucharystii bp Teofil Wilski odczytał list od papieża Benedykta XVI skierowany do diecezjan na zakończenie uroczystości nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej.

- Nawiedzenie ikony Matki Bożej poruszało do głębi umysły i serca ludzi, jakby z nich zdmuchiwało powłokę zeświecczenia i obojętności, by odkryć głębokie drzemiące pokłady wiary – mówił bp kaliski Stanisław Napierała. Biskup wskazał, że nawiedzenie w diecezji kaliskiej stało się wielkim wyznaniem wiary. - Maryja prowadziła ludzi do modlitwy, do udziału w misjach i rekolekcjach, do sakramentów świętych, do nawrócenia, do spotkania i komunii z Bogiem. Nawiedzenie stało się wielkim wyznaniem wiary także w przestrzeni publicznej – powiedział bp Napierała.

Homilię wygłosił bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, który przypomniał, że wiodącym hasłem peregrynacji wytyczonym przez pasterza diecezji kaliskiej były słowa: „Odnowienie wiary w Boga”. Wskazał, że w dojrzałej wierze obecne są trzy główne elementy: uznanie prawd objawionych nam przez Boga, osobista więź z Bogiem oraz wypełnianie woli Bożej w codziennym życiu. - W dojrzałej wierze, która jest mądrością, nie może być wybiórczości. Winniśmy akceptować wszystkie prawdy, które przekazał nam Bóg i których pilnie strzeże Kościół – stwierdził bp Dec dopowiadając, że nie ma wiary bez modlitwy, bez celebracji Eucharystii i codziennego dawania świadectwa.

Odniósł się także do sytuacji powyborczej w naszym kraju. - Nie może być nam obojętne, że 52 procent naszych obywateli nie wzięło udziału w wyborach. Zatem nie powinno być miejsca na wielką euforię, ale wszyscy powinni się zastanowić, czego to jest wynikiem i jak wychowywać społeczeństwo do odpowiedzialności za los państwa i narodu - mówił.

Ubolewał, że niektórzy z nowo wybranych parlamentarzystów chcą rozpocząć naprawę Polski od walki z religią, a przede wszystkim od walki z Kościołem katolickim. - Owa agresywność wobec Kościoła nasiliła się ostatnio w mediach komercyjnych, a nawet publicznych. Na sali sejmowej zauważono krzyż, który zdaniem niektórych powinien być zdjęty w imię tzw. neutralności i świeckości państwa. W debatach telewizyjnych słychać głosy, że finanse państwa można uzdrowić przez usunięcie lekcji religii ze szkół i przez większe opodatkowanie duchowieństwa. W poczytnych kolorowych tygodnikach znajdujemy często teksty ośmieszające i poniżające Kościół. A może to wszystko jest po to, aby odwrócić uwagę społeczeństwa od ważnych problemów takich, jak edukacja, służba zdrowia, dalsza wyprzedaż majątku narodowego, świadczenia emerytalne – powiedział hierarcha.

Zaznaczył, że walka z religią jest drogą donikąd. - Tym wszystkim, którzy podnoszą rękę na krzyż i podejmują walkę otwartą, czy też podstępną, ukrytą z Kościołem, by rzekomo uzdrowić Polskę przypominamy, że ta droga prowadzi donikąd. Obydwa totalitaryzmy potwierdziły prawidłowość dziejową, że nieprzyjaciele Pana Boga stają się z czasem nieprzyjaciółmi człowieka. Od niszczenia Boga przechodzi się do niszczenia człowieka. Modlimy się, żeby na nowo nie podejmowano budowania dobrobytu na ziemi bez religii, bez Boga, bez obecności Chrystusa w życiu publicznym – wołał bp Dec.

W procesji z darami przedstawiciele Diecezjalnego Radia Rodzina przynieśli kronikę nawiedzenia oraz elektroniczny nośnik z ponad 100 tys. zdjęć wykonanymi na szlaku nawiedzenia i 130 audycjami radiowymi poświęconymi temu wydarzeniu. Pracownice dwutygodnika „Opiekun” ofiarowały kilkadziesiąt specjalnych dodatków relacjonujących peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po diecezji kaliskiej.

Po komunii św. bp Stanisław Napierała, ordynariusz diecezji kaliskiej dokonał aktu zawierzenia Kościoła Kaliskiego Królowej Polski.

Po Mszy św. obraz Matki Bożej Częstochowskiej odprowadzono do samochodu kaplicy, a nieśli go kolejno biskupi, księża, klerycy, siostry zakonne i strażacy. Z Częstochowy obraz trafi do pracowni konserwatorskiej w Toruniu, a w marcu 2012 r. rozpocznie pielgrzymkę po diecezji elbląskiej.

Uroczystość zakończenia nawiedzenia Matki Bożej w kopii obrazu jasnogórskiego uświetniło 15 chórów i 3 orkiestry z diecezji kaliskiej.


Obejrzyj retransmisję z uroczystości dziękczynnej za peregrynację Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Kaliskiej na Rynku GŁównym w Kaliszu, 29 października 2011

 Fotorelacja z pieśnią o. Mariusza "Wśród tylu dróg"